A A+ A++

Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2024-2030

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr IV/26/2024

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2024-2030

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 424) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Lidzbark Warmiński na lata  2024 – 2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2019 – 2025.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułBiegający samorządowcy z Lęborka wygrywają bieg w Jarosławcu
Następny artykułTravis Leonard dołącza do grona globalnych przywódców firmy Lockton w charakterze dyrektora finansowego