A A+ A++

(Reklama) Przedstawiamy kandydaturę Bożeny Matras, osoby z głębokimi korzeniami w gminie Tymbark, która z pasją i doświadczeniem zamierza ubiegać się o stanowisko Wójta Gminy Tymbark. Jako długoletnia mieszkanka, matka, inżynier i pracownik samorządowy, kandydatka oferuje swoje umiejętności i wizję rozwoju lokalnej społeczności. Jej program wyborczy koncentruje się na poprawie infrastruktury, dostępie do wysokiej jakości usług publicznych i wspieraniu przedsiębiorczości, jednocześnie zachowując otwartość na dialog z mieszkańcami.

Szanowni Państwo,

Całe moje życie związane jest z gminą Tymbark, mam 49 lat, jestem mężatką i matką dwójki dzieci – Pauliny i Jakuba, mąż Artur czynnie udziela się w życiu sportowym tymbarskiego klubu Harnaś. Tytuł magistra inżyniera uzyskałam na Wydziale Inżynierii i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Mieszkańców” złożył mi propozycję kandydowania na stanowisko Wójta Gminy Tymbark. Jest to dla mnie duże wyróżnienie i zaszczyt, tym bardziej że mieszkam tu od urodzenia i znam problemy, z jakimi na co dzień wszyscy się borykamy oraz wiem, jak je rozwiązać.

Bardzo Państwa proszę o udział w wyborach i oddanie swojego głosu na mnie i osoby mnie wspierające – kandydujące do Rady Gminy z naszego komitetu. Za najważniejsze uważam zapewnienie nam wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Pilnie musimy rozwiązać problemy związane z zaopatrzeniem w wodę, gdyż musimy mieć pewność co do jej jakości.

Zobacz również:

Nie zapomnę o innych ważnych zadaniach potrzebnych wszystkim mieszkańcom takich jak drogi, kanalizacja czy też infrastruktura sportowa, rekreacyjno-wypoczynkowa i turystyczna. Deklaruję częste spotkania w terenie jako formę konsultacji społecznych na temat planowanych ważnych inwestycji.

Deklaruję również, że nikogo nie pozostawimy samego z jego problemami, a urząd będzie przyjazny i otwarty na potrzeby wszystkich.

Nie jestem związana z żadną partią polityczną i uważam, że uprawianie polityki na poziomie samorządu może szkodzić naszemu samorządowi, naszej lokalnej wspólnocie. Zobowiązuję się do ciężkiej pracy, którą będę traktować jako służbę na rzecz wszystkich mieszkańców, stowarzyszeń i organizacji, którym leży na sercu dobro wspólne.

Moje życie zawodowe związane jest z samorządem. Przez 17 lat pracowałam w Urzędzie Gminy w Tymbarku w wydziale Inwestycji na różnych stanowiskach, ostatnie lata będąc kierownikiem tego Wydziału. Obecnie pracuję w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa, w którym jestem odpowiedzialna między innymi za pozyskiwanie środków zewnętrznych. Mieszkając w naszej gminie i pracując wiele lat w Urzędzie Gminy poznałam potrzeby i oczekiwania Mieszkańców poszczególnych sołectw. Znam specyfikę pracy, procedury i przepisy regulujące funkcjonowanie samorządu oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych na różne inwestycje. Byłam autorką i współautorką wielu wniosków o zewnętrzne dofinansowania oraz nadzorowałam ich wykonanie i skuteczne rozliczanie. Przypomnę chociażby halę sportową w Piekiełku, boisko przy szkole w Zawadce, szatnię ze świetlicą przy boisku w Podłopieniu, park rekreacyjny w Tymbarku, lodowisko i myjnię samochodową. W obecnej pracy w Urzędzie Miasta wraz z zespołem odpowiadam za aplikowanie, realizację i rozliczenie inwestycji miejskich poczynając od wodno-kanalizacyjnych poprzez drogowe, rewitalizację Miasta jak i kubaturowe. Moim atutem jest również zdobyte doświadczenie w nadzorowaniu wykonywanych inwestycji.  Jestem przekonana, iż moje przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne doświadczenie zawodowe będą przydatne na stanowisku Wójta Gminy, jeżeli Państwo mi zaufają w nadchodzących wyborach i powierzą mi pełnienie tej zaszczytnej funkcji.

Zapewniam Państwa, że nie boję się ani ciężkiej pracy, ani nowych wyzwań, tak aby realizować Wasze oczekiwania i zapewnić Gminie Tymbark sprawne i skuteczne zarządzanie, tak aby we wzajemnym szacunku i bez podziałów osiągnąć zakładane cele.

Z poważaniem

Bożena Matras


KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – WSPÓLNIE DLA MIESZKAŃCÓW

Program Wyborczy

Infrastruktura, Inwestycje

 • Uporządkujemy gospodarkę wodną poprzez wybudowanie nowego ujęcia wody lub kapitalny remont istniejącego celem wyeliminowania problemów ze złą jakością wody. Wykonamy przegląd całej sieci wodociągowej wraz z płukaniem, dezynfekcją i wymianą najstarszych odcinków. Pozyskamy środki na dodatkowe filtry i urządzenia do badania mętności wody oraz montaż osiedlowych zasuw i liczników pomiaru w celu wykrycia uszkodzeń infrastrukturalnych.
 • Wybudujemy własną oczyszczalnię ścieków, a w miejscowościach, gdzie zrzut ścieków nie będzie możliwy przepompownie lub osiedlowe oczyszczalnie ścieków. Rozbudujemy sieć kanalizacyjną.
 • Poprawimy bezpieczeństwo na drogach poprzez bieżące naprawy i remonty. W miejscach newralgicznych wspólnie z zarządcami dróg znajdujących się na terenie gminy wykonamy chodniki.
 • Zadbamy o odpowiednie warunki w budynkach oświatowych tak, aby wszystkie dzieci mogły uczęszczać do placówek wybranych przez rodziców. Stworzymy publiczny żłobek.
 • Zapewnimy odpowiednie warunki dla funkcjonowania OSP poprzez budowę lub remont remiz w miejscowościach, gdzie takie potrzeby występują. Pomożemy wszystkim jednostkom OSP w pozyskaniu środków na potrzebny sprzęt jak również odpowiednie wspólne szkolenia z PSP.
 • Przeprowadzimy niezbędną reorganizacje Zakładu Gospodarki Komunalnej celem poprawienia funkcjonalności, wyposażając go w niezbędny sprzęt, w tym do odśnieżania dróg w okresie zimowym oraz Samochód Zamiatarkę w celu utrzymania czystości dróg i chodników.
 • Jako Samorząd Gminy Tymbark podejmiemy działania mające na celu poprawę połączeń komunikacji publicznej na terenie Gminy Tymbark. Dzięki wykorzystaniu dostępnych środków z Urzędu Wojewódzkiego uruchomimy linię komunikacyjną z gminy Tymbark w kierunku Limanowej, którą mogliby obsługiwać lokalni przewoźnicy. Dodatkowo przy współpracy z Powiatem Limanowskim wprowadzimy zniżki przy zakupie biletów dla młodzieży, emerytów i rencistów. Mieszkańcy Podłopienia, Zawadki, Tymbarku, Piekiełka i Zamieścia w szczególności osoby starsze i młodzież dojeżdżająca do szkół – zasługują na dostępną i tanią komunikację publiczną.

Kultura, Sport i Rekreacja

 • Zapewnimy możliwość do wzajemnych cyklicznych spotkań zarówno dla młodzieży, seniorów oraz Kół Gospodyń Wiejskich poprzez wydzielenie odpowiedniego lokalu, w oparciu o świetlicę na Zamieściu, Bibliotekę Publiczną oraz dostępne lokale Remiz OSP. Uruchomimy kino plenerowe.
 • Pozyskamy inwestorów oraz środki zewnętrzne do odnowienia istniejących obiektów sportowych wraz z budową pomieszczeń użytkowo-socjalnych przy siedzibie KS Harnaś Tymbark, kortów tenisowych oraz boiska rezerwowego. Przeprowadzimy konsultacje społeczne w celu zasadności inwestycji w kryty obiekt lodowiska.
 • Rozbudujemy ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż rzek: Słopniczanka i Łososina oraz nawiążemy współpracę z ościennymi gminami w celu połączenia przyszłych inwestycji.
 • Zagospodarujemy nieużytki gminne w tym teren na Podwisiołkach oraz zbocze od rynku w kierunku mleczarni na potrzeby rekreacyjne. Skonsultujemy możliwość wykorzystania już istniejących projektów.
 • Dla zainteresowanych stworzymy sekcję łucznictwa przy obiekcie KS Harnaś. Na różne sposoby będziemy wspierać takie organizacje jak: Strzelcy, LOK, Taekwondo, Tymbarski Ton, serwis tymbark.in oraz dyscyplinę Kręgle fińskie.

Przedsiębiorczość i Ochrona Środowiska

 • Wykorzystamy wszystkie dostępne możliwości dofinansowania do alternatywnych źródeł energii dla mieszkańców gminy (OZE – odnawialne źródła energii, dopłaty do centralnego ogrzewania, docieplenia budynków, przydomowe oczyszczalnie ścieków w rejonach z trudną dostępnością kanalizacji, zbiorniki na deszczówkę).
 • Zaoferujemy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą w naszej gminie dogodne warunki rozwoju np. poprzez czasowe obniżenie podatków.
 • Stworzymy cykl spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami w celu nawiązania współpracy na budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (park wodny, wyciąg narciarski, hotel, obiekt gastronomiczny) tak aby wykorzystać walory położenia naszej gminy.

Otwarty dialog i konsultacje z Mieszkańcami

 • Wszystkie planowane inwestycje wykonywane w poszczególnych sołectwach będą na bieżąco konsultowane z mieszkańcami za pośrednictwem sołtysów, radnych, mediów społecznościowych i Urzędu Gminy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach i oddaniu głosu na mnie głosu oraz moich kandydatów do Rady Gminy.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułMRiPS: Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów (komunikat)
Następny artykułSankcje Zachodu nie działają? Liczba miliarderów w Rosji największa w historii