A A+ A++
Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 9 listopada 2022 oraz informacji zawartych w raportach okresowych Emitenta dotyczących decyzji Naczelnika Urzedu Celno – Skarbowego w Krakowie określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta, tj. ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za okres styczeń -czerwiec 2015 w kwocie 34,9 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2024 r. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyroku (I SA/Kr 216/24), w którym uchylił w całości zaskarżoną decyzję Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2015r. do czerwca 2015 r.,
Sąd uwzględnił zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do czasu uprawomocnienia wyroku, uchylona decyzja podatkowa nie będzie jednak wykonalna a w konsekwencji nie będzie egzekwowana.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułBędzie podwyżka stóp w Australii?