A A+ A++

OGŁOSZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Starosta Opoczyński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zwanej dalej u.g.n. oraz Zarządzenia nr 101/2024  Wojewody Łódzkiego z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa,  podaje do publicznej wiadomości, że do oddania w  użyczenie na czas oznaczony na rzecz Powiatu Opoczyńskiego została przeznaczona niżej opisana nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w powiecie opoczyńskim,
gm. Opoczno, obr. Kraśnica:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opocznie księga wieczysta o nr PT1O/00042478/2.Według ewidencji gruntów nieruchomość położona w gm. Opoczno, obr. Kraśnica oznaczona jest jako działki o nr: 1066/2 o pow. 0,01 ha i nr 1066/4 o pow. 1,50 ha o użytkach dr (droga).

2. Powierzchnia nieruchomości: 1,51 ha (działka nr 1066/2 o pow. 0,01 ha, działka nr 1066/4 o pow. 1,50 ha).

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w powiecie opoczyńskim, m. Opoczno obr. Kraśnica w pasie drogi powiatowej nr 3104E.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno, uchwaloną Uchwałą nr LV11/657/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 kwietnia 2023 r. działki o nr ewid.: 1066/2, 1066/4 położone w obrębie Kraśnica, gm. Opoczno znajdują się w terenie dróg publicznych z określoną numeracją, w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 410 — Zbiornik Opoczno.

5. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości do użyczenia:

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem została przeznaczona do użyczenia na czas oznaczony do dnia 31.12.2024 r. na remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Modrzew-Kraśnica, w skład której wchodzą działki o nr 1066/2 o pow. 0,01 ha i nr 1066/4 o pow. 1,50 ha.

6. Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu: niniejszy wykaz zostaje wywieszony w dniu 06-06-2024 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni i zamieszczony na ten okres na stronie internetowej urzędu pod adresem www.opocznopowiat.pl oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. starostwa www.bip.opocznopowiat.pl. Wykaz ponadto zostaje przekazany Wojewodzie Łódzkiemu, w celu opublikowania go na stronie BIP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej Dziennik Łódzki 7 dni Piotrków Trybunalski , Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Radomsko. Informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie tut. urzędu: pokój nr 205 lub pod nr tel. (44)741-49-78.

               STAROSTA

              Marcin Baranowski

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułXXI BIEG KICKIEGO
Następny artykułWygodne Łóżka dla Rodziców w Szpitalu Puckim!