A A+ A++
Zarząd IZOLACJI – JAROCIN SA zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż ZWZA IZOLACJI – JAROCIN SA w dniu 10 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 8/2023 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Zgodnie z podjętą uchwałą Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć część zysku za rok obrotowy 2023 w kwocie 380 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. 0,10 zł brutto (dziesięć groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3 800 000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji.

Dniem dywidendy jest 15 lipca 2024 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 10 października 2024 roku.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułRynek już patrzy na jutrzejszy Fed
Następny artykułMENNICA SKARBOWA S.A.: Korekta raporu nr 4/2024 – dodanie załącznika