A A+ A++
Zarząd NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 9 lipca 2024 r. powziął informację o rejestracji w dniu 9 lipca 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Emitenta („Statut”) związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii L oraz M1, tj.: (1) zmiany § 7 ust. 2 i 3 Statutu oraz skreślenia § 8 Statutu uchwalonych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2024 r. (2) oraz dookreślenia treści § 7 ust. 2 i 3 oświadczeniem złożonym przez Zarząd Spółki dnia 13 czerwca 2024 r. Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:
„2. Kapitał zakładowy wynosi 24.749.330 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych).
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
6) 986.550 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
7) 2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
8) 3.349.576 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
9) 3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
10) 952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

Treść nowego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułStar Wars: Outlaws – wiemy, jak duże będą planety w grze
Następny artykułРоссийский оппозиционер Кара-Мурза пропал без вести после перевода в тюремную больницу