A A+ A++

Kandydaci z naszego komitetu startują do Rady Powiatu w Biłgoraju, ale też do Rady Miasta i Gminy w Józefowie, Rady Gminy w Obszy i Księżpolu. Dotychczas nasi kandydaci uzyskiwali mandaty w powiecie, ale też w gminach: Józefów, Tarnogród, Księżpol, Obsza, Biłgoraj.

Chcemy działać na rzecz dobra kraju – działając na rzecz naszych małych ojczyzn.

Niektórzy startowali z nami jeden raz czy dwa razy. Ale większość z tych osób – kandydatów Biłgorajszczyzny utrzymuje kontakty z nami do dzisiaj. Często zwracamy się do siebie po poradę czy pomoc, możemy na siebie liczyć. Dziękujemy im wszystkim, bo teraz już marka w naszym powiecie jaką jest BIŁGORAJSZCZYZNA jest zasługą ich wszystkich.

Tworząc ten komitet, sięgnęliśmy do dobrej tradycji współpracy, kiedy to w Radzie Powiatu w Biłgoraju powstał i działał Klub Radnych Biłgorajszczyzna, nawiązujący do KWW “Biłgorajszczyzna” – komitetu, który w 2006 roku wprowadził do Rady Powiatu czterech radnych.

Lata 2014 – 2018

W kadencji 2014-2018 przedstawiciele naszego komitetu uzyskali 5 mandatów. Wraz z koalicjantem przez cztery lata rozwiązywali pojawiające się problemy oraz realizowali program “Biłgorajszczyzny” i koalicjanta. Powołano SP ZOZ, który mógłby przejąć zadania wykonywane dotychczas przez dzierżawcę. Niestety, przez kolejne lata sytuacja właścicielska i prawna znacznie się skomplikowała, nie udało się rozwiązać sytuacji biłgorajskiego szpitala mimo podjętego wysiłku o zmianę statusu szpitala. W porozumieniu z samorządem województwa lubelskiego utworzono w Biłgoraju Ośrodek Terenowy WORD, który cieszy się dużym powodzeniem. Wyzwaniem była też poprawa infrastruktury i termomodernizacja szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym. Udało się zmodernizować lub wyremontować drogi powiatowe w mieście Biłgoraj i w pozostałych gminach powiatu

Lata 2018 – 2024

W ostatniej kadencji nasi radni początkowo w liczbie 5, następnie 4 po rezygnacji jednego z radnych z członkostwa w klubie, stanowili konstruktywną opozycję. Dopytywali o inwestycje i sprawy dotyczące funkcjonowania urzędu. Zgłaszali propozycje i pytania mieszkańców powiatu, także swoje propozycje. Aktywnie pracowali w komisjach Rady Powiatu. Stawali w obronie niesłusznie traktowanych i zwolnionych pracowników Starostwa Powiatowego. Godnie reprezentowali Radę Powiatu na uroczystościach państwowych i okolicznościowych. W zakresie dobrze zaplanowanych i przeprowadzanych inwestycji współpracowali z władzami powiatu na rzecz dobra mieszkańców.

Lata 2024 – 2029

Dzisiaj, ponownie chcemy wziąć odpowiedzialność za powiat, chcemy rozwiązywać problemy mieszkańców. Uważamy, że jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Naszą energię i zaangażowanie wykorzystamy na rzecz dalszego, efektywnego rozwoju Biłgorajszczyzny. Chcemy nadal słuchać mieszkańców i reagować na ich potrzeby. Potrafimy działać razem, łączyć się mimo różnic, a nie tylko o tym mówić.

Prosimy o oddanie głosu na KWW Biłgorajszczyzna

Nasze motto to być: Skuteczni w działaniu!

POZNAJ LEPIEJ NASZYCH KANDYDATÓW NA: bilgorajszczyzna.pl

Nasz program:

I. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

· Zapewnienie funkcjonowania szpitala w Biłgoraju, poprzez kontrolę jakości usług i skrupulatnej realizacji umowy dzierżawy szpitala

· Tworzenie miejsc wypoczynku oraz organizowanie różnych form aktywności fizycznej dla seniorów

· Pomoc dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością i osób z niepełnosprawnością

· Rozszerzanie zasięgu i rodzaju profilaktyki zdrowotnej

· Pomoc dla najbardziej potrzebujących i doświadczonych przez los, szczególnie ludzi starszych

II. Oświata, kultura, sport, promocja

· Ukierunkowanie rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego, które w pełni odpowie na wyzwania zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej w postaci tworzenia nowych perspektyw zawodowych, a tym samym zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi

· Troska o rozwój bazy dydaktycznej szkół ponadpodstawowych i stworzenie bardzo dobrych warunków dla kształcenia młodzieży

· Współpraca z Młodzieżową Radą Powiatu

· Współpraca z samorządem miasta Biłgoraja celem wspólnego zmodernizowania Autodromu i dokończenia inwestycji

· Nowe formy aktywnej współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji, turystyki i agroturystyki

· Wspieranie budowy ścieżek rowerowych zwiększających bezpieczeństwo rowerzystów

III. Rolnictwo i ochrona środowiska

· Prowadzenie edukacji w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa ze szczególnym naciskiem na ekologię

· Rozwijanie inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska

· Podnoszenie wiedzy i pomoc w wykorzystywaniu unijnych funduszy przez rolników

· Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie odpowiedniej ilości wody na terenie powiatu

IV. Infrastruktura drogowa

· Dalsze pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury dróg powiatowych

· Ciągła dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu współpracy z gminami w realizacji inwestycji drogowych

· Współpraca z samorządem województwa i gminami w sprawie przebudowy dróg publicznych

V. Rynek pracy

· Maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków unijnych dla powiększenia potencjału gospodarczego powiatu, w tym środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych, w celu zwiększenia ilości miejsc pracy, zwłaszcza wśród osób młodych i długotrwale bezrobotnych

· Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, ludziom starszym, samotnym i mniej zaradnym

VI. Przedsiębiorczość

· Nawiązanie ścisłej współpracy z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego celem organizacji wspólnych spotkań z przedsiębiorcami oraz ich stowarzyszeniami na rzecz wypracowania form pomocy w zakresie wsparcia i rozwoju firm

· Współpraca z instytucjami samorządowymi i rządowymi wspierającymi przedsiębiorczość (m.in. LAWP, PARP)

· Współpraca z samorządami gminnymi przy tworzeniu terenów inwestycyjnych

· Ścisła współpraca z Policją i Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w obliczu zagrożenia wojną, a także zapobiegania przestępczości wśród młodocianych

· Udział i realizacja w programach ochrony młodzieży przed patologiami i uzależnieniami

Sfinansowano ze środków KWW BIŁGORAJSZCZYZNA

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPoseł Grzegorz Braun na pogrzebie ks. Romana Kneblewskiego w Bydgoszczy. Obaj pragnęli monarchii
Następny artykułEnea ze stratą za poprzedni rok. Węglowe odpisy pomniejszyły wynik spółki