A A+ A++
Zarząd Red Dev Studio S.A.. działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 24 maja 2023 r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej, która ukonstytuowała się w następujący sposób:
1.Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Marton
2.Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Garus
3.Członek Rady Nadzorczej Pan Aleksander Lempert
4.Członek Rady Nadzorczej Pan Paweł Wojciechowski
5.Członek Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Zakrzewska
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą̨ w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą̨ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują̨ w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Red Dev Studio S.A. zostaną przekazane raportem bieżącym w terminie późniejszym.
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułRED DEV STUDIO S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Red Dev Studio S.A. w dniu 24 maja 2023 r.
Następny artykułASTRO: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok