A A+ A++

W dniu 17 września 2020 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 301) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 302) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 303) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
6) (Druk Nr 292) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego dla działek ewidencyjnych nr 147/1, 147/2, 147/3 i 21/10, obręb ewidencyjny 0003 – obszar I.
7) (Druk Nr 293) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki.
8) (Druk Nr 294) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica.
9) (Druk Nr 295) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Umiastowie.
10) (Druk Nr 296) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice – Ołtarzew.
11) (Druk Nr 297) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Kilińskiego.
12) (Druk Nr 298) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Zamoyskiego, Pallotyńskiej i Kubusia Puchatka.
13) (Druk Nr 299) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Zgody.
14) (Druk Nr 300) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulicy Radziwiłłów.
15) Interpelacje i zapytania radnych.
16) Wolne wnioski.
17) Sprawy organizacyjne.
18) Zamknięcie obrad.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykułMąż Idy Nowakowskiej przeprowadził się do Polski. “Długo czekaliśmy na to, by być razem”
Następny artykułRisen podpisuje z UPC-AC Energy Solar umowę na dostawę produktów o łącznej mocy 140 MW