A A+ A++

Od czego się zaczęło?

– W elektrowni wymyślono eksperyment, który miał odpowiedzieć na pytanie, co by się stało, gdyby w wyniku awarii został przerwany dopływ prądu zasilającego pompy układu chłodzenia reaktora. Włączenie awaryjnego zasilania wymagało kilkudziesięciu sekund. To też postanowiono sprawdzić, czy w czasie potrzebnym do uruchomienia generatorów dieslowskich uda się utrzymać pracę pomp obiegu chłodzenia, zasilając je energią, którą wytwarza wirująca siłą bezwładności turbina.

Czy eksperyment nie miał uzasadnienia?

– Teoretycznie miał, bo awarie zasilania zdarzały się w Związku Radzieckim nader często, ale przygotowanie eksperymentu było od samego początku chybione. Test miał zostać przeprowadzony po zmniejszeniu mocy reaktora, tyle że o jego działaniu na tak niskim poziomie niewiele wiedziano. Moc nominalna bloku nr 4 wynosiła 3200 MW termicznych, co pozwalało uzyskać 1000 MW elektrycznych. Zamierzano zmniejszyć ją pięciokrotnie.

Tragiczny splot wydarzeń ma początek w chwili, gdy dyspozytor sieci elektrycznej z Kijowa nakazuje opóźnić całą operację, ponieważ prąd z elektrowni czarnobylskiej był jeszcze potrzebny. O północy, gdy eksperyment już trwał, nastąpiła zmiana obsługi reaktora, przyszli nowi ludzie, niewprowadzeni w sytuację.

Moc udało się obniżyć, początkowo nawet za bardzo. W końcu ustabilizowano ją na planowanych 200 megawatach. Zaobserwowano zmniejszenie przepływu wody i wzrost temperatury, ale w pierwszych kilkudziesięciu sekundach nic szczególnego się nie działo.

Jak się potem okazało, operatorzy nie znali prawdziwych charakterystyk reaktora, konstruktorzy nie przekazywali im takich informacji. Nie wiedzieli też o wynikach badań w moskiewskim Instytucie Energii Atomowej im. Igora Kurczatowa. Tuż przed katastrofą naukowcy doszli do wniosku, że zachowania reaktora w niektórych sytuacjach są nieprzewidywalne.

Czego nie wiedzieli operatorzy?

– Reaktor w Czarnobylu miał wiele wad. Trzy z nich odegrały zasadniczą rolę w przebiegu awarii. Ogromne rozmiary powodowały, że praca całego układu była mało stabilna. Reaktory we współczesnych elektrowniach są znacznie mniejsze: 1,5 metra średnicy i 2 m wysokości. Czarnobylski miał 7 m wysokości i aż 10 średnicy. Obraz strumienia neutronów w reaktorze powinien być regularny – układać się półkoliście w poprzek strefy – wykazywać największe wartości w środku, a najmniejsze przy brzegach. Wielkość rdzenia powodowała, że pojawiały duże nierównomierności. Eksperyment ze zmianą mocy dodatkowo je powiększał. W tym rodzaju reaktora do powstania masy krytycznej, wywołującej samoczynną reakcję jądrową, wystarczało kilkadziesiąt kaset paliwowych, a w Czarnobylu było ich ponad tysiąc! Przy mało stabilnej pracy reaktora masa krytyczna może się pojawić w jakimś nieokreślonym miejscu. Żeby do tego nie dopuścić, potrzebne jest niezwykle precyzyjne sterowanie procesem rozszczepienia.

Czytaj także: Czarnobyl. Życie w strefie zakazanej

A pozostałe wady reaktora?

– W jego funkcjonowaniu występowało zjawisko, które określamy jako dodatnie sprzężenie zwrotne. Kolejny problem stanowiły wadliwie skonstruowane pręty bezpieczeństwa.

Kiedy w reaktorze gwałtownie wzrasta temperatura, oznacza to, że dzieje się coś niedobrego. Urządzenie powinno być tak skonstruowane, aby reakcja samoczynnie się wygaszała. W Czarnobylu było odwrotnie, zwłaszcza przy obniżonej mocy reaktora. Eksperyment, który rozpoczął się od wyłączenia zasilania pomp, spowodował wzrost temperatury wody – zaczęła się zmieniać w parę. Woda w reaktorze jest głównie chłodziwem, ale w pewnych jego strefach ma własności moderujące, czyli spowalnia i pochłania neutrony, podobnie jak grafit. Jednak na skutek wysokiej temperatury jej gęstość maleje i efekt pochłaniania neutronów staje się słabszy. Wtedy w reaktorze pojawia się nadmiar cząstek, co sprzyja dalszym reakcjom. Ciąg przyczyn zaczyna układać się w dodatnie sprzężenie zwrotne: wyższa temperatura – mniejsza gęstość wody – mniejsze pochłanianie neutronów przez wodę – więcej neutronów w przestrzeni reaktora – większa efektywność rozszczepienia – wyższa temperatura. I tak w kółko. W ten sposób reaktor samoczynnie, w sposób niekontrolowany, zwiększał moc.

W czym zawiniły pręty bezpieczeństwa?

– Według opinii większości naukowców wadliwa konstrukcja prętów bezpieczeństwa była główną przyczyną katastrofy. Po pierwsze działały zbyt wolno. We współczesnych reaktorach ich zrzut do rdzenia trwa 1–2 sekundy, a w Czarnobylu potrzeba było 18! Ale jeszcze gorsza okazała się ich konstrukcja. W pierwszej fazie zrzutu pręt zamiast spowalniać, przyspieszał reakcję jądrową. Pręty bezpieczeństwa zawierają materiał pochłaniający neutrony, ale w Czarnobylu miały dodatkowy element – wypełniacz, który wsuwał się do reaktora jako pierwszy. Jego zadaniem było wypchnięcie wody z kanału, w którym się poruszał. Woda ma własności pochłaniające, więc kiedy jej ubyło, przybyło neutronów i reakcja się wzmogła.

Jeden z operatorów zauważył, że po wyłączeniu pomp temperatura się podnosi, wtedy prowadzący eksperyment wydał polecenie wyłączenia reaktora poprzez zrzut prętów bezpieczeństwa. I w tym momencie obsługa reaktora straciła nad nim kontrolę.

Reakcja przyspieszyła…

– Przyspieszyła to mało powiedziane, po opuszczeniu prętów bezpieczeństwa moc reaktora zwiększyła się kilkadziesiąt razy, a tego nie mogła wytrzymać jego struktura, która zaczęła się topić, rozpadać. Niektórzy specjaliści twierdzą, że nawet gdyby operator nie nacisnął fatalnego przycisku wyłączającego reaktor, to pręty i tak by opadły, automatycznie, uruchomione przez czujniki temperatury – bowiem ten mechanizm stanowił dodatkowe zabezpieczenie reaktora – i wystąpiłby ten sam efekt niekontrolowanego wzrostu mocy, tylko nieco później.

Kiedy temperatura wzrosła do kilku tysięcy stopni, stało się to, o czym wspomniałem na początku: ciśnienie pary rozsadziło cały układ, nastąpiły eksplozje mieszaniny tlenu i wodoru, zapalił się grafit, doszło do rozszczelnienia rdzenia i strumień gorących gazów wyniósł nagromadzone wewnątrz izotopy promieniotwórcze na kilka tysięcy metrów w górę. Prawie cała zawartość reaktora przedostała się do atmosfery, po czym rozeszła się z wiatrem na Europę i świat.

Umierający operatorzy mówili, że nie rozumieją, co się stało – przecież wszystko robili zgodnie z regulaminem…

– Popełnili drobne błędy, ale one nie miały znaczenia. Eksperyment w Czarnobylu uruchomił proces, którego nie można było zatrzymać.

fot. Valery Zufarov/TASS


fot. Valery Zufarov/TASS

Fot.: Valery Zufarov/TASS / Newsweek_redakcja_zrodlo

Czy władze sowieckie ujawniły prawdę?

– Częściowo. W sierpniu 1986 roku na konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej akademik Walerij Legasow wygłosił referat o przyczynach katastrofy, który zrobił ogromne wrażenie. Przedstawił logiczną sekwencję zdarzeń, które doprowadziły do katastrofy, i eksperci byli zauroczeni. Po raz pierwszy spotkali się z taką otwartością informacji ze strony sowieckiej. Jego wystąpienie przyjęli owacją na stojąco. Później uzyskało ono aprobatę szerokiego kręgu specjalistów na całym świecie. Po latach okazało się, że Legasow ujawnił tylko część prawdy, o wadzie prętów bezpieczeństwa nie było tam żadnej wzmianki.

Czytaj więcej: Instrukcja przetrwania po Czarnobylu. Jak eksperci przy ONZ mataczyli przy badaniach nad skutkami katastrofy?

Nie wiedziano, że ten rodzaj prętów może być niebezpieczny?

– Niektórzy naukowcy ostrzegali, że w pewnych warunkach – np. przy zbyt niskiej mocy – ich konstrukcja może mieć duże znaczenie. Ale uznano, że prawdopodobieństwo, aby reaktor kiedykolwiek znalazł się w tak ekstremalnej sytuacji, jest bardzo małe.

Trzeba było kilkunastu lat dociekań naukowców amerykańskich, francuskich, kanadyjskich, by ustalić, co w radzieckich raportach na temat katastrofy w Czarnobylu zatajono. Wkrótce po konferencji MAEA analitycy z Departamentu Energii USA powtórzyli te same obliczenia za pomocą swoich kodów i spostrzegli znaczną różnicę w stosunku do rosyjskich wyników przedstawionych w matematycznym modelu przebiegu awarii. I w końcu doszli do wniosku, że intensyfikacji reakcji rozszczepienia spowodowanej parowaniem wody chłodzącej – co prowadziło do wzrostu mocy reaktora – towarzyszył dodatkowy efekt, powodujący jeszcze większy wzrost mocy. Wywołał go „niezauważony” przez Legasowa zrzut prętów systemu sterowania i prętów awaryjnych.

W jaki sposób wiadomość o Czarnobylu dotarła do Polski?

– Byłem wtedy szeregowym pracownikiem Instytutu Energii Atomowej w Świerku, gdzie znajdowały się oba polskie reaktory. Do awarii w Czarnobylu doszło w nocy z soboty 25 na niedzielę 26 kwietnia 1986 roku. Pierwsze informacje dotarły do nas w poniedziałek. Prof. Zbigniew Jaworowski z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, który zajmował się przygotowaniem systemu ochrony społeczeństwa na wypadek wojny jądrowej, otrzymał teleks ze stacji meteorologicznej w Mikołajkach z informacją o podwyższonym poziomie promieniowania. Dane były porażające: radioaktywność powietrza wzrosła 550 tys. razy. Człowiek obsługujący stację mógł uznać, że coś się zepsuło, ale na szczęście postanowił zbadać zawartość osadu w filtrze przyrządu pomiarowego.

Prof. Jaworowski próbował natychmiast zawiadomić prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, ale nie mógł się z nim skontaktować, bo ten akurat oprowadzał wycieczkę po Świerku. Kiedy w końcu udało się go złapać, informacja o wynikach pomiarów w Mikołajkach nie wywołała większego zainteresowania.

fot. Krzysztof Sitek/CAF


fot. Krzysztof Sitek/CAF

Fot.: Krzysztof Sitek/CAF / Newsweek_redakcja_zrodlo

Co myślał wtedy prof. Jaworowski?

– W pierwszej chwili, że to wojna atomowa. Później z analizy meldunków 140 stacji Służby Pomiaru Skażeń Promieniotwórczych wynikało, że raczej awaria. Ale gdzie, może w Świerku? Zaczął wydzwaniać, wykorzystywał kontakty swoje oraz żony, która znała sekretarza PAN prof. Zdzisława Kaczmarka, mającego z kolei dojście do premiera Zbigniewa Messnera. O godz. 18 udało się przekazać premierowi informację na temat promieniowania. Wieczorem prof. Jaworowski usłyszał w BBC, że na terenie Związku Radzieckiego wydarzył się wypadek. Rozgłośnia powoływała się na dane ze Skandynawii. Ale w Polsce już wiedzieliśmy na podstawie analizy kierunku wiatru, że to się musiało wydarzyć w zachodniej części ZSRR.

Prof. Jaworowski przekazał władzom, że jeszcze nie wie, co się stało, ale będzie się starał jak najszybciej zbadać skład izotopowy promieniowania. Do domu wrócił po północy, a o trzeciej zbudził go telefon, przyjechał samochód z KC z zaproszeniem na naradę. Na korytarzach „białego domu” był już tłum generałów, urzędników. W KC dyskutowano, jaka powinna być reakcja polskich służb ochrony radiologicznej. Marian Woźniak, członek Biura Politycznego, który prowadził spotkanie, zadzwonił do swojego partnera w Moskwie. Potem wzburzony relacjonował, że jego rozmówca niczego nie wie. Niewykluczone, że naprawdę nie wiedział, bo po awarii KGB natychmiast przerwało łączność z Czarnobylem.

Zobacz: Katastrofa w Czarnobylu [12 FAKTÓW]

fot. Wojtek Łaski/East News


fot. Wojtek Łaski/East News

Fot.: Wojtek Łaski / Newsweek_redakcja_zrodlo

Jakie były efekty nocnej narady?

– Powołano komisję rządową, której przewodniczył wicepremier Zbigniew Szałajda. Nadal nie było wiadomo, co się stało ani jak skażenia będą się rozchodzić. Zdecydowano o podawaniu jodku potasu, który zgromadzono na wypadek wojny jądrowej. Jego zapasy były ogromne: sto porcji na obywatela.

To słynny płyn Lugola, o którego istnieniu dowiedziała się wtedy cała Polska.

– Tak, wodny roztwór jodku potasu z dodatkiem pierwiastkowego jodu. W pyłach radioaktywnych, które napływały do nas ze wschodu, znajdowały się różne pierwiastki: pluton, jod, cez. Dwa ostatnie były najgroźniejsze. Promieniotwórczy jod 137 gromadzi się w tarczycy i wywołuje nowotwory. Dlatego podaje się stabilny jod niepromieniotwórczy, wówczas nasycona nim tarczyca nie wchłaniania jodu 137.

Potem świat chwalił nas za działania ochronne – nikt przedtem nie przeprowadził akcji podawania jodu w tak krótkim czasie i na taką skalę. Ludzie zaczęli pić preparat już 29 kwietnia po południu, w sumie otrzymało go kilkanaście milionów osób. W Związku Radzieckim, gdzie były największe skażenia, płyn Lugola został udostępniony po 30 dniach. Nawet Amerykanom rozpoczęcie akcji profilaktycznej po katastrofie w elektrowni Three Mile Island w 1979 roku zajęło ponad tydzień. Później prof. Jaworowski, inicjator natychmiastowego podawania jodu, stwierdził, że właściwie nie było to konieczne, ilość groźnego pierwiastka w czarnobylskiej chmurze była niewielka. Ale wtedy tego nie wiedzieliśmy.

Statystyczny Polak otrzymał średnią dawkę promieniowania rzędu 0,3 milisiwerta, podczas gdy w ciągu roku odbiera ze źródeł naturalnych około 2,4 mSv.

Prawie trzy dni od pojawienia się informacji o skażeniach nadal nie wiedziano, co się stało.

– We wtorek rano dla wszystkich w Świerku było jasne, że dzieje się coś bardzo groźnego. Rozważano różne przyczyny, że może w naszym Ośrodku Produkcji i Dystrybucji Izotopów uwolniły się jakieś materiały. Detektory umieszczone w strefie reaktora, które mają wskazywać, czy jakiś pracownik nie został skażony, zaczęły nagle dzwonić. Reagowały zarówno na ludzi wchodzących do budynku, jak i wychodzących. Opowiadano o naszych sprzątaczkach, które poczuły się napromieniowane i domagały się zbadania. Oczywiście to był skutek powszechnego lęku, wyobraźnia podsuwała ludziom najróżniejsze koszmary.

Podczas obrad komisji rządowej pojawiły sugestie, żeby zamknąć szkoły, odwołać pochody pierwszomajowe. Zwyciężył jednak pogląd, że nie należy stosować drastycznych środków, bo wybuchnie panika, ludzie przestaną chodzić do pracy i kraj zostanie sparaliżowany. Zresztą pewne objawy paniki dało się zauważyć: wielu ludzi bało się wychodzić na ulice albo nerwowo uganiali się za płynem Lugola.

Jakie były oficjalne informacje?

– Pierwsze notatki prasowe były bardzo oględne. Wiadomości, które prof. Jaworowski przekazał mediom, zostały poddane „twórczej obróbce”, i dopiero kiedy zagroził, że ani on, ani jego współpracownicy nie napiszą już żadnego komunikatu, władze przestały ingerować w ich treść. Denerwujące i szkodliwe były wystąpienia rzecznika rządu Jerzego Urbana, który wyśmiewał zagrożenie. Nikt mu nie wierzył i trudno się dziwić po traumatycznych doświadczeniach stanu wojennego. Społeczeństwo było przekonane, że władza kłamie.

Nie popisała się też armia. Niektórzy specjaliści wojskowi zlekceważyli katastrofę, mówiąc, że ich pomiary nic nie wykazały. A przecież świetnie wiedzieli, że przyrządy, którymi się posługiwali, były przeznaczone do dokonywania pomiarów w sytuacji wojny jądrowej, kiedy skażenia są tysiące razy wyższe. Dlatego liczniki nie reagowały na podwyższone promieniowanie.

Zobacz: Prypeć. Jak po latach wygląda miasto widmo?

Jakie były długofalowe skutki katastrofy w Czarnobylu?

– Katastrofa mocno przyhamowała rozwój energetyki jądrowej, i to nie tylko w Polsce. Minęło 30 lat, ale w obiegu publicznym nadal funkcjonuje wiele mitów i półprawd na temat awarii. Wybitny polski ekspert prof. Ludwik Dobrzyński twierdzi, że szkody wywołane promieniowaniem były znacznie mniejsze niż te spowodowane stresem przesiedleńczym. Dziś na terenie byłego ZSRR żyją ogromne rzesze ludzi, od 800 tysięcy do 1,5 miliona, którzy wykazują objawy ciężkich schorzeń na podłożu psychosomatycznym. Uważają, że zostali napromieniowani i dlatego są chorzy. W rzeczywistości to nie są ofiary napromieniowania, tylko społecznej degradacji. Dokonano gigantycznych przesiedleń, a przyznane odszkodowania były symboliczne.

fot. Kacper Kowalski/Forum


fot. Kacper Kowalski/Forum

Fot.: Kacper Kowalski / Newsweek_redakcja_zrodlo

Czarnobyl był przede wszystkim katastrofą psychologiczną. Naznaczył tysiące ludzi na świecie strachem i przekonaniem o tym, że wciąż grozi im śmierć. Spowodował, że energetyka jądrowa, która jest najlepszym z punktu widzenia ekonomii i bezpieczeństwa środowiska źródłem energii, zaczęła kojarzyć się z zagładą. To absurd.

Zobacz więcej: „Czarnobyl”. Oto najlepiej oceniany serial w historii

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykuł„Jesteście cierniem w naszym ciele” – mówili Turcy. 106 lat temu zaczęła się rzeź Ormian
Następny artykułKoszmary senne wcale nie są takie złe. Jak nam pomagają?