A A+ A++

Od lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia wyniesie 4651.06 zł. Ile zarobią lekarze, pielęgniarki, technicy, farmaceuci, diagności od lipca 2024 roku? 1 lipca

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2024 roku w górę. Główny Urząd Statystyczny podał nową kwotę bazową do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych i około medycznych. Średni wzrost wynagrodzeń rok do roku dla pracowników medycznych wynosi 819,85 zł. Na najwyższy wzrost wynagrodzeń mogą liczyć lekarze specjaliści (1173 zł) oraz farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni bez specjalizacji (1044 zł).

Zgodnie ustawą o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wynagrodzenia części pracowników medycznych i około medycznych ulegną podwyższeniu od 2 lipca 2024 roku, w związku ze wzrostem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Zgodnie z opublikowanym 9. lutego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ta kwota będzie kwotą bazową do ustalenia minimalnego wynagrodzenia brutto dla wybranych pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych. Podwyżka ta następuje automatycznie, bez konieczności zmiany Ustawy.

Jak wyliczane jest minimalne wynagrodzenie pracowników w ochronie zdrowia?

Minimalne wynagrodzenie pracowników w ochronie zdrowia jest ustalane na podstawie szczegółowych przepisów zawartych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z tą ustawą, określony jest sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej. Kluczowym elementem tej metody jest zastosowanie współczynników pracy, które są różne dla poszczególnych grup zawodowych i są dostosowane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku wraz z odpowiadającymi im współczynnikami pracy:

Lp. Grupy zawodowe Współczynnik pracy
1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1.45
2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 1.29
3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1.19
4. Stażysta 0.95
5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 1.02
6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 0.94
7. Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż wskazany w pkt 1-6 0.86
8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 1
9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 0.78
10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0.65

Zgodnie z art. 3a tej ustawy, wynagrodzenia pracowników sektora medycznego podlegają corocznemu przeglądowi. Jeśli wynagrodzenia spadną poniżej ustalonego poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, obliczanego jako iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej z roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w “Monitorze Polskim”, następuje ich automatyczna korekta w górę.

Czy w 2024 roku będą podwyżki dla medyków?

Tak. Od stycznia 2024 wzrosnąć powinny wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej, w związku ze wzrostem wartości płacy minimalnej w Polsce. Kolejne planowane podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadną na lipiec 2024 roku. Średni planowany wzrost dla wybranych zawodów medycznych wynosić będzie około 819,85 zł brutto. Najmniejszy wzrost wynagrodzenia wynosić będzie 713.13 zł z kolei największy wzrost dotyczyć będzie lekarzy oraz lekarzy dentystów ze specjalizacją, którzy mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia o 1590.84 zł.

Obecne minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia

Od 1 lipca 2023 roku tabela wynagrodzeń w ochronie zdrowia kształtuje się następująco:

Lp. Grupy zawodowe Minimalne wynagrodzenie w zdrowiu brutto (zł)
1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 9201.92
2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 8186.53
3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 7551.92
4. Stażysta 6028.84
5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 6473.07
6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 5965.38
7. Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż wskazany w pkt 1-6 5457.69
8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 6346.15
9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 4949.99
10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 4125.00

Jakie podwyżki wynagrodzeń dla medyków od lipca 2024?

Od lipca 2024 roku tabela wynagrodzeń w ochronie zdrowia wraz z uwzględnionymi podwyżkami wynagrodzeń, wyglądać będzie następująco:

Lp. Grupy zawodowe Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. (zł) Wzrost wynagrodzeń (zł)
1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 10375.45 + 1173.53
2 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 9230.57 +1044.04
3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 8515.02 + 963.10
4 Stażysta 6797.71 + 768.87
5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 7298.59 + 825.52
6 Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 6726.15 + 760.77
7 Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż wskazany w pkt 1-6 6153.71 + 696.02
8 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 7155.48 + 809.33
9 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 5581.27 + 631.28
10 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 4651.06 + 526.06
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykuł„Zjednoczeni dla życia, rodziny, Ojczyzny” – Marsze przejdą przez całą Polskę
Następny artykułПомер зв'язковий УПА Василь Хомин