Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

Nowa strona internetowa

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

0
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łańcut informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego ...

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

Obwieszczenie RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

Grudniowy numer Głosu Gminy Łańcut

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

III Przetarg ustny nieograniczony

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

Będzie chodnik przy drodze powiatowej Albigowa-Handzlówka

0
Wczoraj w Ośrodku Kultury w Handzlówce wójt Jakub Czarnota podpisał umowę z wykonawcą DROMACC Maciej Białoszewski z Ostrołęki na wykonani...

Komunikat GOPS

0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza, iż dzięki hojności darczyńcy jest w posiadaniu wielu, nowych par spodni męskich w ró...

Bezpłatne zajęcia komputerowe

0
Wójt Gminy Łańcut zaprasza osoby w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia na bezpłatne zajęcia komputerowe w ramach projektu „Latarn...

XVI Sesje Rady Gminy

0
 O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z w o ł u j ę   XVI  SESJĘ  R...

˝Razem bezpieczniej˝ - debata

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

˝Razem bezpieczniej˝ - relacja z projektu

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

Debata podsumowująca projekt ˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝

0
Jednym z elementów do realizacji projektu „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut” była organizacja debat podsumowujących. Jedn...

Ruszyła budowa drogi Głuchów-Pastwiska

0
Dzisiaj wójt Jakub Czarnota podpisał z firmą STRABAG sp. z  o.o.  umowę na rozbudowę drogi Głuchów–Pastwiska i przekazał wykonawcy plac b...

Spotkania informacyjne dotyczące projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła

0
Wójt Gminy Łańcut oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zapraszają na spotkania dla mieszkańców gminy - potencjalnych ...

˝Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w miejscowości Wysoka do prowadzenia inicjatywy ˝Uniwersytetu Samorządności˝ poprzez zakup wyposażenia˝

0
Zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w miejscowości Wysoka do prowadzenia inicjatywy „Uniwersytetu Samorządności” poprzez za...

˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝

0
 „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut”Wójt Gminy Łańcut 8 lipca 2019 r. podpisał porozumienie w sprawie przyznania dotacji c...

˝INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI – program wsparcia szkół w Gminie Łańcut˝

0
    Projekt p.n. „INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI – program wsparcia szkół w Gminie Łańcut”    Cel i opis projektu: Celem głów...

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS

0
  Harmonogram wsparcia dla pracowników GOPS w Łańcucie  w związku z realizacja przez Gminę Łańcut/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańc...

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

0
Projekt pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” Cel: Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energi...

Budowa obiektów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w Gminie Łańcut

0
  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Nazwa operacji: „Budowa obiektów ...

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF

0
  Projekt pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” Cel: zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z...

Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Kultury w Soninie

0
Projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” Cel: Utworzenie sieci Centrów Promocji D...

Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w Cierpiszu

0
  Zadanie pn. „Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury” Efekty realizacji: Remont sali widowiskowej i sali bilardowej Ośrodka Kultury w Cierpi...

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

0
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania z...

Poprawa warunków kształcenia uczniów z terenu miejscowości Handzlówka poprzez budowę sali gimnastycznej, termomodernizację obiektów szkolnych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych

0
Projekt pn. „Poprawa warunków kształcenia uczniów z terenu miejscowości Handzlówka poprzez budowę sali gimnastycznej, termomodernizację o...

Budowa drogi gminnej publicznej ˝Działy Wschodnie˝ w miejscowościach Kraczkowa i Cierpisz

0
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Budowa drogi gminne...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊