A A+ A++

Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – kontenery na odzież używaną

ZARZĄDZENIE  NR  44/2024

BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 05 lipca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.      

  Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. – Dz. U. z 2023 roku poz. 40/ i art. 25 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. – Dz. U. z 2023 roku poz. 344/.

 

Burmistrz Miasta Mrągowa

zarządza co następuje:

§  1. Przeznacza   się    do    wydzierżawienia   w    trybie    bezprzetargowym  nieruchomość, wymienioną w wykazie,  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  Zarządzenia.           

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A.

§ 3. Wykonanie  Zarządzenia   powierza  się   Kierownikowi  Referatu Gospodarki  Nieruchomościami  Urzędu  Miejskiego  w  Mrągowie.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jakub Doraczyński

 

 

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykuł[Informacja] Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym -ul. Olsztyńska (3-193/4)
Następny artykuł[Informacja] Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym – ul. Mrongowiusza (4-162/10)