A A+ A++

Zawiadomienie o IV sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego

VII kadencji, która odbędzie się w dniu

13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 1000

w Starostwie Powiatowym w Opocznie /ul. Kwiatowa 1a, sala konferencyjna,
II piętro/.

Porządek obrad:

 

I. Część uroczysta

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podsumowanie osiągnięć szczególnie uzdolnionych i odnoszących sukcesy uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński w roku szkolnym 2023/2024.

 

II. Część merytoryczna

 

 1. Przedstawienie porządku II części sesji.
 2. Przyjęcie protokołu Nr II/24 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 4. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego wotum zaufania.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
  z wykonania budżetu za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Opoczyńskiego za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2023 r.
 9. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za 2023 r. oraz opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 11. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2023 rok z terenu Powiatu Opoczyńskiego.
 12. Ocena funkcjonowania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych działających na terenie Powiatu Opoczyńskiego oraz prowadzonych na zlecenie Powiatu Opoczyńskiego.
 13. Podjęcie uchwał:  

a)      w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2024 – 2032;

b)      w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.;

c)       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;

d)      zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze powiatu opoczyńskiego;

e)      zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2024 rok. 

 1. Sprawy bieżące.  
 2. Zamknięcie IV sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

 

 

 

 

 

 

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułWidoczne znaki kampanii #Gniezno2025 w przestrzeni miejskiej
Następny artykułZARZĄDZENIE NR 55/2024 WÓJTA GMINY BRODNICA z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, przyczepki samochodowej, stanowiącej własność Gminy Brodnica