Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

Uchwała Nr XX/144/20 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-06 14:52:28Uchwała Nr XX/144/20 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w P...

Uchwały Rady Powiayu z XX sesji z dnia 25 lutego 2020 roku

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-06 14:52:28Uchwała Nr XX/144/20 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w P...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Wydziale Strategii, Nadzoru i Informacji

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-05 11:56:03Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Wydziale Strateg...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze inspektora w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-03 15:01:59Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze inspektora w Wydziale Geodezji,...

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.02.2020 r. inwestora Pauliny i Łukasza Zientek

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-03 15:01:59Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze inspektora w Wydziale Geodezji,...

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 lutego 2020 roku.

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-03 15:01:59Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze inspektora w Wydziale Geodezji,...

Interpelacja D.Jankowskiej dotycząca remontu drogi powiatowej na odcinku Kałek -Kłudzice

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-03 15:01:59Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze inspektora w Wydziale Geodezji,...

Interpelacja D.Jankowskiej dotycząca remontu drogi powiatowej na odcinku Wójtostwo - Łęczno oraz wybudowanie chodnika na odcinku Przygłów - Kałek

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-03-03 15:01:59Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze inspektora w Wydziale Geodezji,...

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: telefon komórkowy marki Motorola

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-28 13:39:21Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie za...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Strategii, Nadzoru i Informacji

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-25 14:49:03Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Strategii...

Przetarg nieograniczony na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Powiatu Piotrkowskiego oraz członków ich rodzin.

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-25 14:49:03Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Strategii...

Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie, oznaczonej nr działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-20 07:18:09Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położ...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-20 07:18:09Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położ...

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami w postępowaniu na dostawę koszy wewnętrznych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie dse

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-20 07:18:09Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położ...

2019 r.

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-17 14:29:13Wzory druków - Wydział Komunikacji Czytaj dalej 2020-02-17 09:17:24Oświadczenia mająt...

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-17 14:29:13Wzory druków - Wydział Komunikacji Czytaj dalej 2020-02-17 09:17:24Oświadczenia mająt...

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-14 12:58:23Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowe...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Projektów i Funduszy Zewnętrznych

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-14 12:58:23Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowe...

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 lutego 2020 roku.

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-14 12:58:23Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowe...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

0
Najnowsze artykuły i aktualizacje2020-02-12 13:50:37Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Roln...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊