A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
5 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 5 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-12-31
Przychód ze sprzedaży 172 181
Zysk z działalności operacyjnej 261 35
Zysk brutto 262 9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -56 149
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 49 -24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych -7 132
Aktywa razem 2 552 2 496
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Kapitał zakładowy 3 240 3 240
Średnia rozwodniona liczba akcji 9 000 000 9 000
Wartość księgowa na jedna akcję (EUR) 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykułTylko 1,07 proc. udziału wszystkich kanałów sportowych w maju, spadek o 62 proc.
Następny artykułFON SE (19/2020) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej.(Conclusion of a cash loan)