A A+ A++
Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej – zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, a także dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (“Rozporządzenie MAR”).

Treścią opóźnianej informacji poufnej było rozpoczęcie negocjacji ugodowych przez Emitenta ze spółką Polish American Investment Fund LLC (“PAIF”) w przedmiocie zakończenia sporu wynikającego z dochodzenia przez PAIF od Emitenta wierzytelności („Negocjacje”).

Powód ujawnienia opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd Emitenta podjął decyzję o opóźnianiu informacji poufnej do dnia zakończenia Negocjacji, co nastąpiło w dniu dzisiejszym i zaowocowało podpisaniem ugody pomiędzy Emitentem i PAIF, o czym Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie informacji poufnej:
W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji dotyczących rozpoczęcia Negocjacji mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz zagrozić trwającym Negocjacjom i negatywnie wpłynąć na ich wynik, a w konsekwencji doprowadzić do eskalacji sporu i podjęcia przez PAIF kolejnych kroków prawnych związanych z dochodzeniem wierzytelności od Spółki, co w konsekwencji mogło doprowadzić do naruszenia interesów akcjonariuszy i niosło ze sobą negatywne skutki dla przedsiębiorstwa Emitenta.
W związku z powyższym opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej uzasadnione było koniecznością zakończenia Negocjacji.
Emitent wskazuje ponadto, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej oraz iż dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenie MAR Emitent poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenie MAR.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułFinał French Open: Iga Świątek – Jasmine Paolini [RELACJA NA ŻYWO]
Następny artykułRzut oka na Star Wars: Outlaws na Summer Game Fest przygotowuje nas na premierę nowego gameplayu