A A+ A++

2024-02-12 21:33

publikacja
2024-02-12 21:33

Zarząd spółki PLANTWEAR S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (Spółka), niniejszym informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu kwartalnego w terminie określonym w § 6 ust. 10  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Regulamin ASO), zgodnie z którym raport kwartalny przekazuje się nie później niż 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Spółka powinna opublikować raport za III kwartał 2023 roku najpóźniej w dniu 14 listopada 2023 roku, a raport za IV kwartał 2023 roku najpóźniej w dniu 14 lutego 2024 roku. Raportami bieżącymi EBI nr 17/2023 z dnia 12 listopada 2023 roku, nr 19/2023 z dnia 25 listopada 2023 roku, raportem nr 24/2023 z dnia 27 grudnia 2023, raportem nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024, raportem nr 8/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku Spółka poinformowała o przesunięciu terminu publikacji przedmiotowego raportu na dzień 28 listopada 2023 roku, a następnie na dzień 28 grudnia 2023 roku, a następnie na dzień 28 stycznia 2024 roku, a następnie na dzień 14 lutego 2024 roku, a następnie na dzień 14 lutego 2024 roku.

Przesunięcie terminu jest spowodowane niezakończeniem pracy nad sporządzeniem danych finansowych za III kwartał 2023 roku oraz za IV kwartał 2023 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, że w okresie sprawozdawczym podjął współpracę z nowym biurem księgowym wobec czego przygotowanie pierwszego raportu okresowego zajmuje więcej czasu niż zostało to określone w Regulaminie ASO. Zarząd dodatkowo wyjaśnia, że z przyczyny niezależnej od Emitenta – zdarzenia o charakterze siły wyższej, która wystąpiła po stronie biura księgowego, niemożliwe było przygotowanie raportu za III kwartał. Ze względu na przedłużające się okoliczności w biurze księgowym, spółka zawarła umowę z kolejnym biurem księgowym posiadającym wystarczające moce osobowe do zakończenia raportu do dnia 14 lutego 2024 roku. W związku z rzetelnym podejściem biura księgowego prace nad raportami okresowymi za III oraz IV kwartał 2023 uległy dalszemu przedłużeniu.

Zarząd Emitenta wskazuje, że opisana sytuacja ma charakter incydentalny i dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułECC GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy wydawniczej z BoomBit S.A.
Następny artykułWERTH-HOLZ S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych