A A+ A++

Dominujący od lat 80. w zachodniej gospodarce neoliberalny model kapitalizmu, oparty na postulatach deregulacji, prywatyzacji czy znoszenia barier handlowych, jest w ostatnim czasie poddawany nieustannej krytyce, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Prawica zwraca uwagę przede wszystkim na ograniczenie suwerenności ekonomicznej państw narodowych w wyniku otwarcia rynków i penetracji gospodarek krajowych przez zagraniczne koncerny. Krytyka lewicowa skupia się na zachodzącej od lat 80. prekaryzacji pracy, czyli postępującym zaniku stabilności zatrudnienia, a także na ograniczaniu usług publicznych oraz skokowym wzroście nierówności.

Model neoliberalny poddawany jest krytyce nawet przez klasycznych liberałów, czego przykładem jest książka prof. Jana Zielonki „Kontrrewolucja”. Jej autor zwraca uwagę na ekspansję niezależnych instytucji, takich jak choćby banki centralne czy organy nadzoru, ograniczających wpływ procedur demokratycznych.

Czytaj też: Kto może nas wyzwolić z nędzy bytowania? Drugi człowiek, rozmowa. W tym bezsensie fajne jest to, że można z kimś porozmawiać i się chwilę potrzymać za rękę – mówi reporter i pisarz Mariusz Szczygieł

Jacek Giedrojć w wydanej właśnie przez Wydawnictwo Znak książce „Pułapka. Dlaczego myślenie ekonomiczne blokuje innowacje i postęp” postanowił sięgnąć głębiej i poddać krytyce sam paradygmat, na którym oparty jest neoliberalizm.

Fałszywe założenia

Sformułowaniem „ekonomiczne myślenie” Giedrojć określa dominujący w obecnej debacie publicznej paradygmat ekonomii neoklasycznej. Jego zwolennicy przyjęli bezkrytycznie wiele aksjomatów, które w świetle zdarzeń i badań z ostatnich lat okazują się zwyczajnie nieprawdziwe. Tymczasem ekonomiczni neoklasycy z tych błędnych założeń wyciągają wiele wniosków, do których – jako jedynie słusznych − próbują przekonywać politycznych decydentów.

Jednym z fałszywych aksjomatów jest teoria homo economicusa, według której człowiek jest w pełni racjonalnym podmiotem, kierującym się wyłącznie własnym interesem, najlepiej wyrażonym w walucie. Kolejnym jest założenie o niezawodności rynków, które same z siebie dążą do stanu optymalnego i wystarczy im tylko nie przeszkadzać. Oba te aksjomaty zostały obalone, czy to przez badania psychologów behawioralnych, np. noblisty Daniela Kahnemana, czy przez ostatni kryzys finansowy.

Jednak fundamentem ekonomicznego myślenia jest dążenie do efektywności. Według neoklasyków jedynym zadaniem ekonomii jest dążenie do zwiększania zyskowności podmiotów gospodarczych i gospodarki jako całości. Wzrost efektywności natomiast jest jedyną wartością, którą ekonomista powinien się kierować w badaniach. Inne wartości, takie jak sprawiedliwość czy spójność społeczna, to w koncepcji neoklasycznej zagadnienia pozostające poza obszarem zainteresowań ekonomii. W dyskusji dotyczącej spraw społecznych powinny być omawiane i rozstrzygane na kolejnych etapach, gdy już efektywność gospodarki zostanie zapewniona. Inaczej mówiąc, najpierw należy zająć się stworzeniem jak największego tortu, a potem ewentualnie można pomyśleć, jak go lepiej podzielić. Niestety, neoklasykom umyka fakt, że na kolejnych etapach dzielenie tortu może być niezwykle trudne albo nawet niemożliwe.

Czytaj też: Žižek dla Newsweeka: Dlaczego kapitalizm zawsze zwycięża?

Wynaturzenie korporacji

Ekonomiczne myślenie wpłynęło degradująco na wiele obszarów życia społecznego, z polityką włącznie. Co jednak najciekawsze, jego efektem są również wynaturzenia w samej gospodarce, choć przecież to właśnie o jej zdrowie rzekomo dba. Najbardziej wynaturzyła się idea korporacji. Po II wojnie światowej była ona swego rodzaju organizatorem życia ekonomicznego. Dając ludziom pracę, pośrednio ożywiała otoczenie, dzięki czemu powstawała cała sieć punktów usługowych. Tworzyła też sieci kooperantów oraz − niejednokrotnie − zestaw dobrych praktyk, do których nieformalnie stosowali się także inni. Inaczej mówiąc, dbała o interes nie tylko własny, lecz także otoczenia, zarówno pracowników oraz ich rodzin, jak i dostawców, środowiska oraz infrastruktury.

Obecnie korporacje mają jedno zadanie: dbać o interesy udziałowców. A im zależy tylko na dwóch sprawach: zyskach, z których wypłacane są dywidendy, i kursach akcji.

Zarządy spółek są więc odpowiednio motywowane, przede wszystkim wypłacaniem części wynagrodzenia w opcjach na wykup akcji – w 1970 roku stanowiły one tylko 1 proc. zarobków menedżerów, w 2000 r. już połowę. Takie zawężenie horyzontów sprawia, że zarządy są ślepe na interesy społeczności, pracowników czy kooperantów. Zwolnienia grupowe, pogarszanie warunków zatrudnienia czy bardzo twarde negocjacje z dostawcami nie są już więc niczym niezwykłym, wręcz przeciwnie, tego się od menedżerów oczekuje.

Co ciekawe, ślepe przywiązanie do kursów akcji jest jednak wrogie nawet dla samej istoty biznesu. Giedrojć powołuje się na badania, według których większość zarządów spółek giełdowych w USA zrezygnowałaby z zyskownej inwestycji, gdyby zagroziło to wynikowi kwartalnemu. „Innymi słowy: większość zarządów poświęciłaby biznes dlatego, żeby lepiej wypaść w oczach rynków” – pisze autor „Pułapki”.

Hamowanie wynalazczości

„Innowacyjność” to pojęcie, które we współczesnym kapitalizmie odmienia się nieustannie przez wszystkie przypadki. Można by pomyśleć, że to główny element modus operandi obecnych przedsiębiorstw. Jacek Giedrojć pokazuje jednak, że innowacyjność rozumiana jako wynalazczość cierpi z powodu dominacji ekonomicznego myślenia. Zgodnie z założeniem dążenia do efektywności obecnie dominują innowacje efektywnościowe, a więc głównie polegające na zmniejszaniu kosztów. Nakłady na badania dążące do innowacji produktowych, czyli tworzenia całkowicie nowych dóbr, są z natury rzeczy niepewne – wiążą się z dużym ryzykiem straty, gdyż nie wiadomo, czy skończą się wynalezieniem czegoś nowego. Z perspektywy dominującego paradygmatu są więc zwyczajnie nieracjonalne. Trudno więc się dziwić, że zarządy spółek ograniczają nakłady na badania nad nowymi produktami. W końcu działania mogące przynieść straty nie mieszczą się w wąskim horyzoncie dążenia do efektywności.

Giedrojć wskazuje też, że zdecydowana większość obecnych start-upów, nawet z Doliny Krzemowej, zamiast podejmować ryzykowne wyzwania, woli skupiać się na tworzeniu aplikacji, które niemal nic nowego nie wnoszą, ale za to można je szybko skomercjalizować. Wiele firm produkcyjnych wchodzi też coraz częściej w działalność finansową, gdyż na tym można szybciej zrobić większe pieniądze. Dla legendarnego General Electric operacje finansowe mają równie duże znaczenie, co działalność produkcyjna. Widać to także w Polsce: GE jest właścicielem banku BPH.

Nawet inwestycje zbrojne w USA mają charakter odtworzeniowy i naśladowczy. „Poszczególne rodzaje sił zbrojnych wydają dziesiątki miliardów dolarów rocznie na konstruowanie coraz większych, droższych i doskonalszych lotniskowców, bombowców strategicznych czy czołgów. Tymczasem przełomowych innowacji zmieniających paradygmat praktycznie nie było” − pisze Giedrojć. A słynna amerykańska agencja DARPA, dzięki której wynaleziono m.in. technologię GPS i internet, otrzymała w 2015 r. na działalność badawczą zaledwie 2,9 miliarda dolarów, czyli 0,00016 proc. PKB Stanów Zjednoczonych.

Paradygmat do odrzucenia

„Pułapka” Jacka Giedrojcia ukazuje przykrą rzeczywistość współczesnego kapitalizmu. Ekonomiczne myślenie popsuło korporacje, a co za tym idzie – całą gospodarkę. Przekonanie o nieomylności rynków oraz naczelnej roli efektywności sprawiło, że dla zarządów spółek ważniejszy jest kwartalny wynik finansowy niż rozwój realnej działalności przedsiębiorstwa. Innowacje produktowe są zbyt niepewne, więc firmy skupiają się co najwyżej na udoskonalaniu istniejących produktów, a start-upy na projektowaniu nic niewnoszących aplikacji. Okres od zakończenia II wojny światowej do końca lat 70., w którym ekonomiczne myślenie nie pętało ruchów menedżerów i decydentów, przyniósł mnóstwo przełomowych rozwiązań. Realny postęp wymaga więc odrzucenia ekonomicznego myślenia. W przeciwnym razie rozwój gospodarczy wciąż będzie opierał się na kolejnych „apkach” i wzroście wycen giełdowych aktywów.

Piotr Wójcik – Publicysta ekonomiczny, współpracownik „Przewodnika Katolickiego”, „Krytyki Politycznej”, „Dziennika Gazety Prawnej”, „Nowego Obywatela” i REO.pl

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułID.272.45.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.
Następny artykułID.272.45.2018 MODYFIKACJA SIWZ Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.