A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 661 39 466 2 943 9 249
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 356) 1 454 (315) 341
Zysk (strata) brutto (3 581) (25 839) (832) (6 056)
Zysk (strata) netto (3 537) (25 661) (822) (6 014)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 687 5 918 160 1 387
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (70) 229 (16) 54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (105) (1 646) (24) (386)
Przepływy pieniężne netto, razem 511 4 500 119 1 055
Aktywa razem 40 112 41 816 9 419 9 725
Zobowiązania długoterminowe 4 247 5 747 997 1 337
Zobowiązania krótkoterminowe 78 256 75 190 18 377 17 486
Kapitał własny (42 392) (39 122) (9 955) (9 098)
Kapitał zakładowy 39 707 39 707 9 324 9 234
Zysk na jedną akcję zwykłą (0,36) (2,59) (0,08) (0,61)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (4,27) (3,94) (1,00) (0,92)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykułJezioro Tarnobrzeskie zamknięte na cały sezon. „Nie można było tego zrobić inaczej?”
Następny artykułMagnus Carlsen Invitational w szachach. Duda dziesiąty po pierwszym dniu