26.9 C
Warszawa
piątek, 14 sierpnia, 2020
Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.

Wotum Zaufania i Absolutorium dla Zarządu Powiatu Niżańskiego

0
W dniu 30 lipca 2020 r., podczas obrad XXIV Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Przed udzieleniem absolutorium przeprowadzono debatę ...

1 sierpnia 2020 roku zabrzmią syreny w powiecie niżańskim

0
Starosta Niżański informuje, że wzorem lat ubiegłych, w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00, na terenie powiatu niżańskiego włączone zostaną syreny alarmowe, w celu oddania hołdu uczestnikom oraz cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, ...

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego.

0
            Zgodnie z wymogiem ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przystąpiono do opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020 ...

AKTYWNY SAMORZĄD – nabór 2020

0
Powiatowe Centrum Pomocy w Nisku informuje, że w 2020 roku wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I i MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia ...

Nowa aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku

0
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji ...

Darowizna od Fundacji Pocztowy Dar dla SPZZOZ w Nisku

0
Fundacja Pocztowy Dar z siedzibą w Warszawie udzieliła Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku darowizny kwoty pieniężnej w wysokości  10.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie w walce ze stanem epidemicznym, wywołanym rozprzestrzenianiem się ...

Przy SPZZOZ w Nisku powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej...

0
Od dnia 1 lipca 2020 roku, przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu systemu ...

Zwolnieni z Teorii. Projekty społeczne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w...

0
W roku szkolnym 2019/2020 w  Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uczniowie wzięli udział w nowej formie kształcenia: olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Działania polegały na tworzeniu projektów społecznych, rozwijających umiejętności negocjacji, współpracy w zespole ...

Nowe udogodnienie dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego – mapy z powiatowego zasobu...

0
Zaledwie kilkanaście minut trwa teraz procedura pozyskania mapy z powiatowego zasobu geodezyjnego. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku uruchomił platformę do składania wniosków na zakup dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny ...

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1085R w miejscowości Jata...

0
W dniu 16 czerwca 2020 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata ...

Wczasy w Powiecie Niżańskim

0
Wczasy w Powiecie Niżańskim Wszyscy wiemy, że wakacje, po okresie kwarantanny, są potrzebne wszystkim dla równowagi psychicznej, jak i fizycznej społeczeństwa. Epidemia koronawirusa sprawiła, że musieliśmy przystosować się do nowych ...

Opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów w Powiecie Niżańskim

0
6 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził resortowy Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Program ten skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej ...

Informacja z obrad XXII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego w trybie zdalnym

0
Dnia 3 czerwca 2020 r. miała miejsce XXII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w trybie zdalnym. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. ...

Życzenia dla Maturzystów 2020 roku

0
Drodzy Maturzyści szkół Powiatu Niżańskiego! Przed Wami egzamin maturalny – jedno z największych wyzwań i sprawdzianów.   Tegoroczna matura, jest ona inna niż dotychczasowe – to egzamin, który przyszło Wam zdawać ...

Zmarł Radny Rady Powiatu Niżańskiego II kadencji – Śp. Jan Oleksak

0
Dnia 3 czerwca 2020 roku w wieku 81 lat zmarł radny Rady Powiatu Niżańskiego II kadencji, przypadającej na lata 2002-2006, Śp. Jan Oleksak. Podczas pełnienia mandatu Radnego sprawował funkcję Przewodniczącego ...

Kondolencje Starosty Niżańskiego z powodu śmierci Księdza Czesława Wali

0
Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 31 maja br., w Rudniku nad Sanem, w wieku 84 lat, zmarł Ksiądz Infułat Czesław Wala. Ksiądz Czesław Wala był człowiekiem o wielkiej prawości ...

Życzenia Starosty Niżańskiego z okazji Dnia Dziecka

0
Numery kont do wpłat bankowych: z zakresu geodezyjno kartograficznego: 23 9430 0006 0038 3464 2000 0006 opłaty komunikacyjne: 16 9430 0006 0038 3464 2000 0035 pozostałe opłaty (czynsz, holowanie ...

Powstało miejsce aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku utworzono miejsce aktywności lokalnej. Środki, w wysokości 46 tys. złotych, pozyskało Stowarzyszenie ...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku wznawia działalność diagnostyczną

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 6 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydawania stosownych opinii i orzeczeń niezbędnych do zorganizowania kształcenia dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym. ...

Uczniowie niżańskich szkół ponadpodstawowych otrzymali komputery z programu „Zdalna szkoła”

W ramach zawartej w dniu 15 kwietnia br. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy grantowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie ...

Cenna inicjatywa kibiców „Sokoła” Nisko

0
Kibice „Sokoła” Nisko włączyli się do akcji pomocy dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, organizując remont i renowację Oddziału Wewnętrznego. Poświęcili na remont swój czas, wcześniej zbierając materiały do odświeżenia i renowacji ...

Podkarpacki e-bazarek

0
Zapraszamy do korzystania z serwisu Podkarpacki e-bazarek. Podkarpacki e-bazarek to możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała bezpłatna promocja podkarpackich producentów. Działalność serwisu to pomoc ...

Podziękowania dla Firmy STOLARSTWO Tomasz Wróbel z Wólki Tanewskiej za wsparcie...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla Firmy STOLARSTWO Tomasz Wróbel z Wólki Tanewskiej, za pomoc finansową udzieloną niżańskiej lecznicy. Otrzymane środki finansowe zostaną ...

Starosta Niżański powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

0
W piątek, 24 kwietnia br., na Sali Narad Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyło się I posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Niżańskiego. Członkowie Rady, ...

Życzenia dla absolwentów

0
Drodzy Absolwenci Szkół Powiatu Niżańskiego! Wszystkim uczniom którzy w dniu dzisiejszym kończą edukację w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, życzę dobrych wyborów kolejnych etapów kariery zawodowej.  Jestem przekonany, że wybór jednej ...

Podziękowania dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego SANBank za wsparcie dla Szpitala Powiatowego...

Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego SANBank za otrzymaną pomoc, w postaci maseczek ochronnych dla niżańskiego Szpitala, o wartości 10 tys. zł. ...

Podziękowania dla Wiceministra Marcina Warchoła za wsparcie dla Szpitala Powiatowego im....

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wiceministra Marcina Warchoła, Posła na Sejm RP, za pomoc otrzymaną w ramach ...

Podziękowania dla Kół Łowieckich za wsparcie dla Szpitala Powiatowego im. PCK...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla: - Koła Łowieckiego „Jeleń” w Jeżowem, - Wojskowego Koła Łowieckiego „Sygnał” w Nisku, - Koła Łowieckiego „Bażant” w Nisku, za ...

ARiMR: korzyści z cyfryzacji

0
Od 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych ...

Łączy nas pamięć. Akcja Żonkile w RCEZ w Nisku

0
19 kwietnia br. obchodziliśmy 77 rocznicę powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od kilku lat aktywnie włącza się w te ...

Podziękowania dla Fundacji TVN Nie jesteś sam za wsparcie dla Szpitala...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla Fundacji TVN Nie jesteś sam, za udzieloną pomoc dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Otrzymane środki finansowe ...

Powiat Niżański zakupił sprzęt komputerowy dla najbardziej potrzebujących uczniów

0
Powiat Niżański skorzystał z możliwości i złożył wniosek o przyznanie grantu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do ...

Upamiętnienie 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej

0
We wtorek, 14 kwietnia 2020 r. w Nisku, z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, złożyli hołd tysiącom Polaków, zamordowanym w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz w innych miejscach kaźni ...

14 i 15 kwietnia 2020 r. utrudnienia w ruchu z powodu...

0
Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w dniach 14 i 15 kwietnia 2020 r. (wtorek i środa), w godzinach od 8:00 do 17:00, zostanie zamknięty ruch na drodze powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy ...

Podziękowania za maseczki ochronne i fartuchy szyte w darze dla niżańskiego...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania za osobiste zaangażowanie się w akcję pomocy dla Szpitala Powiatowego w Nisku Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów Stanisławowi Garbaczowi, Wiceprzewodniczącej Rady ...

Informacja z obrad nadzwyczajnej XX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego

0
Dnia 8 kwietnia 2020 r. odbyła się nadzwyczajna XX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Mając na względzie istniejący w Polsce stan epidemii i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów ...

Podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich za wsparcie dla Szpitala Powiatowego im....

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Harasiukach, za pomoc finansową udzieloną niżańskiej lecznicy. ...

Podziękowania dla Firmy TRANSKOP S.C. z Niska za wsparcie dla Szpitala...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla właścicieli Firmy TRANSKOP s.c. z Niska, za pomoc finansową udzieloną niżańskiej lecznicy. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na ...

Podziękowania dla Firmy Piekarnia ROSTEK S.C. z Niska za wsparcie dla...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla właścicieli Firmy Piekarnia ROSTEK S.C. z Niska, za pomoc finansową udzieloną niżańskiej lecznicy. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone ...

Podziękowania za maseczki ochronne i fartuchy szyte w darze dla Szpitala...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, zaangażowanym w szycie maseczek i fartuchów dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku. Odbiorcami szytych maseczek są ...

Podziękowania dla Huty Stalowa Wola S. A. za wsparcie dla Szpitala...

0
Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania na ręce Prezesa Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. (Grupa PGZ) Pana Bartłomieja Zająca, za udzieloną pomoc, będącą odpowiedzią ...

Dziękujemy za pomoc dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

0
Szanowni Państwo, na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego i na naszym profilu na fb, począwszy od dzisiaj, będziemy na bieżąco składać podziękowania dla wszystkich firm, podmiotów i osób prywatnych, którzy angażują się w pomoc ...

Komentarz Starosty Niżańskiego do artykułu opublikowanego na portalu nizanskie.info „Starostwo w...

W dniu 26 marca 2020 r., na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, ukazał się APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku: APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego ...

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora...

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych ...

APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i pytaniami dotyczącymi możliwości wsparcia finansowego, jakiego można byłoby udzielić, na walkę z tą epidemią, dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, w załączeniu przedstawiam Apel o ...

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nisku oraz Komisji Bezpieczeństwa i...

W Starostwie Powiatowym w Nisku, w związku z wystąpieniem na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz trudną sytuacją w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz zwołał w dniach: - 11 marca 2020 r. ...

KWARANTANNA – INFORMACJA DLA POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Pod nr telefonu 17 867-13-19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny. Szczegóły poniżej: Dla ...

Powiat Niżański wspiera projekty refundowane

W 2020 roku w budżecie Powiatu Niżańskiego, na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy ze źródeł zewnętrznych, poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację projektów refundowanych, zabezpieczono aż 170 tys. zł. ...

Konkurs plastyczny promujący obszar LGD – „Maskotka Powiatu Niżańskiego”

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” wraz z Powiatem Niżańskim zapraszają do udziału w konkursie plastycznym promującym obszar LGD - „Maskotka Powiatu Niżańskiego”. Konkurs plastyczny skierowany jest zarówno do mieszkańców obszaru LGD – Powiatu ...