A A+ A++

14 członków Spółdzielni złożyło projekty uchwał o odwołanie wszystkich członków rady nadzorczej, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, w dniach 17, 18, 19, 20 i 21 czerwca 2024 r.

Wśród nich znajdują się osoby, którym członkowie Spółdzielni nie udzielili zaufania i nie wybrali ich do rady nadzorczej w 2022 roku. Jest też znajomy byłego prezesa Książka, który nie był na żadnym Walnym Zgromadzeniu w 2022 r., a pomimo tego złożył pozew o wstrzymanie działania rady nadzorczej!

W przypadku podjęcia uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej, oraz niepodjęcia większością bezwzględną uchwał o wyborze nowych członków rady nadzorczej Spółdzielnia zostanie pozbawiona rady nadzorczej.

W konsekwencji Spółdzielnia zostanie również pozbawiona pełnego składu Zarządu.

Pozbawienie Spółdzielni możliwości podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą oraz przez Zarząd, w pełnym i zgodnym ze Statutem trzyosobowym składzie spowoduje konieczność ustanowienia kuratora.

Ustanowienie kuratora pozbawi członków wpływu na zarządzanie Spółdzielnią oraz:

Uniemożliwi podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r., przeprowadzenie tego badania oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. przez Walne Zgromadzenie.

Wstrzyma opracowanie i zatwierdzenie regulaminu dotyczącego dostarczenia ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania ciepłej wody, zgodnego z ustawą i wolą członków Spółdzielni.

Wstrzyma przeprowadzenia szczegółowej kontroli ogłoszenia i przebiegu przetargu oraz zawarcia i realizacji Umowy na „Dostawę kompletnego systemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni”.

Uniemożliwi uchwalenie planu gospodarczego na 2024 i 2025 rok.

Wstrzyma nowe remonty z powodu niezatwierdzenia ich przez radę nadzorczą.

Uniemożliwi zawieranie nowych umów i porozumień z bankami.

Uniemożliwi zawieranie umów o dofinansowanie do remontów i modernizacji budynków, w tym do instalacji centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.

Uniemożliwi zatwierdzenie nowych opłat eksploatacyjnych na 2024 i 2025 rok, zaplanowanych po weryfikacji kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, w tym szczególnie opłat zawyżonych w poprzednich latach przez byłego prezesa.

Wstrzyma ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na członków Zarządu Spółdzielni, zaplanowanego po przeprowadzeniu zmian w Statucie zmniejszających uprawnienia Prezesa a zwiększających wpływ rady nadzorczej i członków Spółdzielni na zarządzanie własnym spółdzielczym majątkiem.

Zarząd Spółdzielni

Materiał opłacony przez SM „Pionier” w Kętrzynie. Redakcja info-Kętrzyn24.pl/Magna Masuria nie odpowiada prawnie za treść zamieszczonego artykułu. Wszystkie uwagi prosimy kierować do Zarządu Spółdzielni

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPOWIAT ŁUKOWSKI – 57,3 % GŁOSÓW NA PiS
Następny artykułIga Świątek liderką rankingu WTA, ale zapewniła sobie coś jeszcze