A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 649 170 1 997 717 381 191 464 931
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (50 383) 16 623 -11 646 3 869
Zysk (strata) brutto (91 617) 10 711 -21 176 2 493
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (83 539) 7 917 -19 309 1 843
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 660 25 510 19 568 5 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 100) (27 233) -2 797 -6 338
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 226) 2 912 -6 755 678
Przepływy pieniężne netto, razem 43 334 1 189 10 016 277
Aktywa razem 444 031 532 160 97 540 123 721
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 363 047 367 395 79 750 85 415
Zobowiazania długoterminowe 24 175 9 335 5 311 2 170
Zobowiązania krótkoterminowe 338 872 358 060 74 440 83 245
Kapitał własny 80 984 164 765 17 790 38 306
Kapitał zakładowy 979 979 215 228
Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (8,53) 0,81 -1,97 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (8,53) 0,81 -1,97 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 8,27 16,82 1,82 3,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 8,27 16,82 1,82 3,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 491 029 1 791 017 344 638 416 826
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (35 847) 15 246 (8 286) 3 548
Zysk (strata) brutto (126 007) 10 792 (29 125) 2 512
Zysk (strata) netto (120 250) 9 514 (27 795) 2 214
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 375 132 20 658 31
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 606) (1 461) (4 301) (340)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 727) 3 069 (6 640) 714
Przepływy pieniężne netto, razem 42 042 1 740 9 718 405
Aktywa razem 408 674 547 614 89 773 127 314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 342 882 361 180 75 321 83 970
Zobowiazania długoterminowe 19 994 6 350 4 392 1 476
Zobowiązania krótkoterminowe 322 888 354 830 70 929 82 494
Kapitał własny 65 792 186 434 14 452 43 344
Kapitał zakładowy 979 979 215 228
Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (12,28) 0,97 -2,84 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (12,28) 0,97 -2,84 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 6,72 19,04 1,48 4,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 6,72 19,04 1,48 4,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułSFINKS POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2020 P
Następny artykułOperacja z kosmosu