A A+ A++

2024-07-08 21:57

publikacja
2024-07-08 21:57

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na 26 lipca 2024 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1.podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Browar Czarnków S.A.
2.podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
c)pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
d)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
e)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
f)powołania członka Rady Nadzorczej
g)w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii J
9.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
– Zaktualizowane formularze do głosowania

Podstawa prawna:
art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych
(„Inne uregulowania”)

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułFROZENWAY: Rejestracja w KRS zmiany statutu
Następny artykułHeynen ocenił powołania Grbicia na IO. “Mam jeden apel”