Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach podstawowych

0
Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas I w szkołach podstawowych. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z ur...

Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola ...

0
Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, oddziałów przedszkolnych w szkoła...

Zgłoś problem w Gminie Olecko

0
Dostosowujemy się do zgłaszanych przez Was potrzeb i staramy się ułatwiać kontakt z Urzędem Miejskim w Olecku. Od stycznia 2024 r. zgłasz...

Sprawdź kto jest zarządcą Twojej drogi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

0
W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego utrzymania dróg, informujemy o przynależności ulic i dróg oraz odpowiedzialności poszczególnych ...

Nowa ścieżka rowerowa już gotowa.

0
Zakończyliśmy budowę nowej ścieżki pieszo – rowerowej z Olecka do Gordejek Małych. Przypominamy, że trasa mierzy blisko 7 kilometrów i bi...

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

0
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wielu ciepłych chwil spędzonych z tymi, którzy wywołują uśmiech na twarzy.Niech czas spędzony pr...

Informacja o 73. sesji Rady Miejskiej

0
W dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej....

Dnia 18 grudnia 2023 r. podpisano aneks do porozumienia na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

0
Dnia 02 marca 2023 r. podpisano porozumienie znak: PS-I.946.3.31.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olecko, którego prze...

Ogłoszenie o siódmym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesku

0
Burmistrz  Olecka informuje o ogłoszeniu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  ...

Ogłoszenie o ósmym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gordejkach

0
Burmistrz  Olecka informuje o ogłoszeniu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł...

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku Kolejowa 11 w Olecku

0
Burmistrz Olecka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Kolejowej...

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2024 gminy Olecko.

0
W terminie od 15 do 30 listopada 2023 r. trwało głosowanie na projektu pozytywnie zweryfikowane i poddane pod głosowanie mieszkańców. Na ...

Dostępna przestrzeń publiczna

0
Gmina Olecko realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON. Celem projektu jest poprawa dostępności w dwóch siedzibach Urzędu Miejskie...

Zakończyliśmy realizację projektu w ramach programu dotowanego przez PFRON „Dostępny samorząd – granty”

0
Wydaliśmy 94 447,82 zł z dotacji na działania, których celem było podniesienie poziomu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi pot...

Prezentacja projektów poddanych pod głosowanie – spotkanie z ich autorami

0
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy Olecko, podczas którego zaprezentowane zostaną wszystkie...

Informacja o 72. sesji Rady Miejskiej

0
W dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskie...

Zapraszamy do udziału w konkursie "Poczujmy magię Świąt"

0
Zapraszamy, mieszkańców, grupy nieformalne i organizacje z Gminy Olecko do udziału w konkursie "Poczujmy magię Świąt". Tematem konkursu s...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Olszewie

0
Burmistrz  Olecka ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w ob...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położonej przy ul. Partyzantów w Olecku

0
Burmistrz Olecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Olecko 2, p...

Informacja z dnia 14 listopada 2023 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

0
Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Olecku o przeprowadzenie wyborów uzupełniających listę ław...

Głosowanie na projekty trwać będzie od 15 do 30 listopada 2023 r.

0
Głosowanie na projekty trwać będzie od 15 do 30 listopada 2023 r. Każdy mieszkaniec gminy może zagłosować wypełniając jedną ankietę. Może...

Ogłoszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych w Plewkach

0
Burmistrz  Olecka informuje o ogłoszeniu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych niezabud...

Zmiana organizacji ruchu przy Placu Wolności

0
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Olecko i obecnością sprzętu wojskowego, który będzie rozlokowany na parkingu prz...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż czterech nieruchomości położonych w Lipkowie

0
Burmistrz  Olecka ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczon...

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

0
Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i mate...

Informacja o 71. sesji Rady Miejskiej

0
W dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejski...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową położonej w Gąskach

0
Burmistrz Olecka ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod bud...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

0
Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspieraj...

Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę

0
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmi...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Babkach Gąseckich

0
Burmistrz Olecka ogłaszaprzetarg ustny nieograniczony ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem n...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę produkcyjną położoną na zapleczu ul. Kościuszki

0
Burmistrz Olecka informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w...

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olecku

0
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olecku. 4 październi...

Żłobek samorządowy w Olecku

0
Już wkrótce w naszym mieście powstanie nowoczesny żłobek, który zadba o najmłodszych mieszkańców. Pozyskane środki finansowe w łącznej kw...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

0
Od 3 do 16 października 2023 r. trwać będą konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Olecko z organizacja...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę produkcyjną położonej przy ul. Kościuszki

0
Burmistrz Olecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Olecko 2, p...

Zachęcamy do konsultowania swoich pomysłów w ramach Budżetu obywatelskiego gminy Olecko na 2024 rok

0
Przypominamy, iż do 30 września trwać będą konsultacje indywidualne czy też spotkania informacyjne związane z procedurą Budżetu obywatels...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na zapleczu ul. Kościuszki pod zabudowę produkcyjną

0
Burmistrz Olecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Olecko 2, p...

Ogłoszenie o szóstym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lesku

0
Burmistrz  Olecka ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabud...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Gordejkach

0
Burmistrz  Olecka ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gor...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze bezprzetargowej

0
Burmistrz Olecka, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadom...

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Olszewie

0
Burmistrz  Olecka informuje o ogłoszeniu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudo...

Dożynki Diecezjalne Olecko 2023 - tradycje dożynkowe

0
DOŻYNKI DIECEZJALNE OLECKO 2023 "Naszą siłą wiara, tradycja, kultura"TRADYCJE DOŻYNKOWE Żniwa w całorocznym cyklu prac gospodarczych zajm...

5. Międzynarodowy Festiwal Barok Na Mazurach

0
5. Międzynarodowy Festiwal Barok Na MazurachOlecko – Ełk, 2 – 17 września 2023 r. Przed nami kolejna edycja wysokiej rangi wydarzenia kul...

W gminie Olecko powstanie wirtualna strzelnica

0
  W gminie Olecko powstanie wirtualna strzelnica, na jej uruchomienie otrzymano 147 139,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej. Gmina Olec...

Budżet obywatelski gminy Olecko na 2024 rok - KROK PO KROKU ...

0
Budżet obywatelski gminy Olecko na 2024 rok - KROK PO KROKU – przypominamy terminy obowiązujące w obecnej procedurze: Kampania informacyj...

Dożynki Diecezjalne Olecko 2023

0
"Naszą siłą wiara, tradycja, kultura" Wszystkich miłośników folkloru i kultury ludowej serdecznie zapraszamy na największe święto rolnikó...

Informacja o 69. sesji Rady Miejskiej

0
W dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej...

Informacja o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku

0
W dniu 23 sierpnia 2023 r. (środa) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się posiedzenie Komisji Sta...

Zapraszamy do udziału w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Obszar Ego Ełk - Gołdap - Olecko

0
Wieńce dożynkowe to niezwykle ważny element naszej kultury, ściśle powiązany z wartościami i historią lokalnych społeczności. To przede w...

Gminny Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko na Dożynkach Diecezji Ełckiej Olecko 2023

0
Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje i stowarzyszenia do udziału w Gminnym Konkursie na Najpiękniejsze Stoisko na Dożynkach Di...

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy lub równiankę na Dożynkach Diecezji Ełckiej Olecko 2023

0
Wieńce dożynkowe to niezwykle ważny element naszej kultury, ściśle powiązany z wartościami i historią lokalnych społeczności. To przede w...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊