A A+ A++

Pierwsza dama będzie objęta ubezpieczeniem społecznym od 1 listopada 2021 r. To duża zmiana, gdyż małżonek Prezydenta RP dotychczas miał status podobny do bezrobotnego. Co z małżonkami byłych Prezydentów RP?

Wynagrodzenie Prezydenta RP, radnych, pracowników samorządowych, członków komisji wyborczych – zmiany

Informacja w sprawie ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w wysokości i zasadach ustalania wynagrodzeń (uposażeń, diet) w odniesieniu do:

  1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz byłych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego,
  3. pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru,
  4. członków stałych organów wyborczych tj. członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych.

Ubezpieczenie społeczne małżonka Prezydenta RP – usunięcie luki prawnej

Celem ustawy jest ponadto usunięcie występującej w systemie zabezpieczenia społecznego luki w zakresie podlegania pod system ubezpieczeń społecznych małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na pełnione przez małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pozapolityczne funkcje, przede wszystkim reprezentacyjne wynikające m.in. z protokołu dyplomatycznego, a także ze względów bezpieczeństwa, małżonek osoby pełniącej funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwyczajowo nie podejmuje pracy. Małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie pobiera również wynagrodzenia za cały okres kadencji swojego małżonka. Ponadto, co ważniejsze, małżonek Prezydenta RP przez cały okres kadencji swojego małżonka nie podlega ubezpieczeniom społecznym. W związku z tym ustawa wprowadza zamiany, które gwarantują objęcie małżonka Prezydenta RP ubezpieczeniem społecznym – emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.

Pierwsza dama – składki ZUS

Składki na te ubezpieczenia będą opłacane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, będzie stanowiła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjęta do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszona przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze obwieszczenia, na dany rok. Ustawa zakłada również objęcie małżonka Prezydenta RP ubezpieczeniem zdrowotnym.

Składki wsteczne za małżonków byłych Prezydentów RP

Ustawa zawiera ponadto regulację wyrównującą wstecznie składki, za małżonków Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej wybranych w wyborach powszechnych w latach 1990–2020, za okres sprawowania przez ich małżonków urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na ubezpieczenie społeczne za lata 1990–1998 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy.

Wejście w życie

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W przypadku zmian przepisów dotyczących zwiększenia wynagrodzeń osób objętych zmianami w ustawie to będą miały zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. [red. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 8 października 2021 r. Wchodzi więc w życie z dniem 1 listopada 2021 r.]

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację

Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie

Tylko teraz

Przejdź do sklepu

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp
Subskrybuj
Powiadom o
guest

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułRatownicy z podwyżką, pielęgniarki bez?
Następny artykułŻyczenia Burmistrza Miasta Grajewo i Przewodniczącej RM