A A+ A++


Klauzula ubezpieczenia zepsucia środków obrotowych lub mienia osób trzecich to skuteczna ochrona przed negatywnymi konsekwencjami takich zdarzeń – mówi Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Zepsute produkty spożywcze. Jak się przed tym prawnie zabezpieczyć? Fot. shutterstock

Jak zabezpieczyć się przed zepsuciem produktów?

Tylko do końca sierpnia 2022 roku Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał już blisko 50 publicznych ostrzeżeń o produktach, które musiały zostać wycofane z rynku. Wiele z tych przypadków dotyczy produktów spożywczych i jest wynikiem zepsucia, którego przyczyną mogło być rozmrożenie. Problemy te dotyczą towarów będących zarówno własnością producentów, sprzedawanych w sieciach handlowych, jak i powierzonych do przechowania przez kontrahentów.

Jednak bez względu na to, czy przyczyną zepsucia jest awaria urządzenia chłodniczego, okresowy brak prądu, czy zwykłe zaniedbanie, powstałe szkody mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia konsumentów. Bardzo często rujnują też budowany przez lata wizerunek firmy, a powstałe straty finansowe stawiają pod znakiem zapytania jej dalsze funkcjonowanie. 

– Problemy związane z zepsuciem środków obrotowych powstałe na skutek awarii, czy braku zasilania są „uniwersalne” dla wielu przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Niemniej szczególnie narażony jest tutaj przemysł spożywczy, handel, branża farmaceutyczna, a także operatorzy i właściciele chłodni. Rynek ubezpieczeniowy dysponuje jednak rozwiązaniami pozwalającymi na skuteczną ochronę przed konsekwencjami takich negatywnych zdarzeń – komentuje Damian Andruszkiewicz, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group. 

Środki obrotowe – wszystko poza pieniędzmi 

Optymalne ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej powinno zabezpieczać nie tylko aktywa trwałe, ale także właśnie środki obrotowe. Wg towarzystw ubezpieczeniowych ich definicja jest bardzo szeroka. Należą do nich materiały, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe, lub znajdujące się w toku produkcji, a także półprodukty, surowce, towary lub materiały nabyte w celu sprzedaży, z wyłączeniem wartości pieniężnych. Zasoby te można chronić, wykupując standardowe ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, czy rabunku. Bardzo istotne jest jednak rozszerzenie zakresu polisy o dodatkową klauzulę ubezpieczenia zepsucia środków obrotowych lub mienia osób trzecich. 

Przed czym chroni to rozwiązanie? 

– Klauzula ubezpieczenia zepsucia środków obrotowych lub mienia osób trzecich jest ściśle związana z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od wszystkich ryzyk. W OWU „zepsucie” jest w tym przypadku zdefiniowane jako utrata przydatności do spożycia produktu, który wymaga przechowywania w temperaturze co najwyżej 8 stopni Celsjusza w wyniku podwyższenia temperatury w urządzeniu chłodniczym ponad tą wartość – stwierdza Damian Andruszkiewicz z Compensy. 

Przyczyny zepsucia mogą wynikać głównie z awarii urządzenia chłodniczego, gdzie przechowywane są ubezpieczone środki obrotowe albo powierzone mienie. Klauzula zadziała także w przypadku uszkodzenia będącego następstwem przepięcia piorunowego lub elektrycznego. Chronionym zdarzeniem wchodzącym w zakres ubezpieczenia, na które należy być szczególnie przygotowanym, jest także przerwa w dostawie prądu trwająca nieustannie przez co najmniej 2 godziny.   

Odszkodowanie? Tak, ale tylko, jeśli opłacasz rachunki za prąd

W ramach rozszerzenia polisy o klauzulę zepsucia środków obrotowych lub mienia osób trzecich możemy liczyć na pokrycie kosztów utylizacji produktów spożywczych oraz leków. Koszty te muszą być jednak następstwem ryzyka i zdarzeń, które wchodzą w zakres umowy ubezpieczenia. Należy też zdawać sobie sprawę, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone w odniesieniu do szkód będących wynikiem niewywiązywania się z płatności wobec dostawcy energii elektrycznej oraz planowanych przerw w jej dostawie. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie wyłączona również w przypadku zepsucia się środków obrotowych na skutek ich niewłaściwego przechowywania. Zawierając klauzulę, warto też zwrócić uwagę na poziom franszyzy redukcyjnej oraz limitów ubezpieczyciela. 

– Przedsiębiorcy, którzy rozszerzają umowę ubezpieczenia o klauzulę zepsucia środków obrotowych i mienia osób trzecich powinni bardzo dokładnie zapoznać się z treścią OWU. Ma to szczególne znaczenie dla poznania tych zdarzeń, których wystąpienie nie będzie skutkować wypłatą odszkodowania, ale także np. limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kwestie te powinny być zawsze literalnie wskazane na polisie. W przypadku naszego towarzystwa limity te to 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz 10 tys. zł na pokrycie kosztów utylizacji – wskazuje ekspert Compensy.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp
Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułW związku z sezonem grzewczym pojawiły się problemy szkół w Blachowni
Następny artykułStopa bezrobocia z lekkim spadkiem