A A+ A++
Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w konsekwencji prac prowadzonych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r., w dniu 17 marca 2023 r. podjął decyzję o zmianie sposobu ujmowania w księgach rachunkowych wartości firmy (pozycja bilansowa „Wartość firmy”) powstałej w wyniku połączenia w dniu 25 stycznia 2022 r. Spółki z Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zmiana ta polega na tym, iż w miejsce planowanego do przeprowadzenia na koniec każdego roku obrotowego następującego po połączeniu testu na utratę wartości, Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych wartości firmy, rozłożonych na okres 8 lat, które w samym tylko 2022 r. zostały ujęte w księgach rachunkowych w kwocie 1.798.135,24 zł, obniżając wynik finansowy Spółki.
Ponadto, Zarząd Spółki podjął również decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na wartości niematerialne i prawne (gry) w kwocie 289.964,00 zł.
W konsekwencji powyższych decyzji, istotnie obniżył się – względem danych publikowanych w raporcie podsumowującym III kwartał 2022 r. – wynik finansowy netto, który na koniec 2022 r. wyniósł -2.017.381,13 zł.
Zarząd Spółki wskazuje, iż powyższe decyzje nie mają wpływu na zdolności operacyjne Spółki, w tym nie mają wpływu na wyniki osiągane z podstawowej działalności operacyjnej.
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułBłaszczak: Albo PiS, albo inni,którzy reprezentują cwaniaków
Następny artykułUjawnił niespodziewany plan wobec “Lewego”