A A+ A++
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2024 Data sporządzenia: 2024-06-26 Skrócona nazwa emitenta MAXCOM S.A. Temat Wypłata dywidendy Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku podjęło Uchwałę nr 8 w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło propozycję Zarządu Spółki dotyczącą wypłaty swoim akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2.700.000 złotych przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 1,00 zł na akcję. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2.700.000 akcji Maxcom S.A. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 25 lipca 2024 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 12 sierpnia 2024 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułZapraszamy na II Nadwiślańskie Spotkania z Folklorem Ziemi Puławskiej
Następny artykułZarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok