A A+ A++

SANOK / PODKARPACIE. Publikujemy spot wyborczy Ewy Sieradzkiej, kandydatki na stanowisko burmistrza Sanoka. Zapraszamy do obejrzenia MATERIAŁU VIDEO.

Nazywam się Ewa Sieradzka. Kandyduję na stanowisko Burmistrza Miasta Sanoka. Pragnę przybliżyć Państwu swoją osobę oraz przedstawić powody, dla których zdecydowałam się brać udział w wyborach. Zachęcam Państwa do uczestniczenia w organizowanych przeze mnie spotkaniach oraz do zapoznania się z moją ścieżką zawodową. Można to zrobić za pośrednictwem mediów społecznościowych (www.ewasieradzka.pl), dzięki którym można poznać mnie od strony oficjalnej, jak również prywatnej. W social mediach z przyjemnością rejestruję szczęśliwe chwile z rodziną i przyjaciółmi, a także opisuję doświadczenia wynikające z osobistych wyzwań, które stawiam przed sobą.


W 2002 r. ukończyłam studnia wyższe o kierunku „Zarządzanie Firmą” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (wcześniej Akademia Ekonomiczna), następnie w 2004 r. zdobyłam tytuł magistra w zakresie „Administracji Gospodarczej” na Politechnice Rzeszowskiej. Nie poprzestałam na tym, i w 2008 r., ukończyłam studia podyplomowe „Organizacja Pomocy Społecznej” na Uniwersytecie Rzeszowskim, w 2012 r. studia podyplomowe „Zarządzanie Funduszami Europejskimi” na Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, w 2021 r. odbyłam szkolenie specjalizacyjne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych na Uczelni Korczaka w Warszawie. W międzyczasie wzięłam udział w kilkudziesięciu różnych szkoleniach dotyczących współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, z prawa zamówień publicznych, prawa pracy, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, cyberbezpieczeństwa i wielu innych. Jestem autorką licznych gminnych i wojewódzkich dokumentów strategicznych, dodatkowo pracuję w zespołach doradczych do spraw ich opracowywania. Od stycznia 2024 r. znajduję się w zarządzie Konwentu Centrów Usług Społecznych o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju usług społecznych oraz wielosektorowej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Dzięki mojej ścieżce zawodowej doskonale znam bieżące potrzeby społeczne. Wiem, z czym borykają się osoby starsze, znam sytuację kobiet na rynku pracy i towarzyszące jej ograniczenia czy wykluczenia. Wiem, jak wygląda codzienność osób samotnie wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Nie jest to wiedza z informatorów, ale z osobistego zaangażowania i doświadczenia, podpartego wykształceniem.

Jestem bezpartyjna, a swoje osiągnięcia zawodowe buduję ciężką pracą. Mam za sobą długoletnie doświadczenie samorządowe, któremu towarzyszy poczucie sukcesu i satysfakcji. W ciągu ostatnich 10 lat utworzyłam: Dzienny Dom Pobytu w Zarszynie oraz kilka placówek wsparcia dziennego, tj. w Sanoku, w Tyrawie Wołoskiej i cztery w Gminie Bukowsko, pozyskując i wykorzystując na ten cel środki z funduszy europejskich. Dzięki pisanym przeze mnie projektom, o milionowych niekiedy wartościach, zapewniłam im kilkuletnie finansowanie. W 2021 r. podjęłam się przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, tworząc innowacyjną jednostkę w skali kraju, której zostałam dyrektorką. Na co dzień wspieramy i pomagamy lokalnej społeczności, realizując zadania statutowe. Wszystkie nasze działania przekładają się na rzeczywistą poprawę życia mieszkańców objętych pomocą. Goszczę i szkolę kadrę zarządzającą pomocą społeczną, która implementuje wypracowane przeze mnie dobre i sprawdzone rozwiązania w obszarze polityki społecznej oraz efektywnego zarządzania. Przeprowadzam wizyty studyjne organizowane przez wyższe uczelnie, posiadające akredytację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Piszę i rozliczam projekty inwestycyjne, a jednym z nich jest „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się na ogólnopolskich sympozjach i konferencjach oraz uczelniach wyższych. Przez kilka lat prowadziłam również działalność gospodarczą w ramach, której podejmowałam strategiczne decyzje rozwoju firmy. Znam potrzeby i problemy przedsiębiorców. Wiem, w jakim zakresie samorząd może współdziałać w ich rozwiązywaniu.

Prywatnie, jednym z moich wyzwań było zdobycie Korony Ziemi Sanockiej, czyli 16 najważniejszych szczytów gór Ziemi Sanockiej. Zadanie to wymagało odpowiedniego przygotowania, dobrej logistyki, przemyślanego planu, ale również przeorganizowania i zsynchronizowania wszystkich obowiązków domowych i rodzinnych. To również test sprawności fizycznej, umiejętności zgrania się z grupą, a przede wszystkim bycia konsekwentną, silną, pozytywnie nastawioną, mającą poczucie sensu podejmowanych wyzwań i przekonania, że jest to w zasięgu moich możliwości. Kocham życie i ludzi. Spełniam się prywatnie i zawodowo i to napędza mnie do działania, motywuje, by dawać z siebie więcej, by podjąć się kolejnych wyzwań.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej…

Sanok, to moje miejsce w świecie. Tutaj mieszkam z mężem i dwoma synami, tutaj moje dzieci uczą się, tutaj chodzę do kina i na wystawy. Tutaj robię na co dzień zakupy i tutaj chcę wykorzystać swoje doświadczenie, wiedzę i energię w pracy zawodowej. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w samorządzie lokalnym, zdobyte przede wszystkim na terenie gmin ościennych, chcę wykorzystać w Sanoku. Chcę zaangażować się i pracować na rzecz Sanoka i jego wszystkich mieszkańców. Moim celem jest również zgodna współpraca z Radą Miasta oraz współdziałanie z sąsiednimi gminami.

Chcę skupić się na realnym, zrównoważonym rozwoju Sanoka. Wiem, jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Wiem, gdzie są zaniedbania, ale również gdzie i jak szukać rozwiązania problemów.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie zdecydowałam się postawić na Sanok! Czas na konkretne działania. Wierzę, że już 7 kwietnia 2024 roku spotkamy się w lokalach wyborczych i wybierzemy najlepszą drogę dla naszego miasta.


PROGRAM

Inwestycje i rozwój Miasta

– Poszerzenie Ronda im. Beksińskiego poprzez dostawienie pasa ruchu drogowego.

– Pozyskiwanie firm do inwestowania w mieście we współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

– Przejrzysta gospodarka finansowa, ograniczenie zadłużania miasta.

– Wyposażenie budynków publicznych w energię odnawialną (fotowoltaika, pompy ciepła).

– Modernizowanie nawierzchni ulic, chodników i placów, w tym mała rewitalizacja Rynku (więcej zieleni)

– Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego.

– Współpraca z ościennymi gminami.

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej

– Lepsze skomunikowanie pierwszej i drugiej części obwodnicy Sanoka (w trakcie realizacji) pod budownictwo i tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców.

– Budowanie ścieżek rowerowych – pętla sanocka.

Praca – szansa dla Sanoczan, szczególnie młodych
– Utworzenie strefy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

– Aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
– Ulgi i wsparcie dla nowych inwestorów, tworzących miejsca pracy – utworzenie tzw. laboratorium biznesu dla młodych – modernizacja hali targowej.
– Wspomaganie aktywności w samozatrudnieniu mieszkańców, w tym osób zagrożonych utratą pracy.

Edukacja, sport, rekreacja i turystyka
– Zwiększenie liczby zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych ze środków subwencji oświatowej.
– Zwiększenie środków przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
– Wsparcie finansowe klubów sportowych oraz rekreacji dzieci i młodzieży.

– Szlakiem doktora Domańskiego – utworzenie tras rekreacji pieszej na terenie Gór Słonnych.

Kultura i przestrzeń miejska
– Organizowanie społeczności lokalnej (dzieci, osób starszych) do wspólnych inicjatyw
– Wspieranie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń.

– Organizowanie imprez kulturalnych i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zdrowie
– Dążenie do przywrócenia opieki stomatologicznej w szkołach.

– Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Sanoka.

Rodzina i pomoc społeczna

– Położenie nacisku na rozwijanie i koordynowanie systemu usług społecznych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Współpraca i promocja lokalnych organizacji pozarządowych.

– Pomoc w organizowaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Współpraca z Samorządem Województwa Podkarpackiego– Regularna współpraca przy realizacji kluczowych projektów.

– Pozyskiwanie dla Sanoka środków zewnętrznych.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułBohemia Interactive przemieni salon w pole bitwy. Primaaprilisowy żart faktem!
Następny artykułZumbini – spotkania muzyczno-taneczne