Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r

0
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego ro...

Ostrzeżenia meteorologiczne. Burze.

0
Zjawisko: burze z grademStopień zagrożenia: 1Obszar: powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki.Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 2...

Marsz Nordic Walking

0
W sobotę 20 maja 2023 r. na zaproszenie Wójta Gminy Brodnica, mieszkańcy Gminy Brodnica wzięli udział w wiosennej edycji Marszu Nordic Wa...

Koło Gospodyń z Gortatowa na konkursowym gotowaniu

0
Mówią,że "gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść", ale nie u nas We wtorek 9 maja 9 kucharek, a licząc jeszcze ogromne wsparcie dziewcz...

Klub Seniora w bibliotece w Szabdzie

0
Dnia 18 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczuce, w Filii w Szabdzie odbyło się spotkanie z seniorami. Na początku tego spotkan...

II Kongres Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego

0
Dnia 17 maja br. w świetlicy wiejskiej w Szabdzie przy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce odbył się II Kongres Bibliotekarzy P...

KGW z Cieląt na wycieczce w Gdyni

0
Dnia 20.05.2023 część osób z Koła Gospodyń Wiejskich w Cielętach wybrała się do Gdyni na spektakl "Hairspray" do Teatru Muzycznego im. Da...

I Gminny Konkurs Historyczny ˝Primus Inter Pares˝ dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych Gminy Brodnica

0
18 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce odbył się I Gminny konkurs Historyczny „Primus Inter Pares”.W konk...

Rozwój małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy

0
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Rozwój małych gospodarstw – zasady udziela...

Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych

0
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy uprzejmie prosi o włączenie się w realizację akcji „Uroczystości komunijne bez zatruć ...

Czwórbój Lekkoatletyczny w Gorczenicy

0
Zawody Gminnego Czwórboju Lekkoatletycznego odbyły się 11 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej w Gorczenicy. W turnieju wzięły udział trzy s...

Warsztaty biblioteczne w Klubie Seniora

0
Dnia 12 maja 2023 r. odbyły się warsztaty biblioteczne w Klubie Seniora w Szabdzie. Były rozmowy o literaturze oraz zajęcia plastyczne, k...

Podpisanie umów na budowę boisk w Karbowie, Szabdzie i Szczuce

0
We wtorek  16 maja  2023rr. Wójt Gminy Brodnica – Adam Zalewski podpisał z wykonawcami umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa boisk s...

˝Czyste Powietrze˝ Spotkanie Informacyjne

0
 Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańc...

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2023 r.

0
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023...

Dodatkowe środki na zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych Gminy Brodnica

0
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tw...

Gminny Trójbój Lekkoatletyczny

0
9 maja 2023 r. w szkole w Gortatowie odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny.  W zawodach wzięły udział dzieci ze szkół Gminy Brodnica. ...

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria

0
 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum ...

Wyjazd edukacyjny śladami Rotmistrza Pileckiego

0
Dnia 28 kwietnia 2023 r.  wolontariusze Fundacji Brama Epok - uczestnicy projektu "Rotmistrz Pilecki - Bohater każdego z nas" zwiedzili M...

Harmonogram dyżurów aptek w miesiącu maju 2023r.

0
1 maja 2023r. (Święto Pracy)(poniedziałek)od godz. 22:00 do 8:00Apteka "Avena”ul. 18 Stycznia 36b87-300 Brodnicatel.56 697 64 172 maja 20...

Życzenia z okazji ˝Dnia Strażaka˝

0
Szanowni Państwo, Dziś, w Dniu Strażaka, chciałbym skierować najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich strażaków. Wasza praca i poświęcen...

XXI Gminny Konkurs Ortograficzny ˝O pióro Wójta Gminy Brodnica˝

0
26 kwietnia 2023 r. w szkole w Gortatowie  odbył się XXI Gminny Konkurs Ortograficzny „O pióro Wójta Gminy Brodnica”.  W konkursie wzięło...

Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski ˝Dziecięce marzenia˝

0
25 kwietnia 2023 r. w Szkole Filialnej w Cielętach odbył się Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski „Dziecięce ...

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań publicznych

0
26 kwietnia w Urzędzie Gminy Brodnica odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podpisanie umów na wsparcie te...

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

0
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 26 kwietnia 2023 r. ojciec dziecka objęty ubezpieczeniem społecznym rolni...

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gortatowie Zenonowi Piotrowi Matuszewskiemu

0
W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzi...

Notatka z Gminnego Konkursu Biologiczno – Geograficznego ˝Przyrodniczy zawrót głowy˝

0
W dniu 24 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Gorczenicy odbył się I Gminny Konkurs Biologiczno - Geograficzny pn. Przyrodniczy Zaw...

Z biblioteką gotowanie

0
W czwartek  20 kwietnia  w sali świetlicy przy Filii Biblioteki w Szabdzie gościliśmy przedstawicielki kół gospodyń wiejskich Gminy Brodn...

Ekologiczne warsztaty w Klubie Seniora

0
W czasach, gdy w trosce o środowisko naturalne zwraca się coraz baczniejszą uwagę na konieczność  redukcji zużycia jednorazowych torebek ...

Dzień Ziemi w Cielętach

0
Dnia 22.04.2023 w Cielętach miało miejsce sprzątanie wsi z okazji Dnia Ziemi. Mieszkańcy, osoby w każdym wieku, głównie z Koła Gospodyń W...

Nagrody za najciekawsze inicjatywy sołeckie

0
Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza sołtysów, członków rady sołeckiej, wójtów i burmistrzów gmin do udziału w konkursie „F...

Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)

0
W 2022 roku sołectwo Szczuka wzbogaciło się o nowe miejsce rekreacji i wypoczynku.  Na terenie przyległym do Jeziora Szczuckiego powstała...

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brodnica

0
W okresie ostatnich 5 lat systematycznie rozwijamy infrastrukturę oświetleniową  w wielu rejonach gminy, aby w jeszcze większym stopniu s...

Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na remont chodnika w Cielętach w ramach realizacji zadania ˝Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544˝

0
W dniu 15 lipca 2022 r. została zawarta umowa dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w miejscowości Cielęta w ramach zada...

Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy

0
Projekt pn. „Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy – etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej ...

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo

0
W 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla  inwestycji „Przebudowy drogi gminnej nr 080508C i nr 080...

Budowa parkingu w Gorczenicy

0
W grudniu 2022 roku zakończono zadanie inwestycyjne polegające na budowie w Gorczenicy parkingu z dziewięcioma miejscami parkingowymi o n...

Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano)

0
W 2022 roku przygotowano dokumentacje projektowe i złożono wniosek o dofinansowanie dla  robót  budowlanych polegających na  ulepszeniu n...

Modernizacja przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15

0
W 2022 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.  W obecnej chwili droga objęta wnioskiem ...

Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica

0
W 2022 roku w ramach tego zadania inwestycyjnego dokonano przebudowy sześciu  dróg osiedlowych: czterech w Karbowie oraz dwóch w Wybudowa...

Modernizacja przepompowni ścieków miejscowości Karbowo

0
W 2022 roku dokonano odbioru zadania modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Żmijewskiej w Karbowie, które wykonawca  zakończył grudni...

Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica

0
W 2022 roku gminna sieć kanalizacyjna została rozbudowana o łącznie 1195 metrów nowych przewodów kanalizacyjnych. Nowo powstała sieć w Ko...

Modernizacja Hydroforni Szymkowo

0
Umowa na wykonanie modernizacji budynku hydroforni w Szymkowie zasilającej w wodę 16 wsi i 54 %  mieszkańców Gminy Brodnica, została podp...

Budowa stacji podnoszenia wody dla wsi Bartniki

0
Inwestycja budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Bartnikach została zaprojektowana i wykonana w związku z okresowym występowaniem ni...

Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica

0
W budżecie gminy z 2022 roku zaplanowano do wykonania w Kominach, w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...

Ważne informacje o funduszu alimentacyjnym

0
Informujemy, iż od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego upraw...

Inwestycje drogowe rozpoczęte

0
Ruszyły prace przy naszych inwestycjach drogowych. Roboty będą wykonywane na osiedlu w Kominach, drodze w Kruszynkach, drodze Mszano - Sz...

Obniżenie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż zostało znowelizowane  rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wr...

Informacja o programie pn. ˝Posiłek w szkole i w domu˝

0
Przypominamy, że także w tym roku można korzystać z dożywiania i posiłków organizowanych przez GOPS w Brodnicy. Gmina Brodnica w 2023 r. ...

Jakub Nowiński i Mikołaj Drumiński zostali finalistami na szczeblu ogólnopolskim w IV edycji trzyetapowego konkursu matematyczno – informatycznego InstaLogik 2022/2023!

0
InstaLogik to ogólnopolski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4 – 8 SP. Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacj...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊