A A+ A++

Firma, która zwraca nienależnie pobrane dofinansowanie, koryguje też podatki. Może na bieżąco obniżyć przychody.

Przedsiębiorcy występujący o wsparcie finansowe w czasach epidemii mają wątpliwości, jak prawidłowo je rozliczyć. Nie jest też jasne, jak w przyszłości zaksięgować ich ewentualny zwrot. Na razie skarbówka wyjaśnia, jak postąpić, gdy firma musi oddać po latach nienależnie pobierane dotacje. Wszystko zależy od przyczyny zwrotu. Jeśli nie jest to błąd ani oczywista pomyłka, ale firma nie miała prawa do dofinansowania, jego zwrot rozlicza na bieżąco.

Taką odpowiedź otrzymała spółka, którą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wezwał w 2019 r. do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania za okres od 2009 do 2017 r. pod rygorem wszczęcia egzekucji administracyjnej. Spółka zwróciła dofinansowanie z odsetkami. Powstał jednak problem z rozliczeniem podatkowym. Dotacja była ujmowana na bieżąco w przychodach i opodatkowana CIT. Spółka zapytała, czy może teraz zmniejszyć przychody i czy cofnąć się z korektą do wcześniejszych lat, czy odliczyć zwrot w dacie wypłaty.

Czytaj też:

Liczy się powód korekty

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010. 50.2020.2.ANK, że spółka może skorygować przychody za lata 2014–2017 (do okresu przedawnienia). Zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Kluczowe jest więc rozstrzygnięcie, czy doszło do „błędu rachunkowego” i „oczywistej pomyłki”. Ustawa nie definiuje tych pojęć, należy je więc rozumieć zgodnie ze znaczeniem potocznym. Chodzi np. o błędne ceny lub wartości towarów na fakturze czy wprowadzenie do ksiąg rachunkowych niepoprawnej cyfry. Tylko w takich przypadkach stosuje się korektę „wstecz”. Spółka musiała jednak zwrócić dotację, ponieważ nie miała do niej prawa. Może więc rozliczyć ją w dacie zwrotu, czyli za 2019 r.

Podobną odpowiedź (nr 0111-KDIB1-2.4010.52.2020.2.SK) otrzymała inna spółka, która przez dwa lata bezprawnie pobierała z PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika. W 2019 r. zwróciła PFRON blisko 25 tys. zł wraz z odsetkami. Fiskus potwierdził, że może dokonać korekty na bieżąco, czyli w 2019 r.

Przygotowanie do kontroli

Eksperci zwracają uwagę, że przedsiębiorcy, którzy obecnie korzystają z dofinansowania, powinni być przygotowani na kontrole zasadności wykorzystania tych środków. Nie jest wykluczone, że część pieniędzy będą musieli zwrócić ze względu na niespełnienie warunków.

– Przedsiębiorcy mogą obecnie uzyskać kilkanaście różnych form wsparcia z tarcz antykryzysowych. Powinni mieć świadomość, że wykorzystanie tych środków zostanie dokładnie sprawdzone przez instytucje udzielające pomocy. Zweryfikowane zostaną m.in. składane oświadczenia firm o ich sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy przygotowujący się do kontroli powinni przede wszystkim skompletować dokumentację potwierdzającą, że spełniają warunki korzystania z danej formy pomocy – mówi dr Agata Miętek, lider praktyki prawa pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Pozostaje jednak wiele punktów spornych. Przykładem jest kwestia rozliczenia wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju. Brak wyraźnego zwolnienia z podatku oznacza, że należałoby uznać dofinansowanie z PFR za przychód w momencie jego otrzymania. Środki z PFR będą podlegać jednak umorzeniu, a to oznacza, że powinny stanowić przychód w momencie umorzenia.

Jaką pomoc można uzyskać

– Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, jak bardzo spadły obroty firmy. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Otrzymane środki są bezzwrotne, o ile zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

– Duże firmy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju. Mogą uzyskać m.in. finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na dwa lata z opcją przedłużenia o rok (do 1 mld zł) czy finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek na trzy lata, częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia (do 750 mln zł).

– Przedsiębiorcy zatrudniający od jednego do dziewięciu pracowników mają subwencje zwrotne z Polskiego Funduszu Rozwoju…

Źródło: Rzeczpospolita

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykułPKP CARGO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
Następny artykułDobra maska ochroni przed wirusem i fiskusem