A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 528 57 449 12 404 13 367
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -930 -683 -212 -159
Zysk (strata) brutto -1 142 -963 -260 -224
Zysk (strata) netto -829 -752 -189 -175
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 341 -3 132 -3 262 -729
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 429 -2 656 -325 -618
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 156 3 546 2 310 825
Przepływy pieniężne netto, razem -5 614 -2 242 -1 277 -522
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 175 122 180 797 38 469 42 046
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 025 82 462 17 140 19 177
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 002 20 249 4 174 4 709
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 023 62 213 12 966 14 468
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 096 98 335 21 329 22 869
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 175 122 180 797 38 469 42 046
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 025 82 462 17 140 19 177
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 002 20 249 4 174 4 709
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 023 62 213 12 966 14 468
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 096 98 335 21 329 22 869
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 120 1 186
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03 -0,62 -0,01 -0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -0,62 -0,01 -0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,81 3,86 0,84 0,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,81 3,86 0,84 0,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykułSynagoga przy ul. Przedborskiej 13
Następny artykuł“To bardzo przykre, ale trzeba to powiedzieć”. Fogiel uderza w Trzaskowskiego