Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

Limit dla płatności gotówkowych pozostanie bez zmian

0
Nie będzie krytykowanego wcześniej obniżenia limitów dla płatności gotówkowych. Wprowadzone wraz  Polskim Ładem ograniczenie płatności go...

Co dla branży motoryzacyjnej oznacza nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego?

0
W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Głównym jej celem miało być przede wszystkim usprawnien...

Kara dla nietrzeźwego zleceniobiorcy

0
Już od 21 lutego 2023 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy prawa pracy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Umożliwiają on...

Przepadek pojazdu – zmiany w kodeksie karnym

0
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w dniu 22 lutego 2022 roku. Po kilku miesiąc...

Granice ochrony konsumenckiej quasi-przedsiębiorców przy zawieraniu umowy leasingu pojazdu

0
Zmiany przepisów wprowadzone 1 stycznia 2021 roku spowodowały wykształcenie się w obrocie gospodarczym, obok konsumentów i przedsiębiorcó...

Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

0
Od 26 kwietnia 2023 r. do Kodeksu pracy wprowadzono szereg zmian wynikających z dwóch dyrektyw europejskich: tzw. dyrektywy work life bal...

Kontrola trzeźwości w salonie i serwisie

0
Z dniem 21 lutego 2023 r. do Kodeksu pracy wprowadzono pierwsze w tym roku zmiany. Nowa treść przepisów odnosi się zarówno do pracodawców...

Jakich zmian w zakresie compliance możemy spodziewać się w 2023 roku?

0
Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców w 2023 roku Jakie działania są podejmowane w zakresie compliance pr...

Co zrobić, gdy klient serwisu krzyczy na naszego pracownika? Czy serwis ma obowiązek przyjąć zlecenie?

0
W ostatnim czasie obserwujemy eskalację emocji u klientów do poziomu, w którym zaczynają oni podnosić głos na naszych pracowników. Jest t...

Najważniejsze zmiany w przepisach w 2023 roku (cz.3)

0
W 2023 r. zaczną też obowiązywać przepisy regulujące zasady zgłaszania naruszeń prawa, dostrzeżonych w związku z wykonywaną pracą (ochron...

Najważniejsze zmiany w przepisach od 2023 roku (cz.2)

0
Praca zdalna ma obowiązywać w trzech wariantach: za zgodą pracodawcy i pracownika, na polecenie pracodawcy oraz na wniosek pracownika, ok...

Najważniejsze zmiany w przepisach od 2023 r.

0
Wraz z początkiem stycznia 2023 r. więcej uprawnień otrzymali konsumenci oraz quasi przedsiębiorcy, natomiast po stronie przedsiębiorców ...

Nowe zasady rękojmi konsumenckiej od 1 stycznia 2023 roku

0
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynar...

Zwolnienia z przyczyn ekonomicznych

0
Spadki sprzedaży w branży motoryzacyjnej. Brak dostępności samochodów oraz ich części. Konflikt zbrojny w Ukrainie. Co jeszcze czeka nasz...

Monitoring GPS w pojazdach służbowych

0
Monitoring pojazdów służbowych pracowników pozwala na szybkie i łatwe zlokalizowanie floty pojazdów, ułatwia prowadzenie działalności gos...

Dokumentacja pracownicza – co powinien, a czego nie powinien pracodawca?

0
Pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunk...

Metody pokrycia kosztów w modelu agencyjnym

0
Nawiązując do ostatniego artykułu w zakresie Wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych do Rozporządzenia Komisji (UE) 720/2022 (VBER),...

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 20 lipca 2022 roku

0
W dniu 19 lipca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy po wprowadzeniu do niego zmian po pr...

Rozpatrywanie reklamacji klientów

0
Branża motoryzacyjna przeżywa aktualnie gorący i burzliwy czas. Atmosferę nie tylko podgrzewa nowy model agencyjny, ale ogromne braki wśr...

Importerzy mają szansę na zwrot części akcyzy

0
Maciej Krotoski, adwokat, partner zarządzający, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni: Orzeczenia Sądu Administracyjnego dają importerom na...

Ryzyka prawne i biznesowe w nowym modelu agencyjnym

0
W dniu 10 maja 2022 r. na stronach Komisji Europejskiej opublikowano ostateczną wersję rozporządzenia VBER. To drugi (po MVBER) najważnie...

Dyskryminacja w zatrudnieniu oraz nierówne traktowanie w kontekście napływu Obywateli z Ukrainy 

0
Dzień 24 lutego 2022 r. przejdzie niewątpliwie do historii. Rosja napadła na Ukrainę, a wielu obywateli i obywatelek Ukrainy znalazło sch...

Jakie ryzyka przy “leasingu pracowniczym”?

0
W dużych podmiotach w szczególności grupach kapitałowych, niejednokrotnie dochodzi do konieczności czasowego oddelegowania pracownika do ...

Armia może przejąć auto na starych zasadach

0
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny, która wejdzie w życie 23 kwietnia tego roku, w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz ...

Kontrola działalności przedsiębiorcy

0
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze spełnieniem przez firmy szeregu obowiązków. Weryfikacji tych obowiązków dokonują organ...

Gigantyczna kara nałożona przez Prezesa UODO

0
W marcu 2022 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną na spółkę Fortum Marketing and Sales Polska...

Prace nad nowelizacją rozporządzenia MVBER wciąż trwają

0
W marcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie rozporządzenia dotyczącego ...

Wygaśnięcie zobowiązania na skutek przejęcia na własność pojazdów, a konieczność zwrotu ulgi na złe długi

0
Strony podpisały umowę zastawu rejestrowego, na mocy której zastawem rejestrowym objęte zostały Pojazdy należące do kontrahenta niewywiąz...

Czym jest mobbing i co dalej?

0
Wszyscy pracodawcy mają świadomość zjawiska mobbingu. Jednak wiele trudności powoduje już ustalenie jak się przejawia i w jaki sposób sob...

Czy istnieje konieczność zawarcia umowy powierzenia z zewnętrzną firmą szkoleniową?

0
Pracodawcy zapewniają szkolenia dla pracowników zarówno obowiązkowe, o których mówią wprost przepisy prawa pracy, jak i fakultatywne, sta...

Kontrole u dealerów z zakresu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

0
Większość przedsiębiorców, także z branży motoryzacyjnej, posiada w ramach prowadzenia swojej działalności oraz możliwości wpłat gotówkow...

Czy wszystkie pomieszczenia w zakładzie pracy można objąć monitoringiem wizyjnym?

0
Monitoring wizyjny w zakładzie pracy został uregulowany w art. 22[2] Kodeksu pracy jako fakultatywna możliwość jego wprowadzenia, w sytua...

Kolizja drogowa – co powinno zawierać oświadczenie sprawcy, co z pozyskiwaniem danych w kontekście RODO?

0
Na wstępie należy wskazać podstawowe różnice pomiędzy wypadkiem drogowym a kolizją drogową. Wypadek drogowy to zdarzenie na drodze, w któ...

Nowe obowiązki dla firm coraz bliżej… Od 17 grudnia 2021 r. ochrona sygnalistów!

0
W dniu 18 października br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (numer z wykazu UC101) ukazał się projekt ustawy o ochron...

Kolejne kary finansowe Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych

0
Z początkiem 2020 roku weszły w życie przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych w transakcjach handlowych. Skutki pandemii...

Czy pożegnanie aut spalinowych nastąpi jeszcze szybciej?

0
W połowie listopada opublikowany został raport sporządzony przez Transport & Environment, organizację NGO z Brukseli, w którym krytyce po...

Polski Ład zmorą Pracodawców

0
W dniu 1 października b.r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustaw podatkowych, zwaną Polskim Ładem (ustawa z dnia 1 października 2021 r...

Koniec ochrony minimalnego wynagrodzenia przed egzekucją

0
Sejmowa Komisja ds. Petycji przygotowała projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bank...

Podatek akcyzowy w przypadku czasowej rejestracji aut

0
W dniu 7 kwietnia 2021r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt: III SA/Po 546/20, zgodnie z którym ...

Przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec konsumentów wyłączone z kodeksu cywilnego

0
Sejm pracuje nad implementacją do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw – Dyrektywy 2019/770 (tzw. Dyrektywy cyfrowej) oraz...

Podsumowanie 12. Kongresu Dealerów

0
W dniach 14-15 września 2021 r. prawnicy Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni w osobie mec. Macieja Krotoskiego oraz mec. Małgo...

Koniec silników spalinowych od 2035 r.? Nowe propozycje Komisji Europejskiego na ograniczenie CO2.

0
W dniu 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła zestaw propozycji, które mają przeciwdziałać emisji gazów cieplarnianych w Europie. D...

Zmiany w przepisach o AML

0
Najistotniejsze zmiany to rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych, m.in. o przedsiębiorców zajmujących się obrotem lub pośrednictwe...

Zakup pojazdu używanego z wadami

0
W czasie pandemii szczególnie atrakcyjną ofertą dla potencjalnych kupców, jest zakup pojazdu używanego. Samochody z drugiej ręki są częst...

Importer vs Dealerzy, czyli o szansach na walkę z dominacją

0
W maju zeszłego roku, wydany został wyrok Sądu Kartelowego w Wiedniu, który stał się przedmiotem dyskusji na rynku motoryzacyjnym. Strona...

Nowa definicja pracownika i możliwość kontroli trzeźwości pracownika tj. najciekawsze planowane zmiany w prawie pracy.

0
W ostatnim czasie pojawiło się klika ciekawych zapowiedzi zmian w prawie pracy. Najgłośniejszą zmianą jest projekt wprowadzający pracę zd...

Praca zdalna już niedługo w kodeksie pracy

0
Pandemia COVID-19 niejako wymusiła na pracodawcach i pracownikach dostosowanie się do pracy w trybie zdalnym. Z dnia na dzień rynek pracy...

Kim jest Sygnalista? Sankcje dla przedsiębiorców za niewdrożenie odpowiednich procedur.

0
W poprzednich artykułach (część I oraz część II) wyjaśniliśmy kim jest sygnalista oraz przedstawiliśmy szereg nowych obowiązków jakie już...

BDO na fakturach i innych dokumentach firmowych

0
Kwestie prawne związane z BDO (Bazą Danych o Odpadach) uregulowane są w ustawie o odpadach. Określone kategorie przedsiębiorców mają obow...

Co zmieni się w przepisach o AML?

0
W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,...

Kim jest Sygnalista? Nowe obowiązki przedsiębiorców

0
W poprzednim artykule wyjaśniliśmy kim jest sygnalista oraz przedstawiliśmy unijną dyrektywę, która wprowadza szereg rozwiązań prawnych m...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊