A A+ A++

PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW

PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW
SKUTECZNA WE WSTĘPNEJ DIAGNOZIE
SŁUCHU I MOWY UCZNIÓW W WIEKU 9-14 LAT

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia badań przesiewowych: słuchu, wzroku i mowy u dzieci i młodzieży (powyżej 9 roku życia). W 2009 roku właśnie to narzędzie diagnostyczne Platforma Badań Zmysłów otrzymało Złoty Medal z Wyróżnieniem podczas Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli.

Oprócz badania psychologicznego i pedagogicznego w naszej Poradni coraz częściej prowadzone jest badanie komputerowe, gdyż jest ono pomocne w ocenie trudności w nauce dziecka. Nieprawidłowe wyniki badania przesiewowego: słuchu, wzroku i mowy są podstawą do pogłębienia diagnozy u specjalisty (laryngologa, audiologa, foniatry, okulisty, logopedy itd.). Natomiast badanie przesiewowe mowy dotyczy: oceny artykulacji (wymowy poszczególnych głosek), oceny słownictwa i gramatyki. Najwięcej testów, stosowanych w Platformie, dotyczy oceny słuchu dziecka, ponieważ Platforma do Badań Zmysłów została opracowana przez Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Diagnozując trudności dziecka w uczeniu się (np. wada wymowy, trudności w czytaniu i pisaniu, słaba koncentracja uwagi) w oparciu o bodźce słuchowe najczęściej poprzestaje się na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka (badanie audiometryczne). Okazuje się, że oprócz badania słuchu audiometrem ważna jest również ocena wyższych funkcji słuchowych. Platforma do Badań Zmysłów pozwala zbadać audiometrem orientacyjnie słuch dziecka. Wynik nieprawidłowy wskazuje na konieczność dokonania badania słuchu u lekarza specjalisty. Dzieci ze zdiagnozowanym niedosłuchem mogą ubiegać się w poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast, jeśli wynik audiogramu jest prawidłowy, a u dziecka występują następujące objawy:
• częste infekcje ucha w pierwszych trzech latach życia,
• szumy uszne,
• opóźniony rozwój mowy, wada wymowy,
• wrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony,
• trudności ze słuchem przy znacznym natężeniu odgłosów w tle, np. hałas na basenie, podczas przerwy lekcyjnej w szkole,
• trudności ze skupieniem się na głosie rozmówcy,
• słabe rozumienie i zapamiętywanie wypowiedzi ustnych,
• odpowiedzi formułowane z dużym wysiłkiem, bez wyraźnej intonacji,
• ubogi zasób słownictwa,
• trudności z czytaniem i pisaniem,
• mylenie podobno brzmiących słów zawierających m.in. głoski: p:b, t:d,
• problemy z nauką języka obcego, z poznawaniem nowego słownictwa;
Stosuje się wówczas testy rozumienia mowy w szumie (w niekorzystnych warunkach akustycznych), które mają na celu sprawdzenie wrażliwości dziecka na hałas. Ponadto badanie komputerowe słuchu ocenia również: uwagę słuchową (sprawdza czy dziecko potrafi skupić się na głosie rozmówcy), pamięć słuchową (ocenia poziom zapamiętanych usłyszanych informacji), słuch fonematyczny (dotyczy dźwięków mowy). Zaleca się, aby dzieci, które w badaniach przesiewowych słuchu w Poradni uzyskują prawidłowy wynik w teście tonalnym, natomiast nie przechodzą testu słownego, były oceniane pod kątem ewentualnych zaburzeń słuchu typu centralnego. Platforma do badań zmysłów pozwala określić rodzaj trudności, a w przypadku nieprawidłowych wyników pokierować badanego do odpowiednich specjalistów. Badanie przesiewowe: słuchu i mowy Platformą do Badań Zmysłów dzieci w wieku szkolnym (powyżej 9 roku życia) przeprowadza pedagog Marta Dudarska Piwnicka, logopeda Maria Witczak oraz psycholog Kornelia Bożemska-Szwed.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim od 2003 do 2018 pracowała na w/w sprzęcie. W tym okresie wykonano około 8.500 tysięcy badań przesiewowych uczniów szkół podstawowych, z czego wykryto około 500 wad rozwojowych u dzieci w zakresie możliwości platformy.
Obecnie dysponujemy Platformą Firmy GNP Magnusson Aparatura Medyczna, która może być wykorzystana również dla dzieci/ uczniów z Ukrainy uczęszczających do placówek z rejonu PPP w Krośnie Odrzańskim.
Zapisy na badanie prowadzone są w sekretariacie
Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
w Krośnie Odrzańskim
tel. 68-383 -02 60.

Źródło:
– Andrzej Senderski: Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego, IFIPS Warszawa 2002,
– Renata Borowiecka – Materiały ze szkolenia: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się. (CWRO, Warszawa, 2010),
– www.platformabadanzmyslow.pl
– www.ifps.org.pl

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułDroga krajowa nr 28 jest już zamknięta niemal rok. Drogowcy ruszyli na ratunek
Następny artykułFortuna 1 Liga: Arka Gdynia – Wisła Płock