A A+ A++

Dziecko od najmłodszych lat jest ciekawe otaczającego świata. Stale poszukuje, odkrywa przyrodę zaczynające od najbliższego otoczenia, stopniowo poszerza swoje zainteresowania. Pracownia przyrodnicza stwarza doskonałe warunki do rozwijania zainteresowań uczniów, samodzielnego odkrywania, kształtowania postaw proekologicznych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osowcu oraz Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie dzięki nowo powstałej pracowni przyrodniczej w ramach programu: „Ekopracownia” podczas szkolnych warsztatów dokonali analizy fizykochemicznej wody, poprzez ocenę poszczególnych parametrów takich jak: zawartość azotanów, azotynów, fosforanów. Ponadto mieli możliwość samodzielnego wykonania preparatów mikroskopowych. Celem spotkania było kształtowanie szacunku do przyrody oraz wyrabianie nawyków proekologicznych u uczniów. Usytuowanie szkoły w sąsiedztwie lasów i terenów zielonych stwarza możliwość realizacji wielu działań związanych z edukacją ekologiczną. Zorganizowano dwa spotkania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skarżynie Starym.

Mikroskop to urządzenie, które pozwoli każdemu przenieść się w zupełnie inny świat. Podczas pierwszego spotkania  uczniowie poznali budowę mikroskopu optycznego, zasady jak prawidłowo wykonać preparat mikroskopowy oraz jak obserwować obiekty pod mikroskopem. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obserwacji fragmentów organów roślinnych. Każda grupa samodzielnie przygotowała szkło i sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania doświadczenia. W ramach obserwacji uczniowie przynieśli organy roślinne m.in liście, a następnie przy użyciu zestawu preparacyjnego wykonali preparaty.  Wycięto możliwie cienki fragment organu, który umieszczono na szkiełku podstawowym. Następnie za pomocą pipety nakropiono wodę i przykryto szkiełkiem nakrywkowym, odsączono nadmiar wody. Każdy uczeń mógł samodzielnie ustawić preparat pod mikroskopem. Ponadto do prezentacji tkanek roślinnych  służył  również mikroskop z wmontowaną kamerą podłączony do tablicy interaktywnej. Obraz z mikroskopu uzyskany za pomocą kamery wyświetlono na tablicy interaktywnej co pozwoliło na analizę i omówienie szczegółowe obserwowanego obiektu tj. tkanki, komórki, systemy w przekroju. Dzięki wmontowanej kamerze była możliwość wykonania zdjęć pod mikroskopem przygotowanych preparatów przez uczniów czy też nagrania filmu. Zapisane efekty prac można otwierać w dowolnym momencie, by wykorzystać je do utrwalania zagadnień lub zaprezentować na tablicy służącej jednocześnie jako ekran projekcyjny. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i zaangażowaniem w przygotowanie preparatów.  Dzięki obserwacjom poznanie budowy wewnętrznej roślin stało się jeszcze bardziej ciekawsze.

Woda to życiodajna ciecz. Jej monitoring jest niezwykle istotny dla ochrony zdrowia i życia człowieka, zwierząt, mieszkańców rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Badania wody pomagają identyfikować i monitorować źródła zanieczyszczeń, takie jak odprowadzenia przemysłowe ścieków czy spływy rolnicze, które mogą szkodzić ekosystemom wodnym, zwierzętom i roślinom. W ramach drugiego spotkania dokonano analizy fizykochemicznej wody. Uczestnicy przynieśli próbkę wody z różnych źródeł m.in. wodę ze stawu, rowu. Dla porównania wykonano również analizę próbki wody wodociągowej. Uczniowie przeprowadzili doświadczenia badając zawartość azotanów, azotynów, fosforanów metodą kolorymetryczną. Uczniowie pracowali zgodnie z przygotowaną instrukcją. Samodzielnie przygotowali szkło i sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania doświadczenia. Podczas zajęć praktykowali technikę pipetowania, utrwalili nazewnictwo sprzętu laboratoryjnego. W pracowni dzięki doposażeniu w stół demonstracyjny uczniowie prezentowali swoje wyniki przeprowadzonych doświadczeń oraz przedstawiali wnioski. Dzięki przeprowadzonej analizie wody mogli rozszerzyć swoją wiedzę na temat, jakie parametry wody mogą mieć negatywny wpływ na samą wodę, a także na łańcuch pokarmowy. 

Podsumowując warsztaty omówiono wpływ nadmiaru azotanów, azotynów, fosforanów na stan środowiska wodnego. Ponadto przedstawiono związek pomiędzy budową wewnętrzną liścia, a jego przystosowaniem do pełnionych funkcji. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu zainteresowania przyrodą jak również zainspirowały do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego. „Ekopracownia” umożliwia uczniom rozumienie związków przyczynowo-skutkowych w relacjach zachodzących między człowiekiem, a przyrodą. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, chętnie współpracowali mając okazję zdobycia praktycznych umiejętności eksperymentowania, odkrywania. Były to inspirujące i interaktywne spotkania zwiększające świadomość ekologiczną uczniów.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułOdbiór odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych
Następny artykułPijany motocyklista wylądował w rowie