A A+ A++

Co powinieneś wiedzieć, zanim wybierzesz się autem za granicę? Odpowiada Marta Pietrzak, aplikantka adwokacka z działu prawa imigracyjnego kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Czy wjeżdżając np. na Słowację muszę zadbać o jakieś szczególne dokumenty? Co mi grozi jeśli będę chciał z niej wyjechać po 2 dniach?

Aktualnie swobodny pobyt obywateli Polski na Słowacji oraz swobodne podróżowanie przez ten kraj nadal nie jest możliwe.

Władze Słowacji ogłosiły wykaz państw, które zostały uznane za bezpieczne z uwagi na stopień zagrożenia epidemicznego koronawirusem (m.in. Austria, Węgry, Republika Czeska, Chorwacja). Jedynie obywatele tych państw są uprawnieni do wjazdu na terytorium Słowacji, bez konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Polska nie znalazła się w wykazie tych państw, dlatego też nadal obywatele polscy podlegają określonym obostrzeniom.

Po pierwsze, do odwołania nie jest możliwy wjazd obywateli Polski na terytorium Słowacji, jak również przejazd przez jej terytorium, np. w celach turystycznych. Wyjątek stanowią m.in. osoby będące osobami bliskimi dla obywatela słowackiego (np. małoletnie dziecko, współmałżonek), osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Republice Słowacji, a także obywatele polscy mieszkający w strefie przygranicznej do 30 km oraz wykonujący pracę na terytorium Republiki Słowacji w ww. strefie przygranicznej.

Po drugie, przejazd przez terytorium Słowacji jest możliwy w przypadku powrotu do Polski. Natomiast przejazd z Polski do innego kraju Unii Europejskiej przez terytorium Słowacji wymaga uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej.

Poza powyższym, na przejściach granicznych polsko-słowackich zniesiona została kontrola graniczna po polskiej stronie, jednakże po słowackiej stronie kontrole są dokonywane wyrywkowo lub na drogach dojazdowych do granicy.

Z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany w przedmiocie ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzanych na czas stanu epidemii spowodowanej wystąpieniem koronawirusa, przy wjeździe, jak również tranzycie przez inne kraje UE (także kraje spoza UE), rekomenduje się zawsze posiadanie maseczek oraz rękawiczek ochronnych, a także dokumentów potwierdzających cel wjazdu na terytorium danego kraju (np. dokumenty służbowe, dokumenty potwierdzające konieczność przejazdu przez terytorium danego kraju celem udania się do kraju rodzimego).

Zamierzam wybrać się do Berlina z rodziną. Co muszę mieć, jakie dokumenty, o co zadbać w aucie i jak jest z maseczkami?

Aktualnie wjazd do Niemiec z Polski nie podlega żadnym ograniczeniom. Obywatele Polscy przekraczający granicę polsko-niemiecką nie podlegają kontroli granicznej, jak również są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny.

Swobodny wjazd do Niemiec oraz zwolnienie z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny jest zastrzeżone dla obywateli wszystkich krajów UE, państw strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii. Zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny dotyczy również wszystkich podróży tranzytowych przez Niemcy, np. przejazd obywatela Polski przez terytorium Niemiec celem dojazdu do Polski.

Na chwilę obecną jedynie kraj związkowy Meklemburgia – Pomorze Przednie uniemożliwia jednodniowy pobyt na swoim terytorium w celach turystycznych, jednak Berlin położony jest w innym landzie.

Pomimo otwarcia granic oraz zniesienia kontroli granicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii, władze niemieckie przewidują możliwość przywrócenia obowiązkowej kwarantanny dla osób wjeżdżających z obszarów, na których współczynnik zachorowań wyniesie ponad 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni.

Ponadto na terytorium Niemiec obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa w komunikacji publicznej oraz w zamkniętych przestrzeniach publicznych, np. w sklepie, dlatego też należy posiadać przy sobie maseczkę ochronną. Ponadto, rekomenduje się posiadanie podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrobienie karty EKUZ.

Czy podczas przejazdu przez granicę czeka nas jakaś kontrola graniczna?

Nie, jeżeli jest to przejazd do innego kraju Unii Europejskiej.

Od dnia 13 czerwca br. zostały zniesione kontrole graniczne na całym odcinku granicy wewnętrznej Unii Europejskiej. Oznacza to, że przy przekraczaniu granicy Polski z lub do innego kraju Unii Europejskiej (np. Niemcy) nie są prowadzone kontrole graniczne po stronie polskiej (granica Polski z innymi krajami Unii Europejskiej pozostaje otwarta, tak jak przed wprowadzeniem stanu epidemii).

Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej skutkuje również zniesieniem kontroli sanitarnej oraz obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny w Polsce. Ponadto, granicę Polski można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski.

Należy jednak pamiętać, iż powyższa zasada dotyczy jedynie przekraczania polskiej granicy wewnątrz UE, bowiem na granicy zewnętrznej UE nadal obowiązują dotychczasowe obostrzenia w postaci ograniczonego ruchu granicznego (możliwość wjazdu do Polski oraz wyjazdu z Polski jedynie w określonych przejściach granicznych) oraz dotychczasowe zasady obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

Obostrzenia obowiązują na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem oraz w Medyce.

Co musi się znajdować w aucie kiedy jedziemy na wypoczynek np. do Chorwacji? Jak jest z maseczkami? Gdzie należy je nosić?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, obywatele polscy mogą swobodnie wjeżdżać na terytorium Chorwacji, bez konieczności odbycia kwarantanny. Ponadto, nie ma konieczności okazywania dokumentów potwierdzających cel wjazdu oraz pobytu na terytorium Chorwacji.

Odnośnie konieczności noszenia maseczek, aktualne ustawodawstwo w Chorwacji nie przewiduje obowiązku noszenia maseczek ochronnych, ani w przestrzeni otwartej, ani w pomieszczeniach zamkniętych (np. sklepy, centra handlowe itp.). Ministerstwo Zdrowia Chorwacji rekomenduje noszenie maseczek jedynie w środkach transportu publicznego oraz w sytuacji niemożności zachowania bezpiecznej odległości (1 m – 2 m).

Samochód nie musi być wyposażony w żadne dodatkowe akcesoria. Jednakże aktualnie w każdym kraju na całym świecie zaleca się, aby podróżujący posiadali przy sobie maseczki oraz rękawiczki ochronne, płyn (żel) do dezynfekcji rąk, a także zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości między pasażerami (1,5 m – 2m) o ile to możliwe.

Kiedy będą nam mierzyć temperaturę przy wjeździe? Czy mogą to robić? W jakich sytuacjach i jaka temeperatura wchodzi w grę?

Aktualnie granice Polski, jak i granice większości krajów Unii Europejskiej zostały otwarte dla obywateli państw członkowskich UE oraz strefy Schengen, a także dla obywateli Wielkiej Brytanii, co oznacza, że wewnątrz Unii Europejskiej kontrole prowadzone są sporadycznie.

Niemniej jednak, jeżeli dojdzie do kontroli granicznej czy też kontroli na terytorium innego kraju, pomiar temperatury jest możliwy i w większości krajów UE dozwolony przez ustawodawcę. Jednakże w praktyce pomiar temperatury odbywa się najczęściej tylko podczas korzystania z usług wymagających bezpośredniego kontaktu z usługodawcą, np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne itp.

Jednym z objawów choroby koronawirusowej (COVID-19) jest gorączka. Mieszczący się w normie zakres temperatury ciała człowieka wynosi od 36,6 do 37 stopni Celsjusza. Natomiast stan podgorączkowy to temperatura ciała od 37 do 38 stopni Celsjusza. Temperaturę ciała powyżej 38 stopni Celsjusza uznaje się za stan gorączki, który kwalifikuje się jako podejrzenie zachorowania na koronawirusa, co może skutkować skierowaniem do szpitala lub też koniecznością odbycia kwarantanny w warunkach domowych.

Jak wygląda kontrola drogowa poza granicami w dobie koronawirusa?

Każde państwo Unii Europejskiej posiada odrębne i niekiedy bardzo odmienne ustawodawstwo wprowadzone na czas epidemii koronawirusa w zakresie określonych ograniczeń, nakazów, zakazów, a także ruchu granicznego. Zatem wjeżdżając na terytorium innego kraju UE należy liczyć się z możliwymi obostrzeniami (np. zakaz wjazdu, obowiązek odbycia kwarantanny, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich). Znając plan swojej podróży należy przed jej rozpoczęciem sprawdzić zasady panujące w państwach, przez które zamierzamy przejechać.

Jeśli nie spełniamy wymogów to co nam grozi?

Ustawodawstwo każdego kraju zawierające regulacje prawne w przedmiocie epidemii koronawirusa, zmienia się bardzo dynamicznie. Znoszone oraz wprowadzane są coraz to nowe zasady, dlatego też przy wyjeździe do innego kraju należy zawsze liczyć się z możliwymi obostrzeniami (np. zakaz wjazdu, obowiązek odbycia kwarantanny, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich). W niektórych państwach niedostosowanie się do miejscowych obostrzeń może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Na chwilę obecną, większość krajów UE łagodzi restrykcje w postaci zakazu wjazdu oraz konieczności odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

Co do zasady, rekomenduje się posiadanie przy sobie maseczki oraz rękawiczek ochronnych, a także dokumentów uzasadniających cel wjazdu na terytorium innego kraju (np. cel turystyczny – potwierdzenie rezerwacji hotelowej).

Czy gdzieś w pobliżu wymagane są testy na koronawirusa?

W większości krajów UE przy wjeździe nie są wymagane testy na koronawirusa.

Jednakże w sytuacji, gdy dana osoba wykazuje objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (np. wysoka gorączka, suchy kaszel, zmęczenie), bardzo częstą praktyką jest skierowanie do szpitala oraz obowiązkowy test na obecność koronawirusa.

Przykładem państwa członkowskie UE stosującego restrykcje dotyczące konieczność przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SAR-CoV-2, jest Austria.

Od dnia 16 czerwca br. obywatele Polscy mogą wjeżdżać do Austrii jeżeli posiadają miejsce zamieszkania w Austrii, w Polsce lub w jednym z innych określonych krajów UE (m.in. Niemcy, Belgia, Francja). Podczas przekraczania granicy konieczne jest wykazanie braku podróży poza wskazane kraje w okresie 14 dni poprzedzających wjazd na terytorium Austrii. W takiej sytuacji, osoby te są zwolnione z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny. Tranzyt jest możliwy bez ograniczeń.

W innych przypadkach, osoby wjeżdżające do Austrii muszą przedłożyć zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik na obecność koronawirusa, które nie może być starsze niż 4 dni.

Na pytania Czytelnikó Rz odpowiada Marta Pietrzak, aplikant adwokacki, Dział Prawa Imigracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Źródło: Rzeczpospolita

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykułŚledztwo ws. przecieków maturalnych. Chodzi o egzaminy z języka polskiego i matematyki
Następny artykułBiedroń: mamy więcej kościołów i świątyń niż żłobków i przedszkoli