A A+ A++

Sejmowa Komisja Zdrowia ma zastrzeżenia do sprawozdania z wykonania budżetu państwa na ochronę zdrowia w 2023 roku. Posłowie szczególnie negatywnie zaopiniowali sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach Funduszu Medycznego.

Sejmowa Komisja Zdrowia zaopiniowała dziś sprawozdania z wykonania budżetu państwa w obszarze ochrony zdrowia wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli.

Dziura w budżecie w NFZ. Raport pokazuje jak wielka

Wydatki na ochronę zdrowia w 2023 roku

Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego, w 2023 roku resort zdrowia zgodnie z ustawowym obowiązkiem powinien przekazać na zdrowie nie mniej niż 6% PKB w roku 2021 (co najmniej 157 mld zł). Ostateczne wykonanie wyniosło 184,8 mld zł, co stanowi 7,05% wartości polskiego PKB za ten okres, czyli blisko 27,5, mld zł więcej od wartości referencyjnej roku 2023.

Ile na zdrowie w budżecie państwa na 2024 rok?
Ile na zdrowie w budżecie państwa na 2024 rok?

W wydatkowaniu środków na ochronę zdrowia, wiceminister wyszczególnił obszary tj.:

 1. Dodatkowe środki przekazane do funduszów:

  • Na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ: 200 mln zł.
  • Na wzmocnienie funduszu zapasowego NFZ: 2,49 mld zł.
  • Na wpłatę do Funduszu Medycznego: 4 mld zł.
 2. Inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne:

  • W szpitalach klinicznych i instytutach badawczych: 729,9 mln zł.
  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: 321 000 007,7 zł (Głównie dotacje na działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego).
 3. Programy polityki zdrowotnej:

  • Planowane wydatki: 706 mln zł.
  • Wykonanie: 684,82 mln zł (97% planu).
 4. Inwestycje w uczelnie medyczne:

  • Środki na szkolnictwo wyższe: 2,472 mld zł  (wzrost o 121,3 mln zł w stosunku do roku 2022).
 5. Finansowanie specjalizacji medycznych:

  • Wydatkowane środki: 2,682 mld zł (100% planu na szkolenia specjalizacyjne).
 6. Pomoc obywatelom Ukrainy:

  • Łączne środki: 894 mln zł, z czego na świadczenia opieki zdrowotnej dla uchodźców z Ukrainy: 848 mln zł.
 7. Zwalczanie COVID-19:

  • Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19: 82,4 mln zł, z czego:
   • na finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na COVID-19, w tym kosztów podania szczepień przeciwko COVID-19: 63,9 mln zł,
   • zakup szczepionek przeciwCOVID-19: 7,1 mln zł,
   • zadania realizowane przez Centrum e-Zdrowia – 4,9 mln zł,
   • utrzymanie i obsługę infolinii szczepionkowej 3,3 mln zł.
 8. Środki europejskie na wydatki zdrowotne:

  • Łącznie: 1,869 mld zł , z czego 99% stanowiły wydatki realizowane w ramach 4 programów:
   • program operacyjny infrastruktura i środowisko: 1,25 mld zł,
   • program operacyjny wiedza, edukacja, rozwój: 539,2 mld zł,
   • program operacyjny Polska cyfrowa: 46,5 mln zł,
   • norweski mechanizm finansowy: 30,5 mln zł.
 9. Budżety wojewodów:

  • Plan dochodów: 102 mln zł.
  • Wykonanie dochodów: 162,1 mln zł (158,6%).
  • Plan wydatków: 3,72 mld zł.
  • Wydatki po zmianach: 4,26 mld zł.

 NIK: nadzór i kontrola nad budżetem zdrowotnym niedostateczny

Najwyższa Izba Kontroli w formie opisowej oceniła wykonanie budżetu państwa w 2023 roku w zakresie -zdrowie (część 46 budżetu państwa). NIK negatywnie oceniła także wykonanie planu finansowego Funduszu Medycznego w 2023 roku.

– Skala nieprawidłowości dotyczących; udzielania i rozliczania dotacji, wydatkowania środków oraz przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w naszej ocenie świadczą o niewystarczającym sprawowaniu nadzoru i kontroli nad całością budżetu w części zdrowia – ocenił  Marcin Stolarczyk, p.o. dyrektora Departamentu Zdrowia, NIK.

Jak sprawozdał przedstawiciel NIK w 2023 roku realizowano działania w ramach subfunduszy rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjnego, jednakże nadal faktycznym wykonawcą zadań w ramach działania tych funduszy był Narodowy Fundusz Zdrowia. 

– W dalszym ciągu pozostaje nasza ocena sformułowana w ostatnich latach wskazuje na słabość instytucjonalną MZ dotyczącą realizacji zadań w ramach Funduszu Medycznego. Konsekwencją tych zaniechań było zamrożenie ponad 7 mld zł, które w roku ubiegłym nie trafiły do systemu ochrony zdrowia. Podejmowane przez ministra działania były nieskuteczne i pozostawały bez znaczącego wpływu na rozwój ochrony zdrowia – mówił Marcin Stolarczyk.

Szczególną uwagę NIK zwraca na Fundusz Medyczny, przy którym to w 2023 roku, 3 lata od utworzenia, stopień zaawansowania wydatkowania środków w ramach dwóch subfunduszy, tj. infrastruktury strategicznej i modernizacji podmiotów leczniczych wynosił 1% planów tych subfunduszy.

– Do końca 2023 roku sfinansowano zakup pojedynczych sztuk środków medycznych zamiast oczekiwanych zmian infrastruktury strategicznej – zaznaczył przedstawiciel NIK.

Tym samym NIK zaapelował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających za zadanie likwidację Funduszu Medycznego

– 99% Funduszu to wpłaty od MZ i odsetki od tych wpłat. W ocenie NIK, wydatki budżetu państwa powinny mieć odzwierciedlenie w rzeczywistym wydatkowaniu w danym roku rozliczeniowym, a nie przesuwanie środków do utworzonych funduszy celowych – mówił Marcin Stolarczyk.

Negatywnie wykonanie planu finansowego w ramach zadań Funduszu Medycznego ocenia także samo Ministerstwo Zdrowia.

– Wykonanie planu finansowego zadań Funduszu Medycznego oceniamy negatywnie. Na koniec ubiegłego roku w budżecie Funduszu zostało 7,3 mld zł. Na dzień dzisiejszy (26. marca) w budżecie Funduszu Medycznego jest blisko 6,5 mld zł, a w grudniu planowana jest kolejna dotacja do Funduszu w wysokości ponad 4 mld zł – mówił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Wiceszef MZ zaznaczył przy tym, że resort zdrowia planuje zmianę podejścia w wydatkowaniu środków z Funduszu i po raz pierwszy w historii Funduszu Medycznego, w 2024 roku planowane są “wydatki większe niż wpływy, na poziomie 5,301 mld zł”.

Komisja Zdrowia z zastrzeżeniami do wydatkowanych środków na zdrowie

Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wydatkowania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w zakresie części budżetowej – zdrowie, wraz z zastrzeżeniami (15 posłów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

Na wniosek Krystyny Skowrońska (KO), sejmowa Komisja Zdrowia zwróci uwagę Komisji Finansów Publicznych na zastrzeżenia do sprawozdania z wykonania budżetu państwa w części zdrowie, wobec:

 • Braku wykorzystania środków z Funduszu Medycznego pomimo występujących potrzeb w podmiotach opieki zdrowotnej. 
 • Niskiego poziomu współfinansowania z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

– W 2023 roku NFZ otrzymał 200 mln zł, a w 2022 współfinansowanie wynosiło 4 mld zł. W 2021 roku NFZ został zasilony kwotą 5,7 mld zł. Także w roku wyborczym przerzucono na NFZ dotychczasowe zadania, które były finansowane z budżetu Państwa – podnosiła Krystyna Skowrońska. – W przeciągu ubiegłego roku krok po kroku wydatkowano Fundusz Zapasowy, przeznaczając środki na koszty świadczeń. Na dzień dzisiejszy ta sytuacja wygląda na to, że zostaliśmy bez poduszki zabezpieczającej jakiekolwiek dodatkowy potrzeby NFZ – podkreśliła.

 • Przeniesienia do NFZ dotychczasowych zadań związanych z refundowaniem recept (leki 60+ i 18-), ratownictwa medycznego i innych na łączną kwotę 14,5 mld zł.

Jednocześnie Komisja Zdrowia negatywnie opiniuje wydatkowanie środków z Funduszu Medycznego. Za oddzielną, negatywną opinią sprawozdania z wydatkowania środków w ramach Funduszu Medycznego opowiedziało się 11 posłów. Innego zdania było 4 przedstawicieli Komisji Zdrowia. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułP. Krzemiński: Jak zdradzono Kościół?
Następny artykułTop10 technologii, które zapewnią najszybsze ROI