A A+ A++

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz szeroko rozumiane usługi komunalne są we współczesnym świecie czymś tak oczywistym dla człowieka, iż rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, że i w tym obszarze powstają nowe technologie oraz innowacje, które jeszcze bardziej usprawniają wiele procesów.
lead}
Usługi komunalne, w skład których wchodzą między innymi: dostawa wody i odbiór ścieków leżą w gestii samorządów nadzorowanych przez władze centralne. Nie oznacza to jednak, że prywatne firmy nie uczestniczą w tworzeniu nowych technologii usprawniających realizację tych zadań.

Nawet najsprawniej zarządzane samorządy stają przed wyzwaniami: jak zmniejszyć koszty i optymalizować procesy? Jak usprawnić wykonywanie usług komunalnych tak, by ewentualne prace i remonty były najmniej uciążliwe dla mieszkańców? Co zrobić, by skutecznie zmniejszyć poziom zużycia zasobów naturalnych? Wreszcie – jak zwiększyć odporność infrastruktury komunalnej w sytuacji postępujących zmian klimatu i nagłych zdarzeń, takich jak klęski żywiołowe?

Wiele firm stara się odpowiadać na potrzeby władz, tworząc nowe technologie i rozwiązania dla tradycyjnych procesów. Pionierem w zakresie takich działań jest firma Veolia, która od lat skutecznie wdraża nowoczesne rozwiązania, nie tylko poprawiające jakość dostarczanej wody i skuteczność w odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, ale też dąży do tworzenia jak najbardziej przyjaznych środowisku technologii.

fot. materiały firmy Veolia

Głównym wyzwaniem jest fakt, iż usługi wodociągowe i kanalizacyjne są bardzo kapitałochłonne, a co więcej, wymagają ciągłego rozwoju technologii, zarządzania oraz poprawy jakości usług. Veolia, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, dostarcza nie tylko doświadczenie swoich ekspertów, techniczne know-how i wiedzę, ale też wprowadza zarządzanie w oparciu o różne formy partnerstwa, np. kontrakt operatorski, umowę dzierżawy majątku czy koncesję. Wszystko po to, by samorządy dysponowały rozwiązaniami przygotowanymi specjalnie dla nich i odpowiednimi do ich potrzeb.

Jednak samorządowcy zainteresowani są przede wszystkim praktycznymi aspektami potencjalnego partnerstwa z daną firmą. Słusznie, bowiem ostatecznie to właśnie one są odpowiedzialne za zapewnienie dostarczania wody mieszkańcom oraz odbiór ścieków. Jaką ofertę ma dla nich Veolia?

Firma oferuje przede wszystkim: kompleksowe rozwiązania w zakresie eksploatacji i zarządzania infrastrukturą komunalną, realizację inwestycji, a także daleko idącą optymalizację procesów, budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy, realizację programu podnoszenia efektywności energetycznej, oceny zagrożeń i zarządzanie ryzykiem w usługach. Istotna jest też adaptacja infrastruktury i rozwiązań do zmian klimatu. W praktyce Veolia umożliwia redukcję ilości niesprzedanej wody poprzez działania zarządcze i techniczne, np. poprzez weryfikację wodomierzy i ich zdalny odczyt dzięki systemowi online, realizację matematycznego modelu hydraulicznego sieci. Takie rozwiązania działają już w praktyce, wdrożone przez firmę Veolia choćby we francuskim Lyonie czy w Nowym Jorku.

Z kolei w przypadku umów najmu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to właśnie Veolia przejmuje odpowiedzialność za wykonanie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tak samo jak za zbiorowe odprowadzenie ścieków. Firma płaci miastu czynsz dzierżawny, co zapewnia dodatkowe fundusze dla samorządu. Tego typu kontrakty już są skutecznie realizowane w wielu miastach Czech, Słowacji, Węgier, Francji, Rumunii, Niemiec, w krajach Skandynawii, ale także w Polsce.

usługi komunalne

fot. materiały firmy Veolia

Veolia pomaga miastom w budowie nowych oczyszczalni ścieków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja jest w pełni finansowana przez firmę, zaś samo miasto udostępnia teren pod budowę. Po realizacji inwestycji to właśnie firma odpowiada za eksploatację obiektu przez określony czas. Takie postępowanie oznacza spore ułatwienie dla miast – nie muszą one posiadać funduszy na inwestycję, a jednocześnie otrzymują nowoczesny obiekt technologiczny, który służy mieszkańcom. To właśnie w konwencji “wybuduj-sfinansuj-operuj” Veolia zrealizowała inwestycję, jaką było wykonanie dużej oczyszczalni ścieków w Brukseli.

Zresztą już zrealizowane projekty Veolii mówią same za siebie. W Tarnowskich Górach PWiK Sp. z o. o. należąca do grupy Veolia realizuje umowę o współpracy między gminą a firmą. Spółka zarządza systemem wodociągowym i kanalizacyjnymi wraz z oczyszczalniami, a co więcej – Veolia dostarcza także ciepło systemowe. W efekcie tej współpracy klienci otrzymują szeroki zakres e-usług (zdalny odczyt, e-faktura i-BOK, czy SMS-info), zmniejszyła się liczba awarii i straty wody, zanotowano oszczędności w kosztach ogrzewania budynków użyteczności publicznej i to aż o 15 proc. w stosunku do wcześniejszych nakładów. Z kolei we francuskim Lyonie Veolia wdrożyła najnowocześniejszy system zarządzania siecią wodociągową, monitorowania jakości wody oraz wykrywania nieszczelności – i to w czasie rzeczywistym. W ramach zawartego z miastem kontraktu Veolia zarządza majątkiem, infrastrukturą, a także ekipami serwisowymi. W efekcie liczba reklamacji zmniejszyła się o 12 proc., a taryfy obniżyły się o 24 proc. Ponadto wycieki wody zmniejszyły się o 12 mln. metrów sześciennych, natomiast zużycie energii elektrycznej aż o 16 proc.

W Tidworth w Wielkiej Brytanii i w Hradec Kralove w Czechach wdrożono usługi poprawiające efektywność pracy sieci wodociągowej i zredukowano tym samym straty wody aż o 50 proc. Co więcej w Czechach Veolia nie tylko zarządza sieciami wodociągowymi, ale pełni funkcję specjalistycznego doradcy dla przedsiębiorstw i samorządów.

Jak widać, usługi komunalne także mogą być polem do wdrażania innowacji. Przykłady skutecznych rozwiązań płyną ze świata. Polska również mogłaby z nich skorzystać, z pożytkiem zarówno dla samorządów, jak i dla środowiska.

art. sponsorowany

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułZATKANY ODPŁYW. JAK SOBIE Z NIM PORADZIĆ?
Następny artykułCzarnogóra