A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 3 787 0 882
Zysk/strata na działalności operacyjnej -690 -2 446 -156 -570
Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej -1 021 -3 412 -231 -795
Zysk/strata brutto z działalności zaniechanej -1 514 0 -343 0
Zysk/strata netto działalności kontynuowanej -1 021 -3 412 -231 -795
Zysk/strata netto z działalności zaniechanej -1 514 0 -343 0
Całkowite dochody/straty ogółem z działalności kontynuowanej -1 021 -3 412 -231 -795
Całkowite dochody/straty ogółem z działalności zaniechanej -1 514 0 -343 0
Aktywa razem 7 302 5 059 1 635 1 190
Rzeczowe aktywa trwałe 101 927 23 218
Należności krótkoterminowe 19 591 4 139
Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy krótkoterminowe 8 228 6 356 1 842 1 495
Zobowiązania długoterminowe 77 619 17 146
Kapitał własny -3 467 -1 916 -776 -451
Kapitał podstawowy 4 150 3 200 929 753
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 019 -2 486 -231 -579
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 14 -3 3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 435 2 531 325 589
Zmiana stanu środków pieniężnych 404 59 92 14
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,06 -0,11 -0,01 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,06 -0,11 -0,01 -0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułIV edycja turnieju finałowego Rybnickiej Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego
Następny artykułBukmacherzy: Po debacie lekko wzrosły szanse Bidena