A A+ A++

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu, z Lumen Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności oraz z Lumen Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności („Fundusze”) reprezentowanymi przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”), porozumień dot. rozwiązania umów zlecenia zarządzania portfelami inwestycyjnymi Funduszy.

Wskazane wyżej porozumienia zostały zawarte w wyniku realizowanego procesu zbycia przez Fundusze wszystkich aktywów, którymi zarządzał Emitent, a tym samym obowiązujące dotychczas umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszy stałyby się bezprzedmiotowe.

Materializacja postanowień wskazanych wyżej porozumień, tj. rozwiązanie umów o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszy nastąpi z przyszłym, tj. nieokreślonym na moment niniejszego raportu dniem przelewu wszystkich pakietów wierzytelności należących do Funduszu na ich nabywcę („Data Przelewu”).

TFI niezwłocznie poinformuje Emitenta o nadejściu Daty Przelewu, zaś Emitent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie właściwym raportem bieżącym.

Ponadto Emitent zawarł z Funduszami porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu umowy cesji wierzytelności i posprzedażowego wsparcia nabywcy („Porozumienia w Sprawie Współpracy”). Porozumienia w Sprawie Współpracy maja charakter odpłatny i będą generowały przychody dla Emitenta do stycznia 2025 r.

Wejście w życie rozwiązania umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnym Funduszy zmniejszy przychody Emitenta w roku 2024 i n. Jednakże zmniejszenie przychodów z tytułu zarządzania portfelami inwestycyjnym będzie częściowo zrekompensowane przychodami z tytułu Porozumienia w Sprawie Współpracy. Wskazane wyżej zmniejszenie przychodów nie będzie miało wpływu na bieżącą płynność finansową Emitenta.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPoznań czeka na turystów znad Zatoki Perskiej
Następny artykułŻe co?! Zarzucili Idze “arogancki gest”