A A+ A++
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze Stopklatka S.A.
„Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”, „Emitent”), informuje, iż dziś, tj. 8 lipca 2024 r., Zarząd Emitenta podpisał plan połączenia ze spółką Stopklatka S.A., a ponadto, działając na podstawie art. 504, w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia się Emitenta ze Stopklatka S.A., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332145 („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca informuje, że plan połączenia, stosownie do art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępniony jest bezpłatnie na stronie internetowej Emitenta https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej https://stopklatka-sa.pl/ i będzie dostępny nieprzerwanie, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej, począwszy od 8 lipca 2024 r. aż do dnia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w biurze „Kino Polska TV” S.A., przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych.

Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
a. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
b. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie do „Kino Polska TV” S.A. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia.

Podjęcie stosownych uchwał o połączeniu nastąpi po wydaniu przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zgody na przejście posiadanych przez spółkę Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie uprawnień z koncesji nr 554/K/2023-T z dnia 20 kwietnia 2023 r. (zmienionej decyzją nr DR-147/2023-1/554/K z dnia 19 grudnia 2023 r.) na rozpowszechnianie programu „Stopklatka” w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym na obszarze całego kraju oraz w sposób cyfrowy rozsiewczy satelitarny.

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Załączniki:
• Plan połączenia
• Załącznik nr 1 – projekt uchwały o połączeniu – Stopklatka S.A.
• Załącznik nr 2 – projekt uchwały o połączeniu – „Kino Polska TV” S.A.
• Załącznik nr 3 – oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Stopklatka S.A.
• Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Stopklatka S.A.
• Bilans Stopklatka S.A.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułJoanna Mucha przeszła operację. “Jedenaście dni bólu”
Następny artykuł40 lat Przedszkola w Siennicy Nadolnej [GALERIA]