A A+ A++

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Samorządy mogą się ubiegać o środki na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. Na ten cel Małopolska otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 12 220 548 zł.

Środki w ramach naboru przeznaczone będą na dofinansowanie wyłącznie zadań jednorocznych (których przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy), polegających wyłącznie na remoncie (wydatki bieżące) dróg powiatowych lub gminnych posiadających status dróg publicznych, w podziale:

🔹 na zadania powiatowe – 40% środków,
🔹 na zadania gminne – 60% środków.

O przyznaniu dofinansowania zdecyduje Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego. Podczas oceny wniosków uwzględniane są: wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Dodatkowo pod uwagę brane są m.in.:

🔹 poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu;
🔹 zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
🔹 zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
🔹 poprawa dostępności terenów inwestycyjnych;
🔹 poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym.

Kto może złożyć wniosek?

Samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie tylko jednego zadania. Jednostki samorządu terytorialnego zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego mogą składać po jednym wniosku. To samo dotyczy miast na prawach powiatu, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Co ważne, wniosek miasta na prawach powiatu może dotyczyć wyłącznie drogi powiatowej lub gminnej.

Nabór wniosków będzie trwał 30 dni. Samorządy mogą je składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2024. Całkowita wartość zadania nie powinna przekraczać 300 tys. zł.

Link do ogłoszenia o naborze: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2498096,ogloszenie-wojewody-malopolskiego-o-naborze-uzupelniajacym-wnioskow-o-dofinansowanie-na-rok-2024-zad.html

Prawie 1,5 tys. km wyremontowanych dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od 2018 roku. Od początku jego funkcjonowania w Małopolsce zbudowanych lub zmodernizowanych zostało prawie 1,5 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Rządowe środki przeznaczone na ten cel wyniosły jak dotąd już ponad 1,5 mld zł.

W tym czasie dofinansowanie otrzymały także zadania obejmujące przejścia dla pieszych. Na ten cel małopolskie samorządy otrzymały z budżetu państwa środki w wysokości ponad 71 mln zł. Dzięki tym subwencjom zmodernizowano 279 przejść, 9 przejazdów dla rowerów, 43 perony przystankowe wraz z dojściem, a także 38,5 km dróg (dla pieszych, pieszych i rowerów oraz dla rowerów).

Źródło MUW w Krakowie

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułКабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій (список)
Następny artykułAktualizacja: Dni Wieliczki 2024 – program