A A+ A++

Nad­szedł czas wyma­rzo­nych waka­cji. Czas odpo­czynku i rege­ne­ra­cji sił. Ale i teraz warto popa­trzeć na nocne niebo. Nad ranem będziemy mogli obser­wo­wać pla­nety: Saturna, Jowi­sza, Marsa a przy odro­bi­nie szczę­ścia Mer­ku­rego na początku i na końcu waka­cji. Aby obser­wo­wać Urana Nep­tuna trzeba uzbroić się w tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na nie­bie do 28 lipca i pojawi się dopiero 21 sierp­nia. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stro­nie: heaves-above.com. Przy odro­bi­nie szczę­ścia będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać poja­wie­nie się Obło­ków Sre­brzy­stych (NLC) nad pół­noc­nym wid­no­krę­giem. Wzmo­żona aktyw­ność sło­neczna daje nadzieję na poja­wie­nie się Zorzy Polar­nej widocz­nej z terenu Pol­ski. Warto zatem spraw­dzać aktyw­ność sło­neczną na stro­nie: spaceweather.com.

Lipiec

2 VII – koniunk­cja Księ­życa i Marsa
3 VII – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
5 VII – mak­sy­malna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca/aphelium Ziemi
6 VII – nów Księżyca/wieczorne mak­si­mum widocz­no­ści Merkurego
9 VII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)
12 VII – apo­geum Księżyca/powrót noc astro­no­micz­nych dla ϕ<50o
13 VII – koniunk­cja Księ­życa i gwizdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)
14 VII – I kwa­dra Księżyca
15 VII – koniunk­cja Marsa i Urana
17 VII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)
19 VII – mak­sy­malna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
20 VII – 55 rocz­nica pierw­szego lądo­wa­nia czło­wieka na Księżycu
21 VII – peł­nia Księżyca
22 VII – mak­sy­malna wschod­nia elon­ga­cja Merkurego
24 VII – pery­geum Księżyca
25 VII – koniunk­cja Księ­życa i Saturna
28 VII – ostat­nia kwa­dra Księżyca
30 VII – koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza, Marsa, gro­mady otwar­tej Ple­jady i gwiazdy Alde­ba­ran (gwiaz­do­zbiór Byka)

Sier­pień

1 VIII – mak­sy­malna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca
4 VIII – nów Księżyca
9 VIII – apo­geum Księżyca
10 VIII – koniunk­cja Księ­życa i gwizdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)
12 VIII – pierw­sza kwa­dra Księżyca/maksimum roju Per­se­idy (ZHR=90)
13 VIII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)
14 VIII – koniunk­cja Jowi­sza i Marsa
15 VIII – mak­sy­malna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
19 VIII – peł­nia Księżyca
20 VIII – koniunk­cja Księ­życa i Saturna
21 VIII – pery­geum Księżyca/koniunkcja Księ­życa, Saturna i Neptuna
26 VIII – ostat­nia kwa­dra Księżyca/Księżyc w pobliżu Ple­jad (gro­mady otwar­tej gwiazd)
27 VIII – koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza, Marsa, gro­mady otwar­tej Ple­jady i gwiazdy Alde­ba­ran (gwiaz­do­zbiór Byka)
28 VIII – koniunk­cja Księ­życa i Marsa/maksymalna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca
30 VIII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)

Bez­piecz­nych waka­cji i uda­nych obserwacji
życzy
Janusz Nicewicz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułRozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Obrońców Chojnic oraz budowę ronda u zbiegu ul. Gdańskiej i Subisława
Następny artykułRatownik medyczny przyjedzie na motorze. To niejedyna zmiana