24.9 C
Warszawa
niedziela, 9 sierpnia, 2020
Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.

Danuta Frączek

0
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnejpowiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1 Głubczyce, dnia ...

Małgorzata Krywko-Trznadel

0
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnejpowiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1 Głubczyce, dnia ...

Krzysztof Tokarz

0
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnejpowiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1 Głubczyce, dnia ...

Tomasz Kiszczyk

0
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnejpowiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1 Głubczyce, dnia ...

Wiesław Bednarski

0
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnejpowiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobywydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1 Głubczyce, dnia ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w...

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Komunikat dotyczący jakości wody w kąpielisku w Pietrowicach

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Skarb z Jabłonki w zasobach Głubczyckiego Muzeum

0
W 2015 roku w miejscowości Jabłonka w gm. Branice, podczas spaceru z psem Pan Kamil Ploszka zauważył na skraju polnej drogi metalowe naczynie oraz rozproszone po polu przedmioty pochodzące ...

Przetarg na termomodernizację budynków!

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Starosta Głubczycki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę...

0
O G Ł O S Z E N I E   Starosta Głubczycki zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. ...

Przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

0
O G Ł O S Z E N I E   Starosta Głubczycki zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. ...

Lato z MOKiem!

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Ocena jakości wody do spożycia w II kwartale 2020 r.

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Archiwum nagrań sesji Rady Powiatu w Głubczycach

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

XIX sesja Rady Powiatu – 25.06.2020 r.

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Ogłoszenie o zebraniu kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu...

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Informacja Starosty Głubczyckiego z przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze ...

0
  Głubczyce, 2020-06-09 Informacja Starosty Głubczyckiego z przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach Stanowisko, na które prowadzony był nabór: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ...

Odpowiedź na Petycję w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa...

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Odpowiedź na Petycję Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Petycja Fundacji Rozwoju Bezgotówkowego

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu – 22.05.2020 r.

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA 2020 ROK

0
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2020 § 1. Postanowienia ogólne. Program ...

Raport o stanie powiatu

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Raport za 2018 rok

0
PDFRaport o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2018 r..pdf Szanowni Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego   Informuję, iż został opracowany Raport o stanie powiatu głubczyckiego za 2018 rok. Raport zawiera informację o zrealizowanych ...

Dotacje na ochronę zabytków

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Raport za 2019 rok

0
PDFRaport o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok.pdf Szanowni Mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego   Informuję, iż został opracowany Raport o stanie powiatu głubczyckiego za 2019 rok. Raport zawiera informację o zrealizowanych ...

Interpelacja radnego Krzysztofa Hajdy dot. kwestii przeciwdziałania koronawirusowi SARS CoV2

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE...

0
STAROSTA GŁUBCZYCKIOGŁASZA NABÓRNA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZEDYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GŁUBCZYCACH Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach I. Opis stanowiska                                                                                                                  Do zadań Dyrektora należy ...

LISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Protokoły z głosowań imiennych

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Informacja z otwarcia ofert-Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika na odcinku...

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania...

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Wyniki konkursów

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Interpelacja radnego Krzysztofa Hajdy dot. podejmowanych działań w związku z pandemią...

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Projekty realizowane przez Powiat Głubczycki

0
Projekty zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  Remont odcinka drogi powiatowej nr 1219O Ciermięcice – Chróstno Okres rzeczowej realizacji projektu: 07.04.2016r. – 27.06.2016r. Cele projektu: ...

Rada Powiatu w Głubczycach.

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Rada Powiatu w Głubczycach

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Biuro rzeczy znalezionych

0
STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH   Wydział Ogólno-Organizacyjny  PROCEDURA: Rzeczy Znalezione OGÓLNY OPIS:   1. Do Wydziału Ogólno - Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjmowane są rzeczy znalezione   za wyjątkiem: rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, ...

Mapa organizacji

0
1. Miejsko Gminny Klub Sportowy „CUKROWNIK”  Baborów 21.11.2003r. Dz. IV poz. 1 Ul. Wąska 1 48-120 Baborów 2. ...

Sprawozdania finansowe za 2017 rok Powiatu Głubczyckiego

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Sprawozdania finansowe za 2017 rok Starostwa Powiatowego w Głubczycach

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

RPO WO 2014-2020

0
1. NAZWA PROJEKTU: "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne– zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"   Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr ...

Sprawozdania budżetowe Powiatu Głubczyckiego za 2020 rok

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Glubczyckiego

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...

ZARZĄD POWIATU W GŁUBCZYCACH OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY...

0
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w ...