Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację ws. kar za wstęp do Puszczy Białowieskiej

0
RPO uważa, że orzeczenia były rażąco naruszały przepisy art. 93 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sąd bezpodstawnie przy...

ONZ chce usunąć z ważnego traktatu definicję płci

0
Liczba wyświetleń: 359Przedstawiciele Polski sprzeciwili się usunięciu definicji płci z „Traktatu o zbrodniach przeciwko ludzkości”, nad ...

Już obowiązują: 27 maja 2023

0
• niektóre przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowa...

Od lipca wyższe ulgi na darowizny i spadki. Nie wejdzie podatek od zrzutek

0
Już tylko na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca szereg pozytywnych dla podatników zmian. Nazwano ją SLIM VAT 3, ale ucieszą się...

W Izraelu nikt nie umarł na COVID-19 do 50 roku życia!

0
Liczba wyświetleń: 804W Izraelu doszło do wyjątkowej sytuacji, która ma potencjał zmienić nasze dotychczasowe rozumienie pandemii COVID-1...

Gminy mają szukać miliardów na sprzątanie po państwowych zakładach

0
Według projektu Bydgoszcz, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Zgierz i Tomaszów Mazowiecki mają usunąć zanieczyszczenia z terenów nieistniejących...

Sąd Najwyższy: Nie każ sądowi szukać adresu

0
Trójkowy skład Izby Cywilnej SN: prezes Joanna Misztal-Konecka, sędziowie Beata Janiszewska i Marcin Krajewski, skierował do rozstrzygnię...

Jaki zwrot za pełnomocnika dla małżonków?

0
W ocenie kredytobiorców przez termin „przeciwnik”, o którym mowa w art. 98 k.p.c., należy rozumieć wszystkie osoby występujące w charakte...

Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata

0
– Do uchwalenia planu ogólnego może być problem z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy na terenach jeszcze niezurbanizowanych, a nie...

Rozdzielność majątkowa: Fiskus ma sprawdzić, który kto płaci podatek od nieruchomości

0
Małżonkowie poszli do sądu i wygrali. Gdański WSA przypomniał, że osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek w podatku leśnym oraz jedn...

Jak ustalić cenę przy transakcji nabycia udziałów lub akcji?

0
W umowie sprzedaży udziałów/akcji uzgodnienie ceny sprzedaży jest jednym z najistotniejszych jej elementów. Cena jest bowiem jednym z ess...

Połączenie spółek, a ryzyko naruszenia trwałości projektu

0
Kilka spółek może połączyć się w jeden podmiot gospodarczy. W obecnych czasach większe przedsiębiorstwa dają przewagę stabilności, potenc...

Odpowiedzialność byłego menadżera za zobowiązania podatkowe

0
Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania zarządzanej spółki kapitałowej to nieodłączny element rzeczywistości menadżerskiej. J...

Rozliczysz karę w kosztach, jeśli spóźniłeś się przez COVID

0
Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2023 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.154. 2023.1.MR1). Wystąpił...

Spółdzielnie mieszkaniowe: opór przed zmianami i zaskarżanie uchwał

0
Spółdzielnie mieszkaniowe są ważnym uczestnikiem rynku nieruchomości. Wśród takich organizacji istnieją podmioty, w których zasobach mies...

Restrukturyzacja: różne drogi do zawarcia układu z wierzycielami

0
Pierwszym dylematem, który musi rozstrzygnąć przedsiębiorca znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej (w szczególności sytuac...

Jak z podróbkami mogą walczyć małe i średnie firmy?

0
Problem walki z podróbkami nie jest nowy i towarzyszy nam od lat. Dopóki będą istnieć popularne marki, międzynarodowy handel, rynki zbytu...

Niewypłacalność spółki prawa handlowego a odpowiedzialność zarządu

0
Połowa kobiet uważa, że ich sytuacja finansowa polepszy się, co siódma sądzi, że będzie gorzej, a kolejnych 14 proc. prognozuje, że nic s...

Rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej

0
Prosta spółka akcyjna („PSA”) to swego rodzaju nowość w polskim prawie handlowym – można ją zakładać od 1 lipca 2021 r. Posiada ona cechy...

Obowiązują od 26 maja 2023 r.

0
·       rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajoweg...

IOZ wyjaśni, ile razy sędzia musi orzec, by IPN mógł go ścigać

0
Pełny skład IOZ (minimum 8 sędziów, a jest ich 11) będzie musiał zmierzyć się z trzema pytaniami prawnymi. Posiedzenie zaplanowano na 19 ...

Sąd: Filharmonia musi chronić słuch muzyków

0
Za hałas inspektor uznał zaś każdy dźwięk potencjalnie uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia, lub też mogący zwiększyć ryzyko wypadku przy...

Wojciech Tumidalski: Wyrok w procesie brzeskim to przywracanie sprawiedliwości

0
Ten wyrok, wydany 90 lat temu w sprawie zainicjowanej z woli Józefa Piłsudskiego, na Wincentego Witosa, Stanisława Dubois, Adama Ciołkosz...

TSUE: rozmiar inwestycji nie decyduje o potrzebie decyzji środowiskowej

0
Wiedeński sąd zwrócił się więc z odpowiednim pytaniem do Trybunału UE. TSUE przyznał w czwartkowym wyroku, że udzielenie pozwolenia na bu...

Indie złożą skargę do WTO przeciwko planom UE

0
Liczba wyświetleń: 275Indie zamierzają złożyć skargę do Światowej Organizacji Handlu przeciw planowi UE wprowadzenia 20-30-procentowego p...

Prokurator był ścigany za wystąpienie na wiecu. Jest orzeczenie SN

0
Robert Kmieciak to były szef zielonogórskiej prokuratury rejonowej. Był nim do 2016 roku. Gdy władzę nad prokuraturą przejął Prokurator G...

Po 5 latach nie da się odzyskać niesłusznie wpłaconego PIT

0
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną podatnika, który walczył z fiskusem o niesłusznie zapłacony PIT. Sprawa to p...

Na wieki wieków złoże, czyli groźna dla samorządów zmiana prawa górniczego

0
– Za złoże strategiczne urzędnik państwowy może uznać także złoże prywatne, np. piasku czy żwiru. Właściciel traci wtedy do niego dostęp ...

Już obowiązują: 25 maja 2023

0
• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określo...

Dziennik Ustaw z 24 maja 2023 (988-998)

0
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Śląski (PLH2...

Monitor Polski z 24 maja 2023 (524-525)

0
Manipulowanie składem TK, żeby osiągać doraźne cele, jest niedopuszczalne - mówiła Barbara Dolniak, posłanka KO, w rozmowie z Zuzanną Dąb...

TSUE oceni, czy jest pole do kompromisu ws. testowania polskich sędziów

0
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pyta Trybunał Sprawiedliwości UE, czy art. 19 ust. 1 traktatu o UE i art. 47 ust. 1 Ka...

Marek Domagalski: Śmierć Kamila każe pytać o priorytety w sądach i państwie

0
Na pytanie, co można zrobić, by przemoc wobec dzieci ograniczyć, praktycy: sędziowie rodzinni i adwokaci, wskazują, że niezbędne jest odc...

Przywłaszczenie funkcji publicznej, czyli na co uważać żeby nie dać się oszukać

0
Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zamieszczono 24 marca 2023 r. komunikat następuj...

Parlament Litwy zagłosowała za związkami homoseksualnymi

0
Liczba wyświetleń: 204Litewski parlament poparł w drugim czytaniu projekt legalizujący związki partnerskie osób tej samej płci. Wcześniej...

Kanada kasuje równość wobec prawa

0
Liczba wyświetleń: 495Równość wobec prawa jest kamieniem węgielnym liberalnej demokracji, ale obecnie sędziowie w całej Kanadzie, wydając...

Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. konkubinatów jednopłciowych

0
Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu złożyło 21 par jednopłciowych z Rumunii. Skarżyli się na brak możliwości sf...

Skarbówka: dwie rewolucje techniczne w jednym czasie to za dużo

0
Jak wyjaśniło „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Finansów, projekt osobnej ustawy wprowadzającej CEWA przewiduje, że system zacznie działać 1...

Zapłata biegłym to nie zysk ich firm

0
Inspektor nie zgodził się, że kwalifikacja wynagrodzenia za czynności biegłego sądowego w PIT jest zależna od formy wykonywania swojej dz...

Spółka nie chciała być uznawana za poplecznika działań Rosji. Sąd zdecydował

0
Postanowienie wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyło spółki, która chciała wstrzymania decyzji ministra spraw wewnętrznych o...

Obowiązują od 24 maja 2023 roku

0
- rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania renty soc...

Po trzech latach jest sądowy finał głośnej sprawy Margot

0
Jak donoszą media, sąd uznał oskarżonych za winnych. Wymierzył Margot karę jednego roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania n...

Uwięzienie Assange’a to zastraszenie dziennikarzy na całym świecie

0
Liczba wyświetleń: 163Żona założyciela „WikiLeaks” Juliana Assange’a Stella powiedziała 22 maja w National Press Club of Australia w Canb...

Jeffrey Epstein podobno próbował szantażować Billa Gatesa

0
Liczba wyświetleń: 309Zgodnie z raportem opublikowanym przez „Wall Street Journal” (WSJ), Jeffrey Epstein, skazany za przestępstwa seksua...

Józef Zych, Tymoteusz Zych: Między nimi cały kosmos

0
Poszkodowany w wypadku może uzyskać nawet kilka razy wyższe zadośćuczynienie, jeżeli nie zawrze ugody z ubezpieczycielem i pójdzie do sąd...

SN: koniec sprawy Żulczyka, który nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Kary nie będzie

0
We wtorek Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację prokuratury w tej sprawie. Kontekst tej sprawy rzutował na ocenę wypo...

Mariusz Korpalski: Co dziś ma zrobić frankowicz w Getin Banku?

0
Od wtorku 2 maja, czyli od dnia upublicznienia informacji z 28 kwietnia o wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o ogłoszenie upadłości...

Anna Nowacka-Isaksson: Obrońcy są zdesperowani

0
W ostatnich latach wiele się mówi o wydatkach na pomoc prawną, które poszły drastycznie w górę. Tendencję ostro krytykowała Najwyższa Izb...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊