A A+ A++
Zarząd Develia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2024 z dnia 9 maja 2024 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2024 z dnia 21 maja 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 881/2024 z dnia 4 lipca 2024r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL0528OZ10 spółki DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. 2022.2554) w zw. z § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułŚwiątek mknie jak burza, a Hurkacza spotkało takie nieszczęście. Są najnowsze wieści ze szpitala
Następny artykułMPAY S.A.: Informacja o statusie Listów Intencyjnych i rozmów z bankami ukraińskimi