A A+ A++

“Rozwiązania skąpe normatywnie i fragmentaryczne”, “zaproponowane ustawy nie rozwiązują problemów” – między innymi takie słowa podły na dzisiejszym posiedzeniu komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji. Posłowie wraz z zaproszonymi ekspertami i stroną społeczną debatowali nad 3 poselskimi propozycjami ustaw, zgłoszonymi przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę.

Poselskie projekty aborcyjne – co zakładają?

Przypomnijmy, że sejmowa komisja nadzwyczajna została utworzona, aby pracować nad 4 projektami poselskimi. Jeden z nich dotyczył zmian w kodeksie karnym i depenalizacji aborcji. Został on skierowany do drugiego czytania na obradach Sejmu, które odbędzie się 11 lipca. Pozostałe 3 to propozycje ustaw liberalizujące obecne prawo aborcyjne, jednak w różnym stopniu. Oddzielne projekty przedstawili posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski2050 oraz Lewicy.

– Projektowana ustawa o bezpiecznym przerywaniu ciąży ma na celu zagwarantować osobom mieszkającym w Polsce realizację praw reprodukcyjncyh, w tym prawa do ochrony zdrowia, poszanowania wolności i prywatności w zakresie rozrodczości. W związku z tym w projekcie ustawy proponuje się zagwarantowanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie 12. tygodnia. Wprowadzenie dodatkowych regulacji w zakresie klauzuli sumienia, aby ograniczyć zjawisko nadużywania jej kosztem praw pacjenckich i dekryminalizację przerwania ciąży za zgodą osoby w ciąży oraz udzielania sobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu – mówiła posłanka Lewicy, Katarzyna Ueberhan.

Projekt KO jest podobny do projektu Lewicy, Różni się jednak pewnymi pomniejszymi przepisami.

– Nasz projekt ustawy zakłada, że osobie w ciąży przysługuje prawo do przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Po upływie 12. tygodnia. trwania ciąży prawo to ma dotyczyć poszczególnych przypadków. Po pierwsze – gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia  lub zdrowia osoby w ciąży. Po drugie – gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich, nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. Po trzecie – gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Przerwanie ciąży może być dokonane w podmiocie leczniczym albo poza nim. Osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach zdrowotnych, będzie miała prawo do przerwania ciąży bezpłatnie. Aby uniknąć sytuacji, w których szpital miałby prawo odmówić wykonania zabiegu przerwania ciąży, projektujemy rozwiązanie, aby świadczeniodawca, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obejmującym świadczenia zdrowotne nad osobą w ciąży, będzie z obowiązany do udzielenia tych świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący przerwanie ciąży, chociażby poprzez zatrudnienie podwykonawcy. Nasz projekt ustawy przewiduje również uchylenie art. 2 w ustawie z dnia 6 stycznia o Rzeczniku Praw Dziecka – uchylenie definicji legalnej pojęcia “dziecka” w rozumieniu tej ustawy oraz zmiany w poszczególnych innych artykułach – mówiła posłanka KO, Monika Rosa. 

Najmniej liberalne przepisy proponuje Polska2050, która w pierwszej kolejności chce przywrócenia prawa aborcyjnego do stanu sprzed wyroku TK w 2020 roku.

– Nasza ustawa przede wszystkim przywraca przesłankę, która mówi, że jeżeli wyniki badań wskazują na duże nieprawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, to wtedy możemy właśnie tą aborcję wykonać. Mówimy także też o 12. tygodniu w 2 przypadkach: wtedy, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz zachodzi uzasadnienie podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Kolejną przesłanką, którą dodajemy do tej ustawy, jest przesłanka zdrowia psychicznego kobiety. Oczywiście w przypadkach wszystkich innych, które nie są ginekoologicznymi przypadkami, gdzie np. w grę wchodzi zdrowie psychiczne kobiety albo np. przesłanka okulistyczna, musi tę przesłankę stwierdzić dodatkowo jeszcze inny lekarz, niż ten, który dokonuje zabiegu przerwania ciąży – mówiła Żaneta Cwalina – Śliwowska, posłanka Polski2050 – Trzeciej Drogi. 

Wszystkie poselskiej projekty aborcyjne do poprawki

Podczas dyskusji na komisji nadzwyczajnej większość zaproszonych gości i ekspertów wskazywała, że wszystkie 3 projekty mają poważne wady i przed dalszym ich procedowaniem należy doprecyzować kształt tych ustaw. Propozycja Polski2050 była wskazywana jako ta, która jest najmniej zgodna z wytycznymi WHO

– Pierwszy krok w tej drodze do liberalizacji to powinna być właśnie propozycja Polski 2050, która jest po pierwsze ratunkowa, po drugie realna, a po trzecie jedyna możliwa już teraz – podkreślała jednak Żaneta Cwalina – Śliwowska.

Posłanka PL2050 dodawała, że innym rozwiązaniem, który już teraz może pomóc kobietom, jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do środków antykoncepcyjnych. Tłumaczyła, że Polska2050 wyszła z taką inicjatywą, jednak projekt ustawy w tej sprawie utknął w Komisji Zdrowia.

Żaneta Cwalina – Śliwowska wskazywała, że darmowy dostęp do antykoncepcji połączony z edukacją może przyczynć się do zmniejszenia liczby aborcji. Potwierdza to przykład Finlandii, gdzie wprowadzenie takich przepisów ograniczyło aborcję u kobiet poniżej 19 roku życia o 66 proc.

Eksperci rekomendowali jednak, aby w dalszym procedowaniu skupić się na projektach Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej.

– Rekomenduje jednak, by w ramach dalszych prac uwzględniać wytyczne i rekomendacje WHO czy też innych organów i instytucji działających w ramach ONZ. I także rekomenduje, by uwzględnić tutaj dotychczasowe orzecznictwo ETPCz wydane w sprawach aborcyjnych, które może posłużyć jako swojego rodzaju drogowskaz do wprowadzenia takich regulacji, które zapewnią osobom w ciąży należytą ochronę praw człowieka – mówiła Sabina Walasek, adwokatka.

Jednocześnie dodawała, że obecne porządek prawny, w tym przepisy Konstytucji RP oraz wyrok TK z 2020 roku, nie są przeszkodą na drodze do liberalizacji prawa aborcyjnego.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułWakacje od ZUS z pułapkami. Niektórzy powinni się mocno zastanowić zanim skorzystają