A A+ A++

W dniu 01.07.2024 r. Powiat Gorlicki zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na mocy której będzie realizował projekt „Cyberbezpieczny samorząd”.

W ostatnich latach obserwuje się dużą dynamikę wzrostu ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa, dlatego wszelkie działania podnoszące bezpieczeństwo w tym zakresie są bardzo potrzebne i właściwe.

Powiat Gorlicki otrzyma grant w wysokości 574 000,00 zł, a uzyskane środki będzie mógł wykorzystać w następujących obszarach:

1. Organizacyjnym – w tym obszarze pozyskane środki będzie można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
– opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. procedury: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych, itp.,
– audyt SZBI;

2. Kompetencyjnym – w tym obszarze pozyskane środki będzie można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
– podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
– szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
– szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach Projektu,
– szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami;

3. Technicznym –  w tym obszarze pozyskane środki będzie można przeznaczyć na następujące działania (usługi):
– zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta,
– zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
– zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
– zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
– zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych,
– zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Grantodawca przyznał naszej jednostce dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie wskazanej we Wniosku o przyznanie grantu, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.      W tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 81%, oraz dofinansowanie z budżetu państwa, stanowiące 19%.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułGeny powodujące przybieranie na wadze, przyspieszają dojrzewanie u dziewczynek
Następny artykułAgencje wywiadu żądają instalowania w autach narzędzi do inwigilacji