A A+ A++

Jedynie autentyczne przywództwo i zaufanie społeczeństwa wobec polityki zdrowotnej kraju mają potencjał do zmiany systemu ochrony zdrowia na bardziej efektywnym, a jednocześnie pozwolą na wdrożenie skutecznych programów. Niezbędne są długofalowe inicjatywy oparte na najlepszych praktykach i projektach, szczególnie w obszarze zdrowia publicznego, aby poprawić ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Kluczowym elementem rozwoju systemu opieki zdrowotnej jest zapewnienie powszechnego i szybkiego dostępu do nowoczesnych technologii medycznych i niemedycznych. Te są jednymi z zaleceń zawartych w 14 ekspertyzach ekspertów i naukowców, które zostały opracowane w ramach projektu “Polskie Zdrowie 2.0” przez Polską Akademię Nauk.

Współczesna ochrona zdrowia koncentruje się na profilaktyce zdrowotnej, działaniach naprawczych, opiekuńczych oraz promocji zdrowia. Dla sprawnego planowania i wdrażania polityki zdrowotnej niezbędna jest koordynacja działań podejmowanych na różnych poziomach władzy państwowej i samorządowej. Istotą jest, aby elementy władzy publicznej nie przeszkadzały sobie, tylko się wspomagały. Sprawna koordynacja działań w różnych sferach polityki zdrowotnej wymaga odpowiedniego podziału ról oraz właściwego uregulowania prawnego.

– „Niezbędne jest zbudowanie realnego przywództwa i zaufania dla polityki zdrowotnej państwa poprzez rzetelne informowanie, realizowany – a nie tylko deklarowany – priorytet zdrowia oraz odejście od korzyści politycznych władzy” – powiedział prof. Wojciech Hanke, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Epidemia chorób odtytoniowych oraz odalkoholowych

W Polsce każdego dnia pali prawie 30 proc. dorosłych Polaków. Palenie jest najważniejszą przyczyną zgonów polskich mężczyzn (26,6% wszystkich zgonów w 2019 r.) oraz drugą co do częstości przyczyną zgonów kobiet w Polsce (13,7% wszystkich zgonów w 2019 r.). 

W trosce o zdrowie Polaków oraz aby zmniejszyć ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowia poprzez używanie tytoniu eksperci przygotowali szereg rekomendacji. Wśród najważniejszych znajduje się m.in.: ograniczenie konsumpcji produktów nikotynowych poprzez efektywne zastosowanie polityki podatkowej; ograniczenie dostępności produktów nikotynowych, wyeliminowanie reklamy produktów nikotynowych; wprowadzenie skutecznej edukacji zdrowotnej; uruchomić kompleksowe programy pomocy osobom uzależnionym od nikotyny; ograniczenie wpływy branży tytoniowej na procesy decyzyjne (redukcja szkód harm reduction).

W latach 2002-2019 zanotowano wielokrotny wzrost umieralności wynikającej z wzrostu spożycia alkoholu, w tym także z powodu alkoholowej marskości wątroby, u obu płci i we wszystkich dorosłych grupach wiekowych. Aby poprawić sytuację trzeba zmienić politykę cenową wobec alkoholu, podnieść cenę produktu, zwiększyć wysokość akcyzy oraz skutecznie edukować społeczeństwo.

Ze mną się nie napijesz? Rozmowa z lekarką Angeliką Szymańską

Innowacje w medycynie 

Jednym z istotnych elementów rozwoju systemu ochrony zdrowia jest zapewnienie społeczeństwu możliwie szerokiego i szybkiego dostępu do innowacyjnych technologii zdrowotnych lekowych i nielekowych. Jest to ważne szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których długość życia mieszkańców jest o cztery lata krótsza, a przedwczesna umieralność mężczyzn z przyczyn sercowo-naczyniowych nawet trzykrotnie większa niż w krajach tzw. „starej” Unii (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy).

Korzyści z wprowadzenia innowacji w medycynie to dokładniejsza i szybsza diagnostyka wielu chorób, personalizacja terapii (bardziej skuteczne leczenie), kontrola chorób przewlekłych i przekształcenie niektórych nieuleczalnych nowotworów w choroby przewlekłe  oraz poprawę jakości życia.

–„Potrzeba jest liderów we wprowadzeniu innowacji i upowszechnianiu standardów leczenia” – mówi prof. Grzegorz Opolski, członek korespondent PAN, Warszawski Uniwersytet Medyczny. „Aby to nastąpiło konieczne jest zwiększenie finansowania i zdefiniowanie systemu wprowadzania innowacji oraz wypracowanie mechanizmów tworzenia, wdrażania, monitorowania i ewaluacji  standardów leczenia” – dodaje.

Innowacje w hematoonkologii
Innowacje w hematoonkologii

Wymarzony system ochrony zdrowia – kiedy mógłby być realny? 

Czy możliwy jest system ochrony zdrowia odporny na kryzysy, bezpieczny, przyjazny pacjentom i bez nierówności? Aby właściwie stworzyć i zarządzić polskim systemem konieczna jest koncentracja na priorytetowych obszarach, w tym na zdrowiu publicznym. Przez ostatnie dekady kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej podnoszone przez polityków odnosiły się przede wszystkim do cząstkowych obszarów publikowanych w mediach, przedstawionych fragmentarycznie i oderwanych od szerszego kontekstu. –„Wśród najważniejszych wyzwań jest opracowanie akceptowanego przez główny siły polityczne długofalowego planu rozwoju opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego w Polsce – mówi dr Daniel Śliż, Komitet Zdrowia Publicznego PAN. 

T.Kopiec: Zniesienie limitów NFZ dla szpitali nie rozwiąże kluczowych problemów systemu
T.Kopiec: Zniesienie limitów NFZ dla szpitali nie rozwiąże kluczowych problemów systemu

O projekcie „Polskie Zdrowie 2.0”

Projekt powstał w 2022 r. z inicjatywy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, który działa w ramach Wydziału V Nauk Medycznych PAN. Do przygotowania 14 policy briefs zaproszono 64 polskich ekspertów – naukowców i doświadczonych praktyków, uczestników Systemu Opieki Zdrowia (SOZ) w Polsce. Projekt koncentuje analizie zdrowia publicznego, jego powiązania z medycyną naprawczą, otoczeniem społecznym i gospodarką.

– „Celem projektu jest edukacja i upowszechnianie nauki. Naszą grupą docelową są polscy politycy, dziennikarze i wszyscy profesjonaliści zajmujący się zdrowiem. Zależy nam także na dotarciu do szerokiej opinii publicznej. Sama inicjatywa realizowana jest w okresie przedwyborczego przygotowywania programów dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce przez główne podmioty polityczne. Liczymy na wykorzystanie rekomendacji w programach dotyczących polityki zdrowotnej kraju” – podsumowuje prof. Tomasz Zdrojewski, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Pełny tytuł projektu „Polskie Zdrowie” 2.0 brzmi: „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów.”

Konferencja jest finansowana ze środków PAN w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Grant edukacyjny (jako unrestricted educational grant) dla projektu „Polskie Zdrowie 2.0” udzielił:

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 

Więcej informacji: www.pan.pl/polskie-zdrowie.

źrodło: materiały prasowe PAN

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPIOTR ŁOJEK Z OSTRÓDY WYGRYWA W SWOJEJ KATEGORII UKIEL PÓŁMARATON W OLSZTYNIE!!!
Następny artykułDiablo 4 przegrywa w tym względzie z Diablo 3, a Diablo 2 depcze mu po piętach – co poszło nie tak?